Přehled kategorií

Svůj projekt či strategii můžete hlásit do následujících kategorií, rozdělených na: 

  • strategické
  • projektové
  • speciální

A. Strategické kategorie

TOP ODPOVĚDNÁ VELKÁ FIRMA

Hlavní cena pro odpovědné velké firmy, které systematicky, komplexně, strategicky a inovativně rozvíjejí své podnikání směrem k dlouhodobé udržitelnosti a angažují se ve všech hlavních oblastech CSR. Do této kategorie přihlaste celkové firemní strategie. Více zde.

TOP ODPOVĚDNÁ MALÁ FIRMA
cena společnosti Plzeňský Prazdroj

Hlavní cena pro odpovědné střední a malé firmy, které systematicky, komplexně a strategicky rozvíjejí své podnikání směrem k dlouhodobé udržitelnosti. Do této kategorie přihlaste celkové firemní strategie. Více zde

 

B. Projektové kategorie

DIVERZITAcena společnosti GSK

Cena pro firmy, které strategicky podporují diverzitu pracovních týmů z hlediska věku, pohlaví a dalších hledisek a pozitivním způsobem ovlivňují vnímání diverzity ve firemním prostředí. Více zde.

SPOLEČENSKY PROSPĚŠNÝ PROJEKT 

Cena za inovativní partnerský projekt, který podporuje a rozvíjí společnost a místní komunitu, zaměřuje se na aktuální témata a problémy a efektivním způsobem napomáhá k jejich řešení. Více zde.

NEJANGAŽOVANĚJŠÍ ZAMĚSTNANCI

Cena pro firmu, která aktivně podporuje zapojování zaměstnanců do řešení společenských problémů a zavedla systémové nástroje pro podporu veřejně prospěšného sektoru. Více zde.

LEADER V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ, cena společnosti Tetra Pak Česká republika

Cena pro firmu, která v rámci dlouhodobé strategie zavádí opatření vedoucí ke snižování negativního dopadu činnosti firmy na životní prostředí, v rámci své strategie a jednotlivých projektů nastavuje měřitelné cíle a výsledky dokumentuje. Více zde.

 

C. Speciální kategorie

ODPOVĚDNÝ REPORTING, cena společnosti KPMG Česká republika

Cena pro firmu, která měří a komunikuje své aktivity v oblasti odpovědného a udržitelného podnikání. Více zde.

POČIN ROKU, cena společnosti ČSOB

Cena za odvážný, inovativní CSR projekt, který se nebojí vybočit ze zavedených postupů a standardních aktivit firmy. Více zde.

ODPOVĚDNÝ LEADER, cena společnosti O2 Czech Republic

Cena za osobní přínos k rozvoji odpovědnosti a CSR. Oceňuje osobnost, která se významným způsobem zasloužila o rozvoj a propagaci společenské odpovědnosti firem a osobní odpovědností vůči společnosti. Více zde.

Přihlášení


Nemáte-li přihlašovací údaje, zaregistrujte se.


3kroky k přihlášení

1

Zaregistrujte se. Heslo vám pak umožní vyplňovat přihlášky.

  2

Vyberte si kategorii a vyplňte přihlášku. Přihlášku lze uložit on-line a vracet se k obsahu později. Lze ji též vyplnit ve wordu a finální obsah zkopírovat do on-line verze.  

  3

Finální verzi přihlášky odešlete kliknutím na tlačítko Uložení / Odeslání.

 

 

TOP OF 2017 podporují: