porota

  • Přihlášky TOP Odpovědná firma posoudí dle jednotné metodiky odborná porota nezávislá na vyhlašovateli ceny.
  • Členy poroty jsou zástupci komerčního i neziskového sektoru, státní správy, expertů a významné osobnosti, které se aktivně podílejí na rozvoji odpovědného podnikání v ČR.
  • Všechny kvalitní strategie a projekty budou oceněny zlatým, stříbrným nebo bronzovým certifikátem.
  • Porota má právo si k  přihlášeným strategiím a projektům vyžádat doplňující informace.
  • U projektových cen rozřadí porota na  základě bodového hodnocení kvalitní projekty do zlatého, stříbrného a  bronzového pásma a v každé z jednotlivých kategorií vyhodnotí vítěze.
  • Hodnocení strategických kategorií (TOP Odpovědná velká firmaTOP Odpovědná malá firma) je dvoukolové. V prvním kole hodnotitelé posoudí přihlášky a dle bodové hodnoty rozřadí kvalitní strategie do zlatého, stříbrného a bronzového pásma. Ve druhém kole budou strategie zlatého pásma představeny formou osobní prezentace. 

ČLENOVÉ ODBORNÉ POROTY CEN TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA 2018


Bendl Jiří, ministerský rada, tajemník výborů Rady vlády pro udržitelný rozvoj ČR, MŽP ČR

Břeská Lenka, External Relations Manager, Pfizer

Dobišová Magdalena, Chief Officer Ethics, Business Unit Skanska CZ, SK, RO, HU 

Drbalová Vladimíra, zástupkyně pro mezinárodní organizace a EU, Svaz průmyslu a dopravy

Dvořáková Dana, Corporate Communication Director, KKCG

Dzúrová Marta, vztahy s veřejností, Palata - Domov pro zrakově postižené 

Fencl Jan, Senior Sustainability Lead, Vodafone Czech Republic

Grygar Březinová Martina, generální ředitelka, Zátiší Group

Hančuľaková Soňa, CSR & Patient Advocacy Expert, GSK

Hogenová Marcela, Head of Operations, Allen & Overy

Hruška Martin, Head of C&B, Reporting and HR IS, Česká spořitelna 

Chaloupková Michaela, členka představenstva a leader udržitelného rozvoje, Skupina ČEZ

Chvalkovská Eva, expertka pro sociálně odpovědné veřejné zadávání, MPSV ČR

Jandová Jana, HR Business Partner CZ, Tchibo Praha 

Ježková Martina, HR Director TCZ/TSK, Tchibo Praha

Karbanová Tereza, manažerka udržitelného rozvoje a CSR, skupina VEOLIA 

Kárníková Anna, nezávislá expertka

Konopíková Jana, Internal Communications and CSR Manager, Sanofi

Kosatíková Kristina, Corporate Citizenship & Corporate Affairs ProfessionaI, IBM Česká republika

Koudelková Petra, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, FSV UK

Krupa Petr, nezávislý expert 

Krupičková Žaneta, manažerka, Deloitte Advisory

Kříženecká Karolína, vedoucí útvaru Komunikace, HOCHTIEF CZ

Ledvina Štěpán, Environment Officer, Tetra Pak Česká republika

Lukáčová Ľubomíra, Manager People & Culture Commercial, Philip Morris ČR  

Mareš Jan, vedoucí oddělení udržitelného rozvoje, MŽP ČR

Martínková Radka, lektorka a konzultantka manažerských a obchodních dovedností

Matyáštíková Monika, Public Affairs Manager CZ&SK, Plzeňský Prazdroj

Mašková Lenka, Corporate Responsibility Manager CZ/SK, Tchibo Praha

Palčinský Juraj, jednatel, Antalis

Pešek Ondřej, katedra marketingu, FPH VŠE

Růžička Karel, Partner, KPMG Česká republika

Šafařík Radan, ředitel Odboru rovnosti žen a mužů, Úřad vlády ČR  

Šilhánová Edita, ředitelka právního oddělení a firemních záležitostí, Pivovary Staropramen

Šilhánová Hana, odborná garantka rozvoje programů, Nadace rozvoje občanské společnosti

Šilhánová Martina, Corporate Affairs, Nestlé

Šonská Steklíková Eliška, Recruiter, GoodCall

Švejcarová Jitka, Team Leader - Společenská odpovědnost, ČSOB

Tomas Ondřej, zakladatel, CleverMaps

Třebický Viktor, ředitel, CI2, o.p.s.

Vaníčková Anna, Corporate Social Responsibility Supervisor, KPMG Česká republika

Vaňoučková Petra, ředitelka Nadace Kooperativa a o.p.s. Kooperativa

Vejplacha Martin, HR manažer, Česká pojišťovna

Vokáč Tomáš, výkonný ředitel, Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE), ČR

Zavadilová Tereza, šéfredaktorka, Deník E15

 


TOP OF 2019 podporují: