odborná porota

  • Přihlášky TOP Odpovědná firma posoudí dle jednotné metodiky odborná porota nezávislá na vyhlašovateli ceny.
  • Členy a členkami poroty jsou odborníci a odbornice z komerčního i neziskového sektoru, státní správy, médií a významné osobnosti, které se aktivně podílejí na rozvoji odpovědného a udržitelného podnikání v ČR.
  • Porota má právo si k přihlášeným strategiím a projektům vyžádat doplňující informace.
  • U projektových cen vybere porota na základě bodového hodnocení a hlasování tři nejlepší projekty.
  • Hodnocení strategických kategorií (TOP Odpovědná velká firma a TOP Odpovědná malá firma) je na základě bodového hodnocení jednotlivých oblastí. Na základě výsledného součtu bodů je sestaven rating všech top odpovědných firem, které překonaly procentuální nastavenou hranici úspěšnosti. Porota na základě svého hodnocení udělí speciální cenu pro inspirativní přístupy v daném roce.

 

Porotci TOP Odpovědná firma 2020 

Bendl Jiří

Ministerstvo životního prostředí

Boháč Jiří Thermo Fisher

Břeská Lenka

Pfizer

Bučová Eva

ING

Čech Martin Nadace Partnerství
Doubnerová Veronika Byznys pro společnost

Drbalová Vladimíra

Svaz průmyslu a dopravy

Fabian Lenka

VOGUE LEADERS

Fencl Jan Vodafone Czech Republic

Grygar Březinová Martina

NEECO

Hammrneh Iveta Prorektorka Vysoké školy obchodní v Praze

Hogenová Marcela

Allen & Overy
Homfay Šárka ČMKOS
Homolka Marcel Nezávislý expert 

Hruška Martin

Česká spořitelna

Chvalkovská Eva

MPSV

Jonáš Martin HENNLICH 
Kalousová Pavlína Plzeňský Prazdroj
Klimeš David Economia
Konopíková Jana Sanofi
Koudelková Petra Fakulta sociálních věd UK v Praze
Krupičková Žaneta Deolitte Advisory
Kříženecká Karolína ING
Kundrata Miroslav Nadace Partnerství
Legnerová Kateřina VŠE
Lukáčová L'ubomíra Philip Morris

Mareš Jan

Ministerstvo životního prostředí

Mašková Lenka Tchibo Praha
Novák Josef CI2
Palánová Andrea PWC Česká republika

Pačinský Juraj

Antalis

Pešek Ondřej

FPH VŠE, Katedra marketingu

Pokorný Lukáš RECETOX
Schvarczová Hana MPO
Schwarz Josef Zastoupení Evropské komise v České republice
Skalková Jana Byznys pro společnost
Sochor Vladimír MPO
St. James Kristýna Expertka na marketing a komunikaci

Šilhánová Martina

Nestlé

Šonská Steklíková Eliška

GoodCall

Thorne Vanda

NYU Prague

Trubačík Tomáš Aliance Šance pro budovy
Vaníčková Anna KPMG Česká republika

Vaňková Markéta

LEGO Group

Vaňoučková Petra

Nadace Kooperativy

Vashkevich Stepan INCIEN
Vávra Martin ČSOB
Vicenová Milena TAČR
Viktorinová Nikola Úřad vlády ČR, Odbor rovnosti žen a mužů

Vokáč Tomáš

DofE

Vosecký Vojtěch

Expert na cirkulární ekonomiku

Wadurová Lucie Nezávislá expertka

Zavadilová Tereza

E15
Zemanová Marie Byznys pro společnost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP OF 2021 podporují: