hlavní partneři

Sanofi

Sanofi

 

Každý den si tisíce Čechů vyslechnou diagnózu, která jim změní život. Mnohým z těchto diagnóz lze předcházet a proto je strategií farmaceutické skupiny Sanofi v oblasti společenské odpovědnosti zvyšování povědomí o zdravotní prevenci.

 

Spolu s Nadačním fondem Petra Koukala měníme přístup ke zdraví u českých mužů a v projektu STK pro chlapy je podporujeme v účasti na pravidelných lékařských prohlídkách, zaměřených na rizika civilizačních onemocnění. Portál Dialiga.cz, který jsme spustili s pacientskou organizací Diacentrum, představuje vůbec první komunitní platformu, zaměřenou specificky na více než 800 tisíc pacientů v ČR, kteří trpí cukrovkou 2. typu.

 

Již několik let také realizujeme kurzy První pomoc pro prvňáčky, díky nimž se tisíce školáků seznamují se zásadami první pomoci, která ztratila své pevné místo ve školních osnovách.

Řadu preventivních projektů podporují přímo naši zaměstnanci, kteří mohou díky dobrovolnickému programu strávit jeden pracovní den v roce pomocí neziskové organizaci.

www
Tchibo Praha

Tchibo Praha

 

Jako velká mezinárodní firma působící v oblasti rychloobrátkového spotřebního zboží a maloobchodu jsme si vědomi odpovědnosti, kterou máme vůči lidem i životnímu prostředí. Proto je trvalá udržitelnost nedílnou součástí naší firemní strategie již od roku 2006. Tímto způsobem se jako rodinný podnik snažíme zajistit, abychom i v budoucnu mohli našim zákazníkům nabídnout to, co dělá Tchibo Tchibem: praženou kávu té nejvyšší kvality a každý týden novou kolekci spotřebního zboží.

 

Naším cílem je dosáhnout 100% udržitelného podnikání a po malých krůčcích se rok co rok tomuto cíli blížíme. Rádi se proto opět stáváme partnerem cen TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA, abychom předali ocenění té firmě, která jde, stejně jako my, cestou odpovědnosti.

www
Vodafone Czech Republic

Vodafone Czech Republic

 

Odpovědné podnikání je pro nás od začátku působení na českém trhu přirozenou součástí našich aktivit. Chceme mít na společnost (počínaje našimi zaměstnanci) a životní prostředí pozitivní dopad a pomáhat dlouhodobě zlepšovat nejen české hospodářství, ale i životy lidí a komunit, právě tím, co a jak děláme.

 

Naše Strategie udržitelného podnikání 2025 klade navíc důraz na využití technologií, ať už v boji proti klimatickým změnám nebo ve zlepšení postavení žen na pracovním trhu a ve společnosti. Věříme, že strategickým, důsledným a měřitelným úsilím lze přispět k dlouhodobým změnám. A vážíme si podniků, institucí a komunit, které odpovědnost chápou podobně.

www

Partneři

ČEZ

ČEZ

 

Odpovědnost k lidem, společnosti, zdrojům a životnímu prostředí je přirozenou součástí našeho podnikání a každodenního pracovního života. Hlásíme se k principům trvale udržitelného rozvoje a řídíme se etickými pravidly.

 

Naší nejvyšší prioritou je bezpečnost provozovaných zařízení, zaměstnanců i obyvatel ve všech lokalitách, kde působíme.

 

Podporujeme všechny firmy, které se také chovají odpovědně ke svému okolí, a proto jsme již poněkolikáté v řadě partnerem ocenění TOP Odpovědná firma.

www
ČSOB

ČSOB

 

Společenská odpovědnost ČSOB je jedním ze základních pilířů firemní filozofie a nedílnou součástí jejího podnikání.

 

Ke společenské odpovědnosti přistupujeme jako k přirozené součásti každodenního života firmy a jejích zaměstnanců. Stavíme na rozmanitosti, různorodosti, svobodném rozhodování a odpovědnosti, ale i na dobrovolnosti a rozvoji prostředí, v němž banka podniká. Podporujeme komunity, individuální angažovanost a dobrovolnictví zaměstnanců skupiny ČSOB i široké veřejnosti.

 

Být partnerem ceny TOP Odpovědná firma a Byznysu pro společnost pro ČSOB znamená ocenění našich odpovědných iniciativ a představuje příležitost zviditelnit další firmy, které jdou podobnou cestou.

www
GSK

GSK

 

Diverzita je nejen trendem moderní společnosti, ale i nezbytností, kterou si vyžadují změny ve společnosti, globalizace pracovního trhu a demografický vývoj.

 

GlaxoSmithKline je jedna z největších farmaceutických firem operující na 115 trzích a zaměstnávající 100 tisíc lidí. Vytváříme proto inkluzívní a různorodé prostředí, které nám pomáhá získávat a motivovat zaměstnance, kteří zastupují jednotlivé komunity, ve kterých působíme.

 

Diverzita je jedním ze způsobů, jak různorodost respektovat a využít. Snažíme se získat a udržet si zaměstnance s různorodými znalostmi, perspektivou, zkušenostmi či stylem práce, což podporuje kreativitu a inovace, základní předpoklad udržitelného podnikání.

Klíčové jsou pro nás investice do rozvoje zaměstnanců, formální nastavení flexibility pracovní doby a inovativní programy zaměřené na zlepšení bezpečnosti, zdraví a pohody našich zaměstnanců.

 

Dbáme na rovné příležitosti pro všechny. Jasným důkazem je 41 % zastoupení žen ve vedení napříč celou společností, ustanovení Globální rady pro postižené a spuštění programu koučingu zaměstnanců zaměřeného na genderové otázky.

www
KPMG Česká republika

KPMG Česká republika

 

V KPMG pomáháme tím, co umíme. Své know-how předáváme neziskovkám a sociálním podnikům, aby dosáhly vyšší efektivity řízení a tím i vyšší společenské prospěšnosti.

 

Věříme také, že sociální podnikání je podnikáním budoucnosti. Proto jsme tento koncept začali představovat na všech úrovních vzdělávacího systému v České republice a motivujeme mladé lidi, aby si zakládali vlastní sociální podniky. Touto cestou zároveň nabízíme nové rozvojové možnosti našim zaměstnancům a posouváme naše znalosti a dovednosti.


Kvalitní CSR report je pravdivý a vyvážený. Nechlubí se, nebojí se přiznat, že se něco nepovedlo splnit. V ideálním případě by měl report sloužit nejen jako komunikační nástroj firmy se všemi relevantními zájmovými skupinami, ale také jako nástroj řízení reportované oblasti. Jako firma jsme se několikrát radovali ze zlatého ocenění v této kategorii a s nefinančním reportingem pomáháme také našim klientům.

 

Kvalitní reporting zvyšuje transparentnost na trhu a i proto jsme se letos rozhodli podpořit téma nefinančního reportingu a příklady dobré praxe.

www
O<sub>2</sub> Czech Republic

O2 Czech Republic

 

O2 vnímá společenskou odpovědnost jako nedílnou součást svého podnikání a trvalou udržitelnost jako pevný základ, na kterém stojí.

 

Soustředíme se především na oblasti, které s naším podnikáním souvisí. Reagujeme na aktuální společenská témata a pomáháme je řešit. Vzděláváme, informujeme a pozitivně ovlivňujeme veřejnost v oblasti bezpečného chování na internetu a smysluplného využívání moderních komunikačních technologií. Pomáháme tím, co děláme. Poskytujeme bezplatně naše služby a produkty a využíváme naše technologie ke zlepšení kvality života nejen různých znevýhodněných skupin ale i celé společnosti.

 

O2 je největším poskytovatelem telekomunikačních služeb na českém trhu. Jsme si vědomi odpovědnosti, kterou toto postavení přináší. Je nám ctí být partnerem ceny Odpovědný leader a podpořit všechny, kteří svou pozici leadera berou odpovědně a stávají se příkladem pro ostatní.

www
Plzeňský Prazdroj

Plzeňský Prazdroj

 

Jsme si vědomi toho, že úspěchů můžeme dosahovat jenom díky respektu k našemu okolí a spoluprací s našimi partnery, proto je trvale udržitelný rozvoj přirozenou součástí našeho podnikání.

Bohatá historie Plzeňského Prazdroje je pro nás zdrojem hrdosti a zároveň závazkem do budoucna.

 

Našimi prioritami jsou:

 

1.  ekonomický růst a sociální rozvoj našeho dodavatelsko-odběratelského řetězce,

2. pivo jako přirozená volba pro odpovědné konzumenty,

3. zajišťování zdrojů vody pro společné užívání našimi podniky a místním obyvatelstvem,

4. snižování uhlíkové stopy,

5. udržitelné využívání půdy k pěstování pivovarnických surovin.

 

Naše dlouhodobé partnerství s platformou Byznys pro společnost vnímáme jako příležitost společně rozvíjet odpovědné podnikání a sdílet naše zkušenosti s dalšími organizacemi.

TOP Odpovědná firma přináší každý rok nové a inspirativní projekty, proto si spolupráce na tomto projektu velmi ceníme.

www
Tetra Pak Česká republika

Tetra Pak Česká republika

 

Společnost Tetra Pak je jedním z průkopníků udržitelného přístupu v podnikání. V rámci celého hodnotového řetězce, od dodavatelů, až po zákazníky, distribuci, zaměstnance a spotřebitele, se chová ekologicky odpovědným a udržitelným způsobem a stanovuje tak měřítka nejen svému průmyslovému odvětví.

 

Věříme v odpovědné vůdčí postavení v rámci odvětví, dosahování rentabilního růstu v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje a v občanskou angažovanost firmy.

 

Ochrana životního prostředí je naší dlouhodobou prioritou, a proto nás těší, že jsme se mohli stát partnerem ceny Leader v životním prostředí. Ceníme si každého jednotlivce i firmy, kterým není ochrana přírody lhostejná.

www

TOP OF 2017 podporují: