hlavní partner

Tchibo Praha

Tchibo Praha

 

Jako velká mezinárodní firma působící v oblasti rychloobrátkového spotřebního zboží a maloobchodu jsme si vědomi odpovědnosti, kterou máme vůči lidem i životnímu prostředí. Proto je trvalá udržitelnost nedílnou součástí naší firemní strategie již od roku 2006. Tímto způsobem se jako rodinný podnik snažíme zajistit, abychom i v budoucnu mohli našim zákazníkům nabídnout to, co dělá Tchibo Tchibem: praženou kávu té nejvyšší kvality a každý týden novou kolekci spotřebního zboží.

 

Naším cílem je dosáhnout 100% udržitelného podnikání a po malých krůčcích se rok co rok tomuto cíli blížíme. Rádi se proto opět stáváme partnerem cen TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA, abychom předali ocenění té firmě, která jde, stejně jako my, cestou odpovědnosti.

www
Vodafone Czech Republic

Vodafone Czech Republic

 

Odpovědné podnikání je pro nás od začátku působení na českém trhu přirozenou součástí našich aktivit. Chceme mít na společnost (počínaje našimi zaměstnanci) a životní prostředí pozitivní dopad a pomáhat dlouhodobě zlepšovat nejen české hospodářství, ale i životy lidí a komunit, právě tím, co a jak děláme.

 

Naše Strategie udržitelného podnikání 2025 klade navíc důraz na využití technologií, ať už v boji proti klimatickým změnám nebo ve zlepšení postavení žen na pracovním trhu a ve společnosti. Věříme, že strategickým, důsledným a měřitelným úsilím lze přispět k dlouhodobým změnám. A vážíme si podniků, institucí a komunit, které odpovědnost chápou podobně.

www

Partneři

ČSOB

ČSOB

 

Společenská odpovědnost ČSOB je jedním ze základních pilířů firemní filozofie a nedílnou součástí jejího podnikání.

 

Ke společenské odpovědnosti přistupujeme jako k přirozené součásti každodenního života firmy a jejích zaměstnanců. Stavíme na rozmanitosti, různorodosti, svobodném rozhodování a odpovědnosti, ale i na dobrovolnosti a rozvoji prostředí, v němž banka podniká. Podporujeme komunity, individuální angažovanost a dobrovolnictví zaměstnanců skupiny ČSOB i široké veřejnosti.

 

Být partnerem ceny TOP Odpovědná firma a Byznysu pro společnost pro ČSOB znamená ocenění našich odpovědných iniciativ a představuje příležitost zviditelnit další firmy, které jdou podobnou cestou.

www
GSK

GSK

 

GlaxoSmithKline je jedna z největších farmaceutických firem operující na 150 trzích a zaměstnávající 100 tisíc lidí. Vytváříme proto inkluzivní a různorodé prostředí, které nám pomáhá získávat a motivovat zaměstnance, kteří zastupují jednotlivé komunity, ve kterých působíme.

 

Snažíme se získat a udržet si zaměstnance s různorodými znalostmi, perspektivou, zkušenostmi či stylem práce, což podporuje kreativitu a inovace, základní předpoklad udržitelného podnikání. Klíčové jsou pro nás investice do rozvoje zaměstnanců, formální nastavení flexibilní pracovní doby a inovativní programy zaměřené na zlepšení bezpečnosti, zdraví a pohody našich zaměstnanců.

 

Dbáme na rovné příležitosti pro všechny. Jasným důkazem je 50 % zastoupení žen ve vedení napříč celou společností. Talentovaným absolventům, nabízíme jedinečnou příležitost ve Future leaders programu, v jehož rámci podporujeme jejich rozvoj a pomáháme jim nastartovat kariéru.

www
Philip Morris

Philip Morris

 

Philip Morris ČR a.s. je společnost v rámci skupiny Philip Morris International Inc. (PMI). Je největším výrobcem a prodejcem tabákových výrobků a rovněž distributorem bezdýmných tabákových výrobků HEETS, zařízení IQOS a s ním souvisejícího příslušenství v České republice.

 

Vždy jsme považovali odpovědnost k lidem, společnosti a životnímu prostředí za důležitou součást našeho podnikání. Respekt k životnímu prostředí je naší důležitou prioritou, soustavně pracujeme na poklesu dopadu naší výroby na životní prostředí. V naší továrně v Kutné Hoře jsme výrazně snížili relativní spotřebu energie, vody, dokázali jsme razantně snížit uhlíkovou stopu a recyklovat odpad. Významně podporujeme charitativní projekty a programy v našich klíčových oblastech dárcovství, které vybrala naše mateřská společnost.

 

V oblasti udržitelnosti jsme si stanovili ambiciózní cíle a proto se do centra našich snah dostává náš hlavní produkt. Děláme něco odvážného, chceme nahradit cigarety méně škodlivými alternativami ke kouření, abychom jednoho dne dosáhli eliminace škod způsobených kouřením cigaret. Naší vizí je budoucnost bez kouře.

 

Těší nás, že jsme se mohli stát partnerem ceny TOP Odpovědná firma a podpořit tak ostatní firmy, které se vydaly podobným směrem.

www
Plzeňský Prazdroj

Plzeňský Prazdroj

 

Jsme si vědomi toho, že úspěchů můžeme dosahovat jenom díky respektu k našemu okolí a spoluprací s našimi partnery, proto je trvale udržitelný rozvoj přirozenou součástí našeho podnikání.

Bohatá historie Plzeňského Prazdroje je pro nás zdrojem hrdosti a zároveň závazkem do budoucna.

 

Našimi prioritami jsou:

 

1.  ekonomický růst a sociální rozvoj našeho dodavatelsko-odběratelského řetězce,

2. pivo jako přirozená volba pro odpovědné konzumenty,

3. zajišťování zdrojů vody pro společné užívání našimi podniky a místním obyvatelstvem,

4. snižování uhlíkové stopy,

5. udržitelné využívání půdy k pěstování pivovarnických surovin.

 

Naše dlouhodobé partnerství s platformou Byznys pro společnost vnímáme jako příležitost společně rozvíjet odpovědné podnikání a sdílet naše zkušenosti s dalšími organizacemi.

TOP Odpovědná firma přináší každý rok nové a inspirativní projekty, proto si spolupráce na tomto projektu velmi ceníme.

www
ČEZ

ČEZ

 

Odpovědnost k lidem, společnosti, zdrojům a životnímu prostředí je přirozenou součástí našeho podnikání a každodenního pracovního života. Hlásíme se k principům trvale udržitelného rozvoje a řídíme se etickými pravidly.

 

Naší nejvyšší prioritou je bezpečnost provozovaných zařízení, zaměstnanců i obyvatel ve všech lokalitách, kde působíme.

 

Podporujeme všechny firmy, které se také chovají odpovědně ke svému okolí, a proto jsme již poněkolikáté v řadě partnerem ocenění TOP Odpovědná firma.

www
Tetra Pak Česká republika

Tetra Pak Česká republika

 

Společnost Tetra Pak je jedním z průkopníků udržitelného přístupu v podnikání. V rámci celého hodnotového řetězce, od dodavatelů, až po zákazníky, distribuci, zaměstnance a spotřebitele, se chová ekologicky odpovědným a udržitelným způsobem a stanovuje tak měřítka nejen svému průmyslovému odvětví.

 

Věříme v odpovědné vůdčí postavení v rámci odvětví, dosahování rentabilního růstu v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje a v občanskou angažovanost firmy.

 

Ochrana životního prostředí je naší dlouhodobou prioritou, a proto nás těší, že jsme se mohli stát partnerem ceny TOP Odpovědná firma v životním prostředí. Ceníme si každého jednotlivce i firmy, kterým není ochrana přírody lhostejná.

www
Prague Congress Centre

Prague Congress Centre

 

Jako největší kongresové centrum v České republice cítíme zodpovědnost za životní prostředí, a z toho důvodu čerpáme energii z obnovitelných zdrojů. Zároveň si ale uvědomujeme, že nejčistší energie je ta, která se nespotřebuje. Proto je naším dlouhodobým cílem celkové snížení spotřeby energie. Od roku 2016, kdy v rámci modernizace Kongresového centra Praha proběhla realizace řady energeticky úsporných opatření, se nám podařilo uspořit ročně o 30% více energie.

 

Naší misí je vytvářet skvělé místo pro radost z inspirace, tedy moderní a přátelské místo pro inspirativní vědecká, lékařská, obchodní i politická setkání přinášející další projekty, které budou dělat firmy odpovědnější a lidi vnímavější ke svému okolí. U nás se dělají kroky směrem k lepšímu světu.

www
Zátiší Catering

Zátiší Catering

 

 

 

Chceme, aby po naší akci zůstaly vzpomínky na perfektní jídlo, servis a dechberoucí zážitky, ne tuna odpadu. Podpora těch, kteří neměli takové štěstí jako my, je mottem celé společnosti Zátiší Group, jejíž jsme součástí. Na charitativní projekty věnujeme jako skupina každý rok 50 % ze zisku. Nechceme však dávat pouze peníze, chceme podporovat i snahu o zdravější životní prostředí. Ekologický udržitelný rozvoj má pro nás smysl i budoucnost. Při přípravě i na akcích Zátiší Cateringu eliminujeme plastové obaly, nabízíme kohoutkovou vodu ochucenou českými bylinami a ovocem, dlouhodobě spolupracujeme s lokálními dodavateli a vaříme ze sezonních surovin. Klientům navrhujeme optimální množství jídla i místo akce s ohledem na co nejmenší zatížení okolí. Jsme hrdým partnerem ocenění TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA. 

www

TOP OF 2019 podporují: