TOP ODPOVĚDNÁ VELKÁ FIRMA

Nezávislý rating pro velké firmy, které strategicky rozvíjejí podnikání směrem k trvalé udržitelnosti a angažují se ve všech hlavních oblastech CSR (corporate social responsibility).

 

Na základě ratingu je v této hlavní strategické kategorii možné získat titul TOP Odpovědná firma, potvrzující dosažení bronzové, stříbrné nebo zlaté úrovně.

Kategorie je otevřena pro všechny firmy, které zaměstnávají více než 250 zaměstnanců (nebo přepočtený ekvivalent plných úvazků) nebo jejichž roční obrat je nad 50 mil. EUR nebo bilanční suma roční rozvahy nad 43 mil. EUR, nebo které jsou součástí mezinárodních společností s centrálou mimo ČR, se kterou spolupracují na své strategii a programech v této oblasti.

Tato kategorie ocení firmy, které se angažují ve všech hlavních oblastech:

 • Strategický a odpovědný přístup k podnikání
 • Odpovědný přístup k lidem a zaměstnancům
 • Odpovědný přístup v oblasti dodavatelského řetězce a zákazníkům
 • Odpovědný přístup k životnímu prostředí
 • Odpovědná podpora komunity a společensky prospěšných projektů

Hodnocení

Strategie přihlášených firem posoudí odborná porota nezávislá na vyhlašovateli ocenění. Porota je složená ze zástupců expertních organizací, zástupců státní správy, komerčního sektoru a významných osobností, které se aktivně podílejí na rozvoji udržitelného podnikání v ČR. Při hodnocení se nezohledňují finanční investice do této oblasti, ale především hodnotový a strategický rámec podnikání.

Do této kategorie se přihlasíte ZDE.

ZDE se můžete seznámit s nejlépe hodnocenými velkými firmami roku 2017.

Hodnocení je dvoukolové:

V prvním kole hodnotitelé posoudí přihlášky a vyberou finalisty dané kategorie, druhé kolo proběhne formou osobní prezentace firemních strategií.

Společnosti, které se této kategorie zúčastnily v r. 2017, mají možnost načíst znovu obsah loňských formulářů k revizi a doplnění pro letošní ročník. Stačí zadat loňské přihlašovací údaje (jméno/heslo). V případě potřeby vám přihlašovací údaje zašleme.

Kritéria hodnocení

 • Jak kvalitní je celková koncepce a strategie v oblasti odpovědného a udržitelného podnikání. Do jaké míry je odpovědnost či udržitelnost propojena s byznys strategií podniku.
 • Jaké jsou přínosy a dopady přístupu firem a realizovaných aktivit.
 • Jak je zapojeno vedení firmy a zaměstnanci.
 • Jaké jsou měřitelné výsledky a dopady a zda a jak je firma sleduje, měří a  komunikuje.
 • Nakolik je posuzovaný projekt dlouhodobě udržitelný, systematický, komplexní a zda je v  dlouhodobém horizontu cíleně rozvíjen.
 • Nakolik je posuzované řešení inovativní, transparentní, originální a efektivní.

Vedle této hlavní strategické kategorie se všechny firmy mohou navíc ucházet o některou z cen v projektových kategoriích, které oceňují speciální přístup v jednotlivých oblastech CSR.

 

Registrace do cen TOP Odpovědná firma pro rok 2019 budou otevřeny v červnu.

Máte zájem přihlásit se v příštím roce?
Napište, prosím, Milanovi Křížovi: kriz@byznysprospolecnost.cz - zařadíme vás do databáze a zašleme informace, jakmile spustíme aktuální ročník.

TOP OF 2019 podporují: