TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA V DIVERZITĚ
cena společnosti Philip Morris ČR

Cena pro firmy, které strategicky podporují diverzitu (rozmanitost) a inkluzi na pracovišti, a to z hlediska věku, pohlaví, handicapu, národností, sexuální orientace a dalších hledisek a pozitivním způsobem ovlivňují otevřenost firemní kultury. 

 

Kdo bude oceněn?

 

Oceníme společnosti, pro které je diverzita a inkluze součást firemní strategie, aktivně téma na pracovišti podporují a realizují programy a inovativní systémová nastavení nad rámec svých zákonných povinností. Hledáme projekty, které proaktivně integrují principy diverzity na pracovišti a rozvíjejí aktivity pro různé skupiny zaměstnanců a zaměstnankyň.

 

Hledáme jednak firmy s kvalitním a komplexním přístupem v oblasti řízení diverzity, strategicky zaměřený na podporu diverzity pracovních týmů z hlediska věku, pohlaví, sexuální orientace a dalších hledisek, vzdělávání zaměstnanců v oblasti diverzity, podporu aktivního zapojení cílových skupin zaměstnanců, využívání jejich potenciálu a podporu jejich rozvoje. 

 

Zároveň oceníme konkrétní projekty a aktivity v jednotlivých oblastech diverzity, jako jsou například ženy ve vedení nebo Age management.

 

Více informací o diverzitě najdete na www.diverzita.cz

 

Hodnocení

 

Hodnocena bude zejména koncepce realizovaných aktivit v kontextu rozvoje lidských zdrojů i celkového přístupu k podnikání a jejich konkrétní přínos pro zaměstnance a firmu.

 

Přihlášky firem posoudí a vítěze stanoví porota složená ze zástupců odborníků, státní správy, komerčního sektoru a významných osobností, které se aktivně podílejí na rozvoji udržitelného podnikání v ČR. 

 

Přihlaste se ZDE.

 

Kritéria hodnocení

  • Jakým způsobem a do jaké míry přístup v oblasti diverzity přispívá k celkovému rozvoji firmy - nakolik jsou propojeny s činností firmy a její celkovou strategií, s celkovou strategií CSR projektů a se strategií řízení lidských zdrojů.
  • Jak kvalitní je celková koncepce a nastavení realizovaných aktivit z hlediska dlouhodobých pozitivních dopadů na firmu, její zaměstnance a společnost. Jakým způsobem se do realizovaných aktivit zapojují různé skupiny zaměstnanců, jak velká část firmy se zapojuje a o jak systematické zapojení se jedná.¨
  • Jaké jsou měřitelné výsledky realizovaných aktivit, zda a jak je firma sleduje, měří a komunikuje.

Registrace do cen TOP Odpovědná firma pro rok 2019 budou otevřeny v červnu.

Máte zájem přihlásit se v příštím roce?
Napište, prosím, Milanovi Křížovi: kriz@byznysprospolecnost.cz - zařadíme vás do databáze a zašleme informace, jakmile spustíme aktuální ročník.

TOP OF 2019 podporují: