podmínky a průběh

TOP Odpovědná firma je prestižní nezávislé ocenění, které každoročně vyzdvihuje nejzajímavější aktivity na poli trvale udržitelného a odpovědného podnikání. 

 

Do TOP Odpovědné firmy se mohou společnosti hlásit prostřednictvím tohoto webu od července do 15. srpna 2020. O výsledcích bude rozhodovat odborná porota v průběhu října. Slavnostní vyhlášení proběhne v listopadu 2020.

 

Do cen TOP OF lze přihlašovat firemní projekty v těchto kategoriích:

  • strategických (pro velké firmy je otevřena hlavní strategická kategorie TOP Odpovědná velká firma, pro malé firmy kategorie TOP Odpovědná malá firma)
  • projektových

Všechny přihlášky posoudí nezávislá odborná porota.

Účast v soutěži je bezplatná.

Podmínky účasti

Cena je otevřena malým i velkým společnostem, které mohou hlásit své strategie a projekty realizované alespoň v části roku 2019.

 

Do ceny se mohou hlásit všechny společnosti podnikající na území České republiky, které nejsou v likvidaci nebo v konkurzním řízení. Umístění není nárokové.

Firmy musí při registraci pravdivě vyplnit požadované údaje o společnosti a v přihláškách do jednotlivých kategorií uvést pravdivé informace o aktivitách realizovaných v oblasti udržitelného a odpovědného podnikání.

 

Informace o přihlášených strategiích a projektech i kontaktní údaje (vyjma částí označených jako určených pro externí komunikaci) považuje Byznys pro společnost za citlivá data a bez předchozího souhlasu je neposkytuje žádným třetím stranám.

Ocenění

Strategie i projekty je možno do ceny přihlašovat opakovaně a postupně dosahovat vyšších úrovní ocenění. Dle pravidel ceny však není možné za stejnou strategii či projekt opakovaně získat nejvyšší ocenění.

 

U vítězů jednotlivých kategorií bude předmětem hodnocení pouze inovace a rozvoj strategie či projektu od doby, kdy byla firma oceněna.

 

Hodnotící porota má právo si k přihlášeným strategiím a projektům vyžádat doplňující informace.

3kroky k přihlášení

1

Zaregistrujte se. Heslo vám pak umožní vyplňovat přihlášky.

  2

Vyberte si kategorii a vyplňte přihlášku. Přihlášku lze uložit on-line a vracet se k obsahu později. Lze ji též vyplnit ve wordu a finální obsah zkopírovat do on-line verze.  

  3

Finální verzi přihlášky odešlete kliknutím na tlačítko Uložení / Odeslání.

 

TOP OF 2021 podporují: