TOP ODPOVĚDNÁ MALÁ FIRMA 2017
cena společnosti Plzeňský Prazdroj

Ocenění pro odpovědné střední a malé firmy, které systematicky, komplexně a strategicky rozvíjejí své podnikání směrem k odpovědnému přístupu a dlouhodobé udržitelnosti. Výsledkem hodnocení je možnost získat certifikát, potvrzující dosažení bronzové, stříbrné nebo zlaté úrovně.

Cena je otevřena pro firmy, které jsou lokální, nemají zahraniční mateřskou společnost (a nejsou součástí skupiny) a zaměstnávají méně než 250 zaměstnanců (nebo přepočtený ekvivalent plných úvazků) a jejichž roční obrat je do 50 mil. EUR a bilanční suma roční rozvahy do 43 mil. EUR.

Oceňujeme firmy, které své podnikání nastavují na základě aktuálních společenských potřeb, sledují dopady své činnosti a jsou leadery v této oblasti. Střední a malé firmy jsou hodnoceny na základě kritérií, která zohledňují jejich možnosti a priority a nezohledňují finanční investice do této oblasti, ale především hodnotový a strategický rámec.

Tato kategorie oceňuje firmy za komplexní a inovativní přístup ve všech hlavních oblastech odpovědného podnikání:

  • Odpovědný přístup k podnikání, firemní kultura a způsob zapojení vedení
  • Odpovědný přístup k zaměstnancům
  • Odpovědný přístup k zákazníkům a obchodním partnerům
  • Odpovědný přístup k životnímu prostředí
  • Podpora společensky potřebných projektů

Společnosti, které se této kategorie zúčastnily v r. 2016, mají možnost načíst znovu obsah loňských formulářů k revizi a doplnění pro letošní ročník. Stačí zadat loňské přihlašovací údaje (jméno/heslo). V případě potřeby vám přihlašovací údaje zašleme.

Hodnocení

Strategie přihlášených firem posoudí odborná komise složená ze zástupců expertních organizací, zástupců státní správy, komerčního sektoru a významných osobností, které se aktivně podílejí na rozvoji udržitelného podnikání v ČR.

 

Hodnocení proběhne dvoukolově. V prvním kole hodnotitelé posoudí přihlášky a vyberou finalisty dané kategorie, druhé kolo proběhne formou osobní prezentace firemních strategií.

Do této kategorie se přihlásíte ZDE.

Kritéria hodnocení

  • Do jaké míry je odpovědnost či udržitelnost propojena s byznys strategií podniku a jak je zapojeno vedení/majitelé firmy.
  • Jak kvalitní je celková koncepce a nastavení realizovaných aktivit z hlediska dlouhodobých pozitivních dopadů.
  • Jaké jsou měřitelné výsledky realizovaných aktivit, zda a jak je firma sleduje a komunikuje. Jak je přístup přínosný pro zaměstnance, zákazníky a další partnery.
  • Nakolik je posuzované řešení dlouhodobě udržitelné, systematické, komplexní a zda je v dlouhodobém horizontu cíleně rozvíjeno.
  • Nakolik je posuzované řešení inovativní a efektivní.

Po vyplnění základního hodnocení může být firma na základě výsledků vyzvána k doplnění informací o svém přístupu v jednotlivých oblastech. 

 

Vedle této hlavní kategorie se všechny firmy se mohou navíc ucházet o některou z tematických cen, které oceňují speciální přístup v jednotlivých oblastech CSR.

 

Zde se můžete seznámit s nejlépe hodnocenými malými firmami roku 2016.

Přihlášení


Nemáte-li přihlašovací údaje, zaregistrujte se.


 

TOP OF 2017 podporují: