POČIN ROKU 2017
cena společnosti ČSOB

Cena za odvážný, inovativní CSR projekt, který se nebojí vybočit ze zavedených postupů a standardních aktivit firmy i kategorií ocenění TOP Odpovědná firma.

Projekt může být ve stadiu zrodu a nemusí mít za sebou zatím dlouhodobé výsledky. Podstatná je myšlenka, poslání a ambice projektu - nakolik je jedinečný a přínosný pro firmu či její zaměstnance, pro společnost či místní komunitu, a zda svou pomoc do těchto oblastí směřuje efektivně.

Kdo bude oceněn?

Velké věci často vznikají z jednoduchých nápadů a drobných kroků správným směrem.

Chceme proto ocenit velkou či malou firmu nebo zaměstnance, kteří originálním způsobem rozvíjejí udržitelný projekt či koncepci zaměřenou na pomoc komunitě, zlepšení dopadu na životní prostředí, iniciují pomoc do nových a neprobádaných oblastí nebo motivují ostatní k tomu, aby se zapojili do aktivit v CSR nebo udržitelnosti.
Obsahem projektu mohou být jakékoliv aktivity. Nechceme vás v této kategorii svazovat přísnými kritérii.

Hodnocení

Nominovat může jak samotná firma, tak zaměstnanci firmy, tak odborná veřejnost.

Přihlášené projekty posoudí během srpna a září 2017 odborná porota složená ze zástupců odborníků, státní správy, komerčního sektoru a významných osobností, které se aktivně podílejí na rozvoji udržitelného podnikání v ČR.

 

Hodnoceny budou zejména:

  • Nápad a inovativnost projektu
  • Motivace těch, kteří na něm pracují
  • Jeho konkrétní (i potenciální přínos) pro danou oblast
  • Míra aktivního zapojení firmy, partnerů nebo zaměstnanců

Projekt by měl zohledňovat kontext odpovědného přístupu (CSR) firmy. Při hodnocení nerozhoduje výše investovaných finančních prostředků.

 

Nominace pro tuto kategorii byly uzavřeny 31. 7. 2017.

Děkujeme všem, kteří se přihlásili! 

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 18. října 2017 v rámci galavečera v Praze. 

 

Přihlášení


Nemáte-li přihlašovací údaje, zaregistrujte se.


 

TOP OF 2017 podporují: