ZOOM

Energie pro budoucnost

Prostřednictvím nefinančních informací ve Zprávě o udržitelném rozvoji Skupiny ČEZ představuje ČEZ svůj záměr působení v České republice i v zahraničí, a to s důrazem na odpovědné podnikání.  Společnost připravila strategii udržitelného rozvoje s názvem „Energie pro budoucnost" - pět strategických priorit udržitelného rozvoje. Jsou projevem odpovědného chování, plně odrážejí strategii podnikání Skupiny ČEZ a jsou na ni úzce navázány.

 

1234567

TOP OF 2018 podporují: