Ptáme se firem

Edita Šilhánová, Pivovary Staropramen

"Aby tu naše pivovary zůstaly minimálně dalších 150 let, musíme společně pracovat na tom, aby se udržitelnost prolínala vším, co děláme - od surovin použitých k výrobě piva, až po efektivní nakládání s energiemi a obalovými materiály."

 

Odpovídá: Edita Šilhánová, ředitelka právního oddělení a firemních záležitostí, Pivovary Staropramen


Proč opakovaně podporujete ocenění TOP Odpovědná firma?


Prestižní soutěž TOP Odpovědná firma vnímáme nejen jako příležitost k prezentaci naší strategie trvalé udržitelnosti a konkrétních programů a aktivit, které ji pomáhají naplňovat, ale především jako příležitost k otevření diskuse o budoucnosti, která by měla zajímat každého z nás.
Soutěže TOP Odpovědná firma se účastníme již od roku 2012. Letos jsme se stali hlavním partnerem, z čehož máme velkou radost. Věříme, že spolu s ostatními partnery a členy platformy Byznys pro Společnost ukážeme, že odpovědné podnikání je jediná správná cesta.

 

Co je podle vás odpovědné a udržitelné podnikání a jaká je v této oblasti podle vás situace v ČR?


Otázka udržitelnosti je v posledních letech bezesporu velké téma. Ať už se bavíme o klimatických změnách, situaci kolem plastů nebo podpoře lokálních podnikatelů a zemědělců, tyto diskuse mají smysl.
Otevírají nové možnosti spolupráce napříč sektory, protože výrobní společnosti v zásadě čelí podobným výzvám a je tedy nasnadě využít určitých synergií a společně posouvat věci k lepšímu. Klíčovou roli prostředníka v těchto diskusích hraje platforma Byznys pro společnost, který jednotlivé subjekty propojuje a ukazuje nové trendy a příklady dobré praxe ze zahraničí, ať už se jedná o severské země, ve kterých je například péče o životní prostředí zakořeněna mnohem více, než u nás.

 

Jak se u vás konkrétně projevují principy odpovědného a udržitelného podnikání?


Pivovar Staropramen je neodmyslitelně spjat se Smíchovem již dlouhých 150 let. Také příběh pivovaru Ostravar se začal psát před více než 120 lety. Oba pivovary přitom stojí v samotném srdci měst, ve kterých sídlí a opírají se o řemeslné dědictví generací před nimi. Navázat na takový odkaz a dostát očekáváním všech je pro nás velká výzva. Aby tu naše pivovary zůstaly minimálně dalších 150 let, musíme společně pracovat na tom, aby se udržitelnost prolínala vším, co děláme - od surovin použitých k výrobě piva, až po efektivní nakládání s energiemi a obalovými materiály. Jsme přesvědčeni o tom, že budoucnost bude patřit odpovědným výrobcům, zaměstnavatelům a obchodním partnerům. A těmi také chceme být.

 

Ptáme se firem
12345

TOP OF 2020 podporují: