Ptáme se firem

BPS
Libor Kytýr

Na počátku nového roku 2018 jsme se zeptali Libora Kytýra, ředitele firemní komunikace Sanofi Group CZ & SK, na trendy v CSR, které nás letos čekají. Zajímal nás však i jeho pohled na to, v čem je CSR ve farmaceutickém odvětví jiné.

Jaká jsou specifika CSR ve farmacii?

Farmaceutický průmysl je specifický v tom, že z části nakládá s prostředky z veřejného zdravotního pojištění. Z tohoto důvodu ve skupině Sanofi klademe zvýšenou pozornost na etickou stránku projektů, které podporujeme.

Zaměřujeme se proto zejména na oblasti zdravotní prevence veřejnosti a informovanosti pacientů v Česku. Dále podporujeme vzdělávání a další rozvoj stávajících i budoucích lékařských a farmaceutických profesionálů. V neposlední řadě podporujeme, prostřednictvím například projektu firemního dobrovolnictví našich zaměstnanců, rozvoj místních komunit a neziskových organizací.

Určitým specifikem pro Sanofi, kterým se možná vymykáme českým zvyklostem, je důsledná průběžná kontrola podpořených projektů. Osobně se účastníme všech akcí, na nichž se podílíme. Komunikujeme s lidmi, jimž daný projekt pomáhá, a sledujeme, nakolik je efektivní.

 

Na který projekt Sanofi v oblasti CSR, jste nejvíc pyšný?

Těch zajímavých projektů je celá řada, ale máme dva CSR projekty, které jsou mou srdeční záležitostí. V rámci projektu „První pomoci pro prvňáky" na školách tzv. resuscitujeme základy poskytování první pomoci. Našimi kurzy, jejichž odborným garantem je Zdravotnická záchranná služba, už prošlo v celé zemi na 25 tisíc školáků. Podle mého názoru, je znalost poskytnutí první pomoci tak důležitá, jako základní matematické počty pro běžný život.  

Druhým, pro mne velmi důležitým, je „Slova nestačí" - projekt dobrovolnické pomoci zaměstnanců skupiny Sanofi CZ & SK neziskovým organizacím. Na ten se vždy vyloženě těším. Nejen že nám, lidem ve firmách, otevírá oči, abychom poznali, jak se žije v neziskových organizacích pro sociálně, fyzicky nebo mentálně hendikepované spoluobčany, ale především nám umožňuje pomoci tam, kde těmto organizacím síly nebo finance nestačí. Navíc nás vždy vřele přijmou a odzbrojí upřímností a úsměvem.  


Co bude hlavním trendem v CSR na českém trhu v roce 2018?

Myslím, že obecným trendem v CSR už je a nadále bude co nejvíce cílená pomoc. Jednoduše řečeno: Pro soukromého i firemního dárce je vždy transparentnější, když může dohlédnout až ke konečnému příjemci své pomoci. Dalším velmi zajímavým trendem je, že do podpory CSR projektů se zapojují, podle svých možností, střední nebo i vyloženě malé firmy. To je dobrý signál pro celou naši společnost - menší firmy většinou podporují především lokální projekty a iniciativy v místech, kde fyzicky podnikají. Tím velmi přispívají k rozvoji tamních komunit a společenského života.

 

Která aktivita v oblasti CSR vás v poslední době zaujala?

Velmi smysluplný mi přijde projekt Nadace Albatros, která podporuje znevýhodněné romské děti a mládež v jejich vzdělávání. Inspirativní je i projekt Sdružení Neratov podporovaný Českou spořitelnou.


Co je podle vás nejčastější chyba v CSR, co by firmy neměly nikdy dělat?

Velkým omylem je chtít si prostřednictvím podpory CSR projektů vylepšovat vlastní, někdy možná pošramocenou, image. Myslím, že to bylo někdy v loňském roce, kdy jsme kolem dálnic viděli billboardy s úctyhodnou finanční částkou, kterou jistá společnost věnovala tzv. na charitu. Důležitá je, podle mého názoru, transparentnost podporovaného projektu a dohledatelnost obdarovaného, ale vlastně i dárce. 

 

Ptáme se firem
12345

TOP OF 2020 podporují: