příklady z praxe

E.ON Česká republika
Pták roku 2014

Ukázka smysluplné spolupráce
E.ON Česká republika se stal generálním partnerem kampaně Pták roku 2014, za níž stojí Česká společnost ornitologická. Kromě finanční podpory se firma na projektu podílela tvorbou tiskovin, videospotu a aktivní účastí při sčítání hnízd. Výsledkem iniciativy, která propojila energetický koncern s neziskovou organizací, je také design konzoly Pařát III, který snižuje riziko poranění dravých ptáků nebo čápů. Právě čáp černý a čáp bílý byl vyhlášen Ptákem roku 2014.

HEINEKEN Česká republika
Program Brewing a Better Future – priorita voda

Bez vody pivo neuvaříš
Voda je pro výrobu piva velmi důležitá. Je jednou z přísad i důležitou součástí výrobního procesu. Šetrné využívání a ochrana vody jsou pro společnost HEINEKEN významnou hodnotou a proto v roce 2010 iniciovala vznik programu „Brewing a Better Future". Priority programu pro rok 2013 si firma stanovila následovně: ochrana vodních zdrojů, snižování emisí CO2, udržitelné čerpání zdrojů a odpovědná konzumace. V rámci programu firma spolupracuje s partnery v regionálních CHKO, vzdělává zaměstnance v dané tematice a šíří osvětu i mezi svými dodavateli.

PwC Česká republika
Péče o životní prostředí – řízení veškerých dopadů našeho podnikání

Závazek s potěšujícím výsledkem
Hlavní dopady firmy PwC na životní prostředí se projevují ve spotřebě papíru, produkci odpadu, emisí v důsledku služebních cest a spotřebě energií. Snižování tohoto vlivu se proto stalo součástí firemní CSR strategie, vznikl Environmentální akční plán na roky 2011-2013. Firma si vytyčila náročný cíl - do konce finančního roku 2013 snížit své emise oxidu uhličitého na zaměstnance o 25 % oproti stavu z roku 2008. Výsledek české pobočky předčil očekávání. Uhlíkovou stopu se podařilo snížit o 34 %.


oblast KOMUNITA
 


oblast ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 


oblast WORKPLACE
 


CSR komplexní řešení
 

TOP OF 2017 podporují: