příklady z praxe

Allen & Overy
Naši právníci radí potřebným rádi (a často)

Nejvíc pomůžeme tím, co nám jde nejlépe
Na konkrétní společenské potřeby odpovídá společnost Allen & Overy svojí odborností. Nabízí bezplatnou právní pomoc neziskovým organizacím a lidem v těžké životní situaci, kteří si právníka nemohou dovolit. Přínos však zaznamenávají obě strany. Pro zaměstnance je činnost pro bono nejen motivační, ale posiluje jejich odbornost, schopnost empatie a zlepšuje vztahy na pracovišti.

ČEZ
Oranžový přechod

Posvítili jsme si na nebezpečné přechody
Projekt Nadace ČEZ přispívá k bezpečnosti přechodů pro chodce. Spolupracuje s obcemi a jejich obyvateli, a na vytipovaných nebezpečných přechodech instaluje osvětlení. Výchozím bodem byla celorepubliková webová anketa v roce 2013. Následně ČEZ podpořil odborně provedené osvětlení na 35 přechodech. V roce 2014 vzniknul grantový program Oranžový přechod, který zatím podpořil projekty v jedenácti obcích.

EnviWeb
Ukliďme Česko 2014

Iniciativa, jejíž výsledky jsou vidět hned
Po dvou letech úspěšného fungování projektu www.ZmapujTo.cz, který shromažďuje informace o černých skládkách, vznikla myšlenka celostátní dobrovolnické úklidové akce. Ta se uskutečnila 17. května 2014 pod názvem „Ukliďme Česko 2014" na 280 místech po celé České republice. Bezmála 6 000 účastníků sesbíralo 350 tun odpadů. Dlouhodobě neřešený problém se tak podařilo zviditelnit i v médiích.

GE Money Bank
Firemní dobrovolníci z řad GE Volunteers (GEV)

Pomáháme v nemocnicích i v přírodě
Dobrovolnictví je v GE Money Bank součástí týmové práce. Od roku 1999 pomáhají zaměstnanci, jejich rodinní příslušníci a přátelé nejrůznějším organizacím, které se věnují dětem, znevýhodněným spoluobčanům, seniorům a ochraně životního prostředí. Iniciativa vychází od samotných zaměstnanců, kteří rozhodují, kde, kdy a jakým způsobem pomohou. V minulém roce uspořádali přes 130 akcí a odpracovali přes 10 000 dobrovolnických hodin, z toho 5 188 v pracovní době.

Johnson & Johnson
Bridge to Employment – Most k zaměstnání

Připravujeme absolventy na práci v oboru
Tříletý projekt určený studentům středních zdravotnických škol proběhnul v České republice v letech 2011-2014 pod vedením české pobočky organizace Junior Achievement. Jeho záměrem bylo zprostředkovat budoucím zdravotníkům praktické zkušenosti z oboru, ukázat jim možnosti uplatnění a osvojit si měkké dovednosti potřebné pro výkon jejich profese. Účastníci byli vybráni na základě nezávislého přijímacího řízení a v průběhu tří let se pravidelně účastnili seminářů pořádaných ve spolupráci s odborníky z praxe.

Microsoft
Vzděláváme pro budoucnost

Aby tablety byly školám k užitku
Cílem iniciativy, která odstartovala v červnu 2013, je zlepšit kvalitu českého školství a kvalifikaci českých pedagogů. V pěti vybraných základních školách testuje společnost Microsoft různé scénáře zavádění tabletů do výuky. Vytváří zároveň příklady dobré praxe, které sdílí s dalšími školami. Do projektu jsou zapojeny 3 000 dětí, jeho součástí jsou kurzy, kterými zatím prošlo přes 2 000 učitelů. Projekt systematicky monitoruje Národní ústav pro vzdělávání, který na konci roku 2014 připraví detailní zprávu a doporučení.

O2 Czech Republic
Think Big School

Podpora dovedností pro 21. století
Společnost O2 Czech Republic reaguje na rychlý vývoj digitálních technologií i situace na pracovním trhu. Proto vzniknul program „Think Big School", který podněcuje středoškoláky k podnikavosti. Studenti 2. a 3. ročníků mají možnost absolvovat školení v praktických dovednostech jako projektové řízení, prezentace, týmová spolupráce a využití digitálních technologií. Získané znalosti jim mají pomoci při přechodu ze školy do pracovního života. Programem zatím prošlo 1 625 studentů z téměř stovky škol z celé ČR.

Plzeňský Prazdroj
Respektuj 18

Více komunikace, méně represe
Kampaň „Respektuj 18" apelovala na veřejnost, aby změnila svůj tolerantní postoj k pití alkoholu mladistvými. Podílel se na ní Plzeňský Prazdroj, Magistrát města Plzně a Centrum protidrogové prevence. Iniciativa, která vznikla v roce 2012, vyšla z výsledků celoevropského průzkumu o konzumaci alkoholu mladistvými (ESPAD). Kampaň měla oslovit a informovat veřejnost v dopravních prostředcích, na zastávkách MHD či přímo v restauracích, hospodách a prodejnách. Podle následných průzkumů se setkala s velmi příznivým ohlasem.

 

Provident Financial
Pobočka pomáhá

Nabízíme pomoc tam, kde to známe
Cílem dobrovolnických aktivit zaměstnanců společnosti Provident Financial je pomáhat v místě, kde působí a které znají. Pracovníci si sami vybírají, komu a jak chtějí pomoci. Doposud přispívali hlavně svým časem a manuální prací, do budoucna se plánuje i využití jejich odbornosti. Za uplynulý rok se do projektu zapojilo 308 zaměstnanců, kteří odpracovali celkem 2 025 hodin.

PwC Česká republika
Odborné dobrovolnictví – sdílením naši odbornosti pomáháme k rozvoji sociálního podnikání

Podporujeme rozjezd sociálních firem
Největší hodnotou, kterou může společnost PwC nabídnout, jsou zkušenosti a odbornost. Od roku 2012 podporuje nově vznikající sociální firmy, s důrazem na udržitelnost jejich podnikání v dlouhodobém horizontu. Podpora má formu mentoringu, letos se k ní přidal i tzv. inkubátor pro vznikající sociální firmy. Ukázkou úspěchu je firma Forewear, jíž zaměstnanci PwC radili s podnikatelským plánem, strategií, daňovými a právními otázkami. Následně se stali jejími prvními zákazníky.


oblast KOMUNITA
 


oblast ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 


oblast WORKPLACE
 


CSR komplexní řešení
 

TOP OF 2017 podporují: