příběhy firem

Coca-Cola HBC Česko a Slovensko: Zpráva o udržitelnosti za rok 2018

Coca-Cola HBC Česko a Slovensko počátkem srpna 2019 zveřejnila svou zprávu o udržitelnosti za rok 2018, na jejíž přípravě se podílel i Byznys pro společnost.


Coca-Cola HBC Česko a Slovensko pravidelně reportuje kroky a výsledky ve svých závazcích v oblasti udržitelnosti. „Sledujeme a vyhodnocujeme potřeby a zájmy našich klíčových partnerů a stakeholderů. Názory a stanoviska našich stakeholderů zjišťujeme a ověřujeme prostřednictvím diskusních fór pro naše partner y, diskutujeme s klíčovými zaměstnanci odpovědnými za přijímání rozhodnutí i s externími partner y, z nichž ty relevantní zapojujeme do naší činnosti. Oslovujeme také naše partnery napříč 28 trhy, kde působíme, včetně hlavní centrály skupiny a posuzujeme klíčová témata identifikovaná společností The Coca-Cola Company, dalšími plnírenskými společnostmi a společnostmi, které působí v potravinářském a nápojovém průmyslu," řekl Petr Jonák ředitel vnějších vztahů a udržitelnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko.

 

„Udržitelnost je základním pilířem našeho podnikání a součástí všeho, co si klademe za cíl anebo co vytváříme. Loni experti z oblasti udržitelnosti ocenili náš přístup k nakládání s vodou zlatým certifikátem TOP odpovědná firma v oblasti životního prostředí," řekla Maria Anargyrou-Nikolić, generální ředitelka společnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko.

 

 V průběhu roku 2018 pokračoval Coca-Cola HBC Česko a Slovensko se svým vlajkovým komunitním programem „To dáš!", založeným v rámci skupinové iniciativy Youth Empowered. Spolu se strategickým partnerem, Nadací Terezy Maxové dětem, do projektu přizvali dalšího významného partnera - ICF Mezinárodní federaci koučů. Projekt byl na konci roku v pilotním režimu spuštěn také na Slovensku.

 

„Na konci roku 2018 si naše skupina stanovila další cíle udržitelného rozvoje, tentokrát pro období do roku 2025. Cíle rozdělujeme do následujících pilířů - snižování emisí, snížení a správa spotřeby vody, iniciativa Svět bez odpadu, zajištování zdrojů od našich dodavatelů, výživa a další snižování cukru v našich nápojích a v neposlední řadě naši lidé a okolní komunity. Z pozice zaměstnavatele jsme se nadále snažili nabízet pracovní prostředí, které lidi inspiruje a podporuje osobní růst, získávání nových vědomostí a dovedností. Pracovní prostředí, které dokáže ocenit rychlost a pružnost a kde je vždy vítána různost pohledů a názorů. Věřím, že i vás udržitelnost oslovuje," řekla Maria Anargyrou-Nikolić, generální ředitelka společnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko.

 

CZ verze: https://cz.coca-colahellenic.com/media/3138/csr_report_a4_cz_final_tisk.pdf

EN verze: https://cz.coca-colahellenic.com/media/3137/csr_report_a4_en_final_tisk.pdf

 

 

příběhy firem
příběhy firem
12345...37Další

TOP OF 2020 podporují: