příběhy firem

Veolia - Sustainability & CSR Overview

V České republice působí Veolia od roku 1996. Společnost je předním dodavatelem služeb na českém vodohospodářském trhu a patří také k významným výrobcům a dodavatelům tepla, chladu, elektřiny a dalších komodit. 

V souladu s globální strategií chce Veolia změnit současný i budoucí svět na příjemnější místo pro život, kde funguje prosperita s respektem k přírodě. Cílem společnosti je zajistit potřebné zdroje pro lidstvo takovým způsobem, aby se tyto zdroje i nadále obnovovaly a zůstaly zde pro budoucí generace. Veolia se proto rozhodla stanovit si devět klíčových závazků ve třech hlavních oblastech udržitelnosti. Ke každému z nich si stanovila konkrétní cíle, kterých chce dosáhnout do roku 2020.

 

Sustainability & CSR Overview je zpráva za období 2016-2017 pro region střední a východní Evropy (do kterého spadá i Česká republika) a je publikována na webu společnosti.

 

CSR principy se odvíjejí od globálních závazků společnosti, a to ve třech oblastech:

  • závazek k ženám a mužům, které zaměstnává (důraz na zdraví a bezpečnost při práci, podpora rozvoje a angažovanosti všech zaměstnanců),
  • závazek ke komunitám (resp. regionům, zahrnující oblast stakeholderů, podporu komunit, poskytování služeb nezbytných pro lidské zdraví a oblast dárcovství),
  • závazek ke zdrojům na naší planetě, který je hlavní prioritou společnosti. Ten se promítá v oblasti podpory cirkulární ekonomiky, v boji proti klimatické změně a ochraně a obnově biodiverzity. Akcent na tuto oblast se zákonitě promítá i v nefinančním reportu za region střední a východní Evropy, který je hned v úvodu doplněn o přehlednou infografiku a souhrnná klíčová environmentální data.

 

Vybraná fakta o zprávě:

  • Nefinanční zprávu zveřejňuje Veolia pro Českou republiku již od roku 2012, ačkoliv tuto povinnost podle evropské směrnice nemá.
  • Aktuální report za skupinu Veolia pro region střední a východní Evropy se týká let 2016-2017, a je publikovaný pouze v angličtině.
  • Firemní specialisté na životní prostředí pravidelně diskutují s veřejným sektorem a vyjednávají takové legislativní změny, které napomáhají zlepšit životní prostředí.
  • Nefinanční reporting má vlastní strukturu definovanou na globální úrovni společnosti s přihlédnutím k mezinárodním standardům.

  • Zpráva je v souladu s naplňováním cílů udržitelného rozvoje, tzv. SDGs (Sustainable Development Goals). Prioritně se Veolia věnuje pěti z nich: Pitné vodě a kanalizaci, Dostupným a čistým energiím, Udržitelným městům a obcím, Odpovědné výrobě a spotřebě a Životu na souši, a to dle interní studie Veolie o přínosu k naplňování Agendy 2030.

  • Integrovaný globální report o udržitelnosti vytváří mateřská společnost v Paříži pravidelně už od roku 2012.

Na úrovni mateřské společnosti vede Veolia dialog se svými stakeholdery, a zpracovává tzv. materiality matrix, která odráží dialog a priority zainteresovaných stran. Samostatně pro region střední a východní Evropy matici nyní zpracovává interní tým. V centru zájmu jsou především environmentální otázky, efektivita nakládání se zdroji, bezpečnost zařízení i bezpečnost práce a etika podnikání.

 

Pro rok 2018 zvažuje Veolia vytvoření udržitelné zprávy pro region střední a východní Evropy s ohledem na současné trendy v nefinančním vykazování. 

 

12345...24Další

TOP OF 2019 podporují: