příběhy firem

Reporting společnosti Metrostav

Společnost Metrostav tvoří pravidelné roční zprávy, jejichž součástí jsou (od roku 2013) informace o společenské odpovědnosti. Tu nejaktuálnější za rok 2017 lze ve dvojjazyčné podobě dohledat na webových stránkách společnosti (Roční zpráva 2017). Metrostav je českou stavební společností, která si sama s ohledem na své priority v oblasti udržitelnosti a na firemní strategii a po odsouhlasení nejvyššího managementu firmy definuje podobu a strukturu svých ročních zpráv.

 

Na zpracování Roční zprávy se podílí tým přibližně pěti až šesti osob a nabízí pohled do celého koncernu Skupina Metrostav, který tvoří aktuálně přes padesát společností. Roční zpráva zahrnuje výsledky působení Skupiny Metrostav ve všech aspektech podnikání (bezpečnost, lidé i životní prostředí). Za zpracování zprávy je finálně odpovědný Útvar tiskového mluvčího. V otázce rozsahu zveřejňovaných nefinančních dat je Metrostav spíše konzervativní firmou, která ve svých zprávách zveřejňuje data a informace v objemu, který je v souladu se strategií firmy. Od regulátora proto společnost očekává zachování dobrovolného přístupu k míře zveřejňování informací, ke struktuře zprávy a k jejímu rozsahu. Metrostav není zastáncem regulací ani dalších omezení v oblasti nefinančního reportingu, proto roční zpráva v této části není strukturována podle některého z mezinárodních standardů, ale podle stanovených priorit společenské odpovědnosti firmy.

 

Fakta o zprávě:

  • Etický kodex skupiny, který vyjadřuje mravní principy Metrostavu, je úvodem celé zprávy,
  • její součástí jsou finanční výsledky celé skupiny, které jsou pravidelně auditovány auditorskou společností,
  • zpráva je publikována jako dvojjazyčná: všechny informace v ní obsažené jsou v češtině a  angličtině.
  • do určité míry se jedná o příklad integrovaného reportingu, s důrazem na tři klíčové oblasti:
  • důraz na bezpečnost, kdy prevence vzniku rizik a neustálé zlepšování systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je pro Skupinu Metrostav absolutní prioritou, důkazem je například titul Bezpečný podnik garantovaný Státním úřadem inspekce práce, který již pošesté Metrostav získal,
  • obrovskou prioritou jsou také lidé, Skupina Metrostav zodpovědně dodržuje zákony v oblasti pracovněprávních vztahů a zajišťuje politiku rovného zacházení se všemi zaměstnanci, ať už jde o pracovní podmínky, odměňování za práci, odbornou přípravu či příležitost dosáhnout postupu vzaměstnání, a v pracovních týmech se tak setkávají zkušení odborníci s dlouholetou praxí s absolventy a studenty středních a vysokých škol, což umožňuje předávání zkušeností,
  • udržitelný rozvoj a ochrana životního prostředí je pro Skupinu Metrostav také naprostou prioritou, společnosti Skupiny Metrostav aktivně monitorují, řídí a vyhodnocují své činnosti ve vztahu k životnímu prostředí, navíc ve všech oblastech ochrany životního prostředí důsledně dodržují právní předpisy a podmínky vydaných rozhodnutí nejen v České Republice, ale i vzahraničí.

Neformální dialog

Společnost Metrostav věří, že neformální dialog se zainteresovanými stranami probíhající na každodenní bázi je nepostradatelným aspektem společenské odpovědnosti. Úzce proto spolupracuje s neziskovými organizacemi, ale také například se středními školami v rámci programu Zruční učni. Metrostav je dále generálním partnerem unikátního cyklistického závodu Metrostav Handy Cyklo Maraton. Další akcí Metrostavu je „Daruj krev s Metrostavem", což je tradiční akce, které se dvakrát do roka účastní desítky zaměstnanců v čele s prezidentem Skupiny. Metrostav má i svůj Senior klub, který dlouhodobě pomáhá jeho bývalým zaměstnancům. Ti mají možnost účastnit se aktivit organizovaných klubem či odebírat firemní noviny.

 

 

12345...25Další

TOP OF 2019 podporují: