příběhy firem

Vodafone, udržitelnost a reporting

Od roku 2006, kdy vstoupila na český trh, zpracovávala společnost Vodafone zprávy o společenské odpovědnosti každé dva roky. Věnovala se v nich jak perspektivě firmy, tak Nadace Vodafone. Počínaje rokem 2016, kdy vznikla Strategie do roku 2025, která stanoví dlouhodobé a strategicky koncipované cíle, report publikuje každoročně. Dalším motivátorem pro změnu periodicity zpráv bylo přihlášení společnosti Vodafone k iniciativě za udržitelné podnikání UN Global Compact, která své signatáře k pravidelnému reportingu vyzývá a zároveň je inspiruje tím, že nabízí přístup do bohaté mezinárodní databáze příkladů nefinančních zpráv společností působících v různých sektorech.

Za nefinanční reporting je v České republice odpovědný tým Corporate Communications and Sustainable Business, který řídí Adriana Dergam. Data získávají od externích a interních stakeholderů napříč společností tak, aby zpráva představila firmu v celé její barevnosti: od technologií a inovací přes firemní a zákaznický segment optikou byznysových oddělení, až po HR, regulace nebo právní souvislosti. Snad jedinou výjimkou jsou finance, které však hrají klíčovou roli ve výroční zprávě společnosti. Také v ní je přístup firmy k udržitelnosti krátce zmíněn, ovšem rozpracován je právě ve zprávě o udržitelném podnikání (vydané po názvem Sustainable Business Report 2017-2018).

 

„Náš reporting je díky dlouhodobé strategii, ke které se vztahujeme, strukturovanější. Naše nejnovější zpráva je tak hodně podobná té za rok 2016, protože pracujeme s cíli, které postupně naplňujeme. Zároveň ale musím říct, že naše strategie je organická a žije, což se mi na ní líbí. Dokazuje to i její aktuální doplnění o téma digitalizace, které je pro Vodafone podstatné," zasazuje zprávu do kontextu strategie Adriana Dergam a doplňuje: „Loni jsme možná čtenáře zaskočili 90stránkovou verzí zprávy, ale měli jsme i výrazně stručnější, která se vešla na osm stran. Letos jsme se ustálili na 35 stranách. Ty jsou odlehčené a na komplexnější informace odkazují. Kdo má zájem začíst se do podrobností, snadno je najde."

 

Zpráva o udržitelnosti reflektuje nejen zmíněnou firemní strategii, ale také SDGs a 10 principů UN Global Compact. Aktuálně nepracuje s GRI, ale má ambici zapracovat v budoucnu i tyto standardy. Totéž platí v otázce integrovaného reportingu, kdy by byznysový report podnikových výsledků zohledňoval v odpovídajícím detailu i nefinanční aspekty a celý by podléhat externímu auditu. Inspirací je například integrovaný reporting španělského Vodafonu nebo přístup kolegů za Vodafone Group. Cenným zdrojem nápadů je zdrojové centrum přístupné celé skupině, kde je možné najít všechny zprávy, včetně těch týkajících se například naplňování SDGs.

 

„Inspirujeme se zejména u kolegů ve skupině. Výborní jsou právě Španělé, kteří zprávy o udržitelnosti podle GRI vytvářejí už deset let a jsou v tom opravdu mistři. Je to i tím, že jejich podnikatelské prostředí mnohem víc tlačí podniky, nejen ty velké, k transparentnosti. Společnosti, které chtějí být vnímány jako solidní, se předhánějí, kdo má lepší zprávu. Bez přehánění. Zajímavé podněty nacházíme i na různých akcích nebo ve skupinách na sociálních sítích. Díky nim víme, že je pořád na co aspirovat a kam se posouvat," říká Adriana Dergam.

 

Znamená to například rozšířit zprávu o zpětnou vazbu ze stakeholder dialogue nebo o materiality matrix, což jsou oblasti, na které dosud neměl Vodafone v České republice kapacitu. Zaměřit se chce i na další zvyšování povědomí mezi kolegy ve firmě o tom, jaké jsou charakteristiky udržitelného podnikání a v čem reporting může být byznysově přínosný pro každého z nich, ať už pracují s dodavateli nebo se angažují v diskusích o smart cities. I díky zprávě kolegové zjišťují širší souvislosti svých rolí ve firmě. Tento cíl jde ruku v ruce s tím, aby se ambasadory principů udržitelnosti - podobně jako na úrovni skupiny - stali i členové nejvyššího vedení společnosti.

 

Výhodou při vytváření zpráv je průběžný sběr dat. Některá z nich totiž Vodafone poskytuje skupině na kvartální bázi, jiná na vyžádání. Týmu Adriany Dergam pomáhá i to, že vždy v lednu aktualizuje data nezbytná k normě ISO 26000 týkající se právě udržitelnosti organizací. Zpracování všech vstupů do čtivého a přehledného ročního přehledu o naplňování strategie udržitelnosti pak zabere dva až tři měsíce. Práce s daty přivádí tým, který na zprávě pracuje, ke zjištění, že systém jejich sběru není postaven tak, jak by ideálně chtěl. „Sice přepočítáváme dopad našich IoT řešení, ale jde pořád jen o jejich část, protože u dalších nemáme možnost sledovat, na co jsou používány. Někde chybí systém, někde zas čelíme legislativním překážkám. Rok od roku zjišťujeme, že datových zdrojů může být více," doplňuje Adriana Dergam.

 

A zpětná vazba k regulaci nefinančního reportingu? Ač se v současné podobě společnosti Vodafone v České republice netýká, Adriana Dergam se domnívá, že regulátor by měl více propojovat témata, která zprávy jednotlivých firem mapují, s Agendou 2030 a získávat podobné informace a údaje i z veřejného sektoru. Syntézou takto nabytých dat by pak lépe měřil posun a pokrok - vždyť ve všech vládních dokumentech se počítá s rolí firem.

 

12345...25Další

TOP OF 2019 podporují: