příběhy firem

Pivovary Staropramen a udržitelná komunita

Jako významný výrobce působící v centru Prahy a Ostravy chceme být dobrým sousedem, a proto se zajímáme o dění v našem okolí. Aktivně se zapojujeme a pomáháme způsobem a v rozsahu, který je pro daný region a komunitu relevantní a žádoucí. 

Úzce spolupracujeme s městskými částmi, ve kterých pivovary Staropramen a Ostravar sídlí, vedeme s nimi pravidelně dialog o tématech, která lokalitu pálí a s kterými můžeme pomoci. Získáváme tak zpětnou vazbu k dopadům naší výrobní činnosti, konzultujeme budoucí záměry a některé projekty dokonce realizujeme v přímé spolupráci s příslušnými městskými částmi. Získáváme takto rovněž potřebné informace o neziskovém sektoru, který je následně příjemcem naší dobrovolnické činnosti.

 

Nejstarším projektem, který se zabývá přímou podporou komunit, je projekt Dny, kdy pomáháme, aneb Community Days. V roce 2017 se konal již 11. ročník této dobrovolnické akce, v jejímž rámci probíhá dlouhodobá spolupráce s organizacemi, které sídlí v okolí pivovarů v Praze a Ostravě. Projekt probíhá převážně formou fyzické pomoci. Každoročně se zapojuje téměř dvě stě zaměstnanců, včetně nejvyššího vedení, kteří vykonávají u daného subjektu ve stanovených dnech namísto své každodenní činnosti různé údržbové, stavební či zahradnické práce. Veškerá organizace i exekuce projektu probíhá svépomocí. V roce 2017 jsme v Praze pomáhali ve Stanici mladých přírodovědců, Centru pro výcvik asistenčních psů Helppes, komunitním centru Prádelna a v Ostravě jsme zvelebovali prostory vnitrobloku Lechowiczova a park Železárenská. Od počátku projektu se do něj zapojilo 1464 dobrovolníků, kteří odpracovali 10 229 dobrovolnických hodin.

 

Projekt Dny, kdy pomáháme, přispívá k pozitivnímu vnímání společnosti Pivovary Staropramen neziskovým sektorem, městskými částmi i samotnými zaměstnanci. Zároveň také plní vedlejší funkci jakési netradiční formy teambuildingu. Je totiž skvělou příležitostí k setkání řadových zaměstnanců z výroby, administrativy a vedení společnosti. Zaměstnanci vnímají úspěchy našich partnerů, sdílíme jejich osobní příběhy a příběhy jejich klientů. Zaměstnanci také často sami přicházejí s návrhy na rozvoj spolupráce a jsou hrdými ambasadory podpory komunit. Dobrovolnické dny tak zvyšují reputaci společnosti jako partnera odpovědného ke svému okolí.

 

Společnost Pivovary Staropramen spolupracuje s organizací Helppes od roku 2011 a od stejného roku je jejím generálním partnerem. Centrum pro výcvik asistenčních psů Helppes pomáhá osobám s nejrůznějšími druhy handicapů na jejich cestě k integraci, soběstačnosti a samostatnosti prostřednictvím speciálně vycvičených psů. Organizaci Helppes zdarma poskytujeme konzultační a právní služby a během letních rekondičních pobytů jejích klientů také odborné přednášky o historii a výrobě piva. Vedle toho poskytujeme produktovou podporu na akce pořádané a organizované touto organizací. Mezi ně patří například Mistrovství asistenčních a vodících psů nebo Superden, což je veřejně přístupná akce, během níž probíhá slavnostní předání vycvičených asistenčních psů jejich budoucím majitelům.

 

Jsme si vědomi toho, že neziskové prostředí se neustále mění a stejně tak i potřeby, které jednotliví zástupci tohoto sektoru mají. Proto jsme v kontaktu také s asociacemi jako Česká asociace paraplegiků, Národní rada osob se zdravotním postižením nebo Nadace Jedličkova ústavu. Poskytují nám tolik potřebnou zpětnou vazbu k našim projektům a také konzultace při jejich exekuci. A co je nejdůležitější - pomáhají nám konfrontovat záměry v oblasti rozvoje dlouhodobých projektů s očekáváním a potřebami příjemců naší pomoci. Například u projektu Festivaly bez zábran nám osvětlují a přibližují skutečné potřeby vozíčkářů tak, abychom jim porozuměli a dokázali lépe reagovat na to, co skutečně potřebují.

 

Edita Šilhánová, Legal & Corporate Affairs Director, Pivovary Staropramen

 

12345...23Další

TOP OF 2019 podporují: