příběhy firem

Zaměstnanci KPMG pomáhají znalostmi

V roce 2016 poskytli zaměstnanci společnosti KPMG neziskovým organizacím přes 4 425 hodin odborné pomoci. Každým rokem své aktivity v této oblasti rozšiřují a doplňují podle aktuálních potřeb neziskovek. Zapojení zaměstnanců je jedním z klíčových prvků CSR strategie KPMG Česká republika. Odbornými znalostmi pomáhají neziskovým organizacím k profesionalizaci a efektivnějšímu fungování, aby se mohly naplno věnovat svému poslání. 

Aktivity KPMG oslovily i porotu cen TOP Odpovědná firma 2017, která společnosti udělila titul „NEJANGAŽOVANĚJŠÍ ZAMĚSTNANCI 2017". Cena je určena firmě, která zavedla dlouhodobé či inovativní nástroje pro zapojování zaměstnanců do podpory veřejně prospěšného sektoru.

 

„Pomoc prostřednictvím předávání odborných znalostí je důležitou součástí naší strategie společenské odpovědnosti. Expertní dobrovolnictví pomáhá samotným neziskovkám, zároveň jej ale vnímáme jako další nástroj rozvoje a vzdělávání našich zaměstnanců. Motivujeme a podporujeme naše zaměstnance, aby pomáhali neziskovým organizacím. CSR aktivity se u nás tak staly nedílnou součástí fungování všech našich oddělení," říká Karel Růžička, partner odpovědný za CSR v KPMG.   

 

Pomoc se orientuje především na malé a střední neziskové organizace a sociální podniky bez omezení zaměření. Cílem je zefektivnit fungování neziskovek a vytvořit tak co největší prostor pro samotnou prospěšnou práci. KPMG poskytuje pomoc v oblastech svých služeb, tedy auditu, poradenství, daňových a právních službách. Zástupci neziskovek se mohou školit například v přípravě výročních zpráv, nastavení interních procesů, podnikatelském myšlení nebo vztazích se zákazníky. KPMG se snaží reagovat i na jejich aktuální potřeby, a proto se minulý rok začala věnovat právní problematice nebo GDPR v neziskovém sektoru.

 

V roce 2016 zaměstnanci KPMG, včetně nejvyššího vedení společnosti, poskytli dobrovolnické poradenství a služby v hodnotě 4 milionů korun. Zaměstnanci věnovali více než 4 425 hodin své práce pro neziskový sektor, dalších 200 hodin na vzdělávání zástupců neziskového sektoru, 6 zaměstnanců mentorovalo přímo v neziskovce. Více než třetina zaměstnanců pomáhala i manuálně v rámci dobrovolnických dnů. Díky doporučení zaměstnanců, KPMG v minulém roce podpořila v rámci zaměstnaneckého grantového programu 28 projektů. Samotní zaměstnanci mezi sebou vybrali více než 400 000 Kč ve finančních sbírkách, výtěžek navíc firma zdvojnásobila.

 

„Od letošního roku nabízíme neziskovkám servisní granty, které vycházejí z našich komerčních služeb. Organizacím tak umožníme zaměřit se na jednu konkrétní oblast, kterou potřebují vyřešit nebo zlepšit. Můžeme tak pomoci více organizacím, zároveň získáme přehled o jejich aktuálních potřebách, kterým můžeme přizpůsobit naše aktivity," dodává k aktuální strategii Anna Vaníčková, která vede CSR tým v KPMG.

 

12345...22Další

TOP OF 2018 podporují: