top of novinky

Jak letos probíhá hodnocení?

Strategické kategorie

 

Titul TOP Odpovědná velká firma, který je udělován společnostem, které splní nejméně 73% hranici v celkovém přístupu k odpovědnému a udržitelnému podnikání.  

 

Titul TOP Odpovědná malá firma, který je udělován společnostem, které splní nejméně 60% hranici v celkovém přístupu k odpovědnému a udržitelnému podnikání.

Tento rating hodnotící strategické kategorie (TOP Odpovědná velká firma a TOP Odpovědná malá firma) je sestaveno na základě bodového hodnocení těchto oblastí:

  • Strategie
  • Odpovědné HR
  • Odpovědný přístup v dodavatelsko-odběratelském řetězci
  • Životní prostředí
  • Podpora komunit

 

Podle výsledného součtu bodů je sestaven konečný rating všech top odpovědných firem, které překonaly nastavenou procentuální hranici úspěšnosti. Porota na základě svého hodnocení udělí speciální cenu za inspirativní přístupy v daném roce.

 

Přihlášky TOP Odpovědná firma posoudí odborná porota nezávislá na vyhlašovateli ceny podle jednotné metodiky. Členy a členkami poroty jsou odborníci a odbornice z komerčního i neziskového sektoru, státní správy, akademické sféry a médií a významné osobnosti, které se aktivně podílejí na rozvoji odpovědného a udržitelného podnikání v ČR.

 

Projektové kategorie 


Jedna firma se může hlásit do všech projektových kategorií. U projektových kategorií vybere porota na základě bodového hodnocení a hlasování tři nejlepší projekty.

 

Porota


Přihlášky TOP Odpovědná firma posoudí odborná porota nezávislá na vyhlašovateli ceny podle jednotné metodiky. Členy a členkami poroty jsou odborníci a odbornice z komerčního i neziskového sektoru, státní správy, akademické sféry a médií a významné osobnosti, které se aktivně podílejí na rozvoji odpovědného a udržitelného podnikání v ČR.

 

Jaké kategorie jsou letos otevřené?

  • Hlavní strategické kategorie: TOP Odpovědná velká firma, TOP Odpovědná malá firma (cena společnosti Plzeňský Prazdroj)
  • Projektové kategorie: TOP Odpovědná firma v diverzitě (cena Skupiny ČEZ), TOP Odpovědná firma pomáhající okolí, TOP Odpovědná firma v životním prostředí, TOP Odpovědná firma v reportingu (cena ING Bank), TOP Odpovědná firma pro ženy (cena Deníku E15 ve spolupráci s Byznysem pro společnost)

 

 

top of novinky
12345...31Další

TOP OF 2021 podporují: