Tato registrace Vám umožní přihlašování do jednotlivých soutěžních kategorií

Zadejte prosím Přihlašovací jméno a Heslo, pod kterým se budete přihlašovat.
Doplňte, prosím, všechny údaje o přihlašované společnosti.


 

Přihlašovací údaje
Údaje o společnosti

Velikost firmy:

Kategorie podniku Počet zaměstnanců Roční obrat              Bilanční suma roční rozvahy
  Velký nad 250 nad 50 mil. EUR nad 43 mil EUR
  Střední do 249 do 50 mil. EUR do 43 mil. EUR
  Malý do 50 do 10 mil. EUR do 10 mil. EUR
  Mikro do 10 do 2 mil. EUR do 2 mil. EUR

Povaha firmy

Obor působení:

Působení firmy

Podíl státu:

Odkaz na webové stránky firmy:

Stručně popište činnost vaší firmy, předmět vašeho podnikání a obchodní model:

Mám zájem o zpracování hodnotící zprávy:

(Tato zpětná vazba se týká pouze kategorií TOP Odpovědná velká firma, TOP Odpovědná malá firma, a TOP Odpovědná firma - Reporting. V případě, že budete mít zájem o zpětnou vazbu v projektové kategorii, kontaktujte prosím BpS. )

Prosíme o zaškrtnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů:

TOP OF 2021 podporují: