SPOLEČENSKY PROSPĚŠNÝ PROJEKT 2017

Cena za inovativní projekt, který podporuje a rozvíjí společnost a místní komunitu, zaměřuje se na aktuální témata a problémy a efektivním způsobem napomáhá k jejich řešení.

Kdo bude oceněn?

Strategicky nastavené a společensky přínosné projekty, které firma realizuje aktivní spoluprací s veřejně prospěšnými organizacemi či dalšími partnery. Obsahem projektu mohou být aktivity zaměřené na řešení aktuálních společenských témat a na podporu a rozvoje potřebných cílových skupin.

 

Přihlášené projekty posoudí a vítěze stanoví odborná porota složená ze zástupců odborníků, státní správy, komerčního sektoru a významných osobností, které se aktivně podílejí na rozvoji udržitelného podnikání v ČR.

Hodnocena bude zejména koncepce projektu, jeho konkrétní přínos, inovativnost i míra aktivního zapojení firmy i partnerů. Projekt by také měl zohledňovat kontext odpovědného přístupu (CSR) firmy. Při hodnocení nerozhoduje výše investovaných finančních prostředků.

Do této kategorie se přihlaste ZDE.

Kritéria hodnocení

  • Jakým způsobem a do jaké míry projekt přispívá k celkovému rozvoji udržitelného a odpovědného podnikání firmy - nakolik je propojen s činností firmy, její celkovou strategií a strategií CSR projektů.
  • Jak kvalitní je celková koncepce a nastavení projektu z hlediska dlouhodobých pozitivních dopadů na společnost či místní komunitu.
  • Jaké jsou měřitelné výsledky projektu, zda a jak je firma sleduje, měří a komunikuje.
  • Nakolik je projekt dlouhodobě přínosný pro společnost, jaké má pozitivní dopady na komunitu, ve které firma působí. Zda firma zjišťuje aktuální témata či nejpalčivější problémy (např. vysokou nezaměstnanost vregionu, etnickou nesnášenlivost, vysoký počet lidí bez domova) a svou pomoc strategicky a efektivně směřuje do těchto oblastí.
  • Zda hraje firma vrámci partnerství s neziskovým sektorem aktivní roli, nakolik je partnerská spolupráce firmy a veřejně prospěšné organizace strategická a efektivní, jakým způsobem je do projektu neziskový sektor zapojen a jaké konkrétní přínosy mu z realizace projektu plynou či nakolik jde jen o finanční podporu pro daný účel.
  • Do jaké míry je projekt přínosný pro společnost a podporované skupiny a témata. Jaké přínosy má i pro firmu samotnou či její zaměstnance.
  • Nakolik je posuzovaný projekt dlouhodobě udržitelný, systematický, komplexní a zda je v dlouhodobém horizontu cíleně rozvíjen.
  • Nakolik je posuzované řešení inovativní, transparentní, originální a efektivní.

Přihlášení


Nemáte-li přihlašovací údaje, zaregistrujte se.


 

TOP OF 2017 podporují: