DIVERZITA 2017
cena společnosti GSK

Cena pro firmy, které strategicky podporují diverzitu (rozmanitost) a inkluzi na pracovišti, a to z hlediska věku, pohlaví, handicapu, národností, sexuální orientace a dalších hledisek a pozitivním způsobem ovlivňují otevřenost firemní kultury. 

Oceníme společnosti, pro které je diverzita a inkluze součást firemní strategie, aktivně téma na pracovišti podporují a realizují programy a inovativní systémová nastavení nad rámec svých zákonných povinností.


Hledáme firmy s kvalitním a komplexním přístupem v oblasti řízení diverzity, strategicky zaměřené na podporu diverzity pracovních týmů z hlediska věku, pohlaví, sexuální orientace a dalších hledisek, vzdělávání zaměstnanců v oblasti diverzity, podporu aktivního zapojení cílových skupin zaměstnanců, využívání jejich potenciálu a podporu jejich rozvoje.


Zároveň oceníme konkrétní projekty a aktivity v jednotlivých oblastech diverzity, jako jsou například Ženy ve vedení nebo Age management. 

 

Podmínkou pro získání bronzové, stříbrné a zlaté úrovně v kategorii Diverzita 2017 je vyplnění dotazníku DISA (Diversity and Inclusion Strategic Assessement), hodnocení nastavení diverzity ve firmě.

Máte-li zájem ucházet se o ocenění v kategorii Diverzita, kontaktujte Ivu Macháčkovou: machackova@byznysprospolecnost.cz

Více informací také najdete na www.diverzita.cz

Hodnocení

Hodnocena bude zejména koncepce realizovaných aktivit v kontextu rozvoje lidských zdrojů i celkového přístupu k podnikání a jejich konkrétní přínos pro zaměstnance a firmu.

 

Přihlášky firem posoudí a vítěze stanoví odborná porota složená ze zástupců odborníků, státní správy, komerčního sektoru a významných osobností, které se aktivně podílejí na rozvoji udržitelného podnikání v ČR.

Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení v kategorii Diverzita vycházejí z ratingu dosaženého v rámci hodnocení DISA (Diversity and Inclusion Strategic Assessement), které hodnotí hlavní oblasti nastavení řízení diverzity na pracovišti, tedy: 

  • Jakým způsobem a do jaké míry přístup v oblasti diverzity přispívá k celkovému rozvoji firmy - nakolik jsou propojeny s činností firmy a její celkovou strategií, s celkovou strategií CSR projektů a se strategií řízení lidských zdrojů.
  • Jak kvalitní je celková koncepce a nastavení realizovaných aktivit z hlediska dlouhodobých pozitivních dopadů na firmu, její zaměstnance a společnost.
  • Jakým způsobem se do realizovaných aktivit zapojují různé skupiny zaměstnanců, jak velká část firmy se zapojuje a o jak systematické zapojení se jedná.
  • Jaké jsou měřitelné výsledky realizovaných aktivit, zda a jak je firma sleduje, měří a komunikuje.

Projektová oblast Žen ve vedení se řídí metodikou Indexu ženy ve vedení (více informací na www.diverzita.cz).

 

Projektová oblast Age management vychází z mezinárodní metodiky LEA (Lifelong Employability Assessement).

Přihlášení


Nemáte-li přihlašovací údaje, zaregistrujte se.


 

TOP OF 2017 podporují: