Anti-COVID pomoc komunitě

Subkategorie (speciální ocenění) pro projekty, které vznikly a byly realizovány jako reakce na krizovou situaci v souvislosti s nákazou COVID-19 a snaha pomoci užší či širší komunitě. Může se jednat o projekty dlouhodobější, ale i jednorázové.

Hodnocení

Hodnocena bude koncepce iniciativ a projektů, jejich přínos a dopad pro komunitu, zaměstnance a firmu (případně další stakeholdery), rychlost reakce na situaci vč. rychlosti realizace projektu, inovativnost přístupu. Hodnoceno bude i jejich zasazení do firemní strategie společenské odpovědnosti a udržitelnosti (ale není podmínkou) a/v projektech, kde je to relevantní. Také míra zapojení zaměstnanců a jejich role v dané iniciativě či projektu.

 

V hodnocení nerozhoduje výše investovaných finančních prostředků, ale přínos projektu zejména co do rychlosti reakce, inovativnosti a míry dopadu.

 

Přihlášky posoudí a vítězné společnosti stanoví odborná porota složená z odborníků a odbornic ze státní správy, komerčního sektoru, médií a akademické sféry spolu s významnými osobnostmi, které se aktivně podílejí na rozvoji udržitelného a odpovědného podnikání v ČR.

 

Do této kategorie se přihlaste ZDE. Pokud chcete přihlásit více než jeden projekt, stáhněte si na stránce formulář ve Wordu. Vyplněné soubory pak pošlete na e-mail top@byznysprospolecnost.cz

 

 

TOP OF 2021 podporují: