TOP Odpovědná velká firma 2017

Do této kategorie spadají společnosti, které splňují kritéria pro velkou firmu.

Upozornění: V přihlášce není nutné vyplnit všechny rubriky.
Povinné rubriky jsou označeny, ale vyplněním nepovinných polí získají hodnotitelé lepší představu o rozsahu vašich aktivit.

Formulář k této kategorii má 2 úrovně:

1/ Nejprve vyplníte ZÁKLADNÍ VERZI, kde se můžete ucházet o bronzový certifikát.
2/ Po vyplnění základní verze si můžete zvolit postup do ROZŠÍŘENÉ VERZE pro firmy s rozvinutým programem odpovědného podnikání, která vám umožní ucházet se o stříbrný či zlatý certifikát.

 

POZOR! V případě, že načítáte data z roku 2016 a vyplňovali jste tehdy rozšířenou verzi formuláře, načte se vám automaticky rozšířená verze. Ta v sobě zahrnuje rovnou i základní formulář.

 

V tomto případě uvidíte základní formulář jako "šedivý", nicméně i v těchto polích můžete upravovat data i text. Zároveň je tomu přizpůsobeno číslování (čísla otázek nemusí ve vašem zobrazení navazovat).

 

V případě, že jste v loňském roce vyplňovali jen základní verzi, načte se vám opět základní formulář. Po jeho uzavření pak máte možnost vyplnit i další, rozšířenou verzi formuláře. K tomu se dostanete zaškrtnutím možnosti postupu do rozšířené verze.

Do formuláře lze vstupovat opakovaně a vracet se k jeho vyplňování.

Přihlášku může odeslat pouze registrovaný a přihlášený uživatel

 

Odpovědný reporting 2017


Cena pro firmu, která komplexně, transparentně a efektivně měří a komunikuje své aktivity v oblasti odpovědného a udržitelného podnikání.

 

Do této kategorie se můžete přihlásit zde:  

 

 

Zprávu o společenské odpovědnosti vložte zde:

 

1. Kolik let je vaše firma aktivní v oblasti odpovědného a udržitelného podnikání?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

2. Máte zpracovánu samostatnou dlouhodobou strategii udržitelného podnikání či CSR?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

3. Uveďte odkaz nebo vložte do přílohy CSR strategii či strategii udržitelného podnikání vaší firmy


Toto pole je NEPOVINNÉ Pokud jste na předchozí otázku odpověděli ANO

1. Jsou principy odpovědného a udržitelného podnikání komunikovány jako základní součást firemní vize a hodnot?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

4. Jaké jsou hlavní cíle politiky odpovědného a udržitelného přístupu ve vaší firmě?


Toto pole je povinné Zaškrtněte maximálně 5 položek.
Toto pole je povinné Zaškrtněte maximálně 5 položek.
Toto pole je povinné Zaškrtněte maximálně 5 položek.
Toto pole je povinné Zaškrtněte maximálně 5 položek.
Toto pole je povinné Zaškrtněte maximálně 5 položek.
Toto pole je povinné Zaškrtněte maximálně 5 položek.
Toto pole je povinné Zaškrtněte maximálně 5 položek.
Toto pole je povinné Zaškrtněte maximálně 5 položek.
Toto pole je povinné Zaškrtněte maximálně 5 položek.
Toto pole je povinné Zaškrtněte maximálně 5 položek.
Toto pole je povinné Zaškrtněte maximálně 5 položek.
Toto pole je povinné Zaškrtněte maximálně 5 položek.

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

5. Je nositelem myšlenky odpovědného a udržitelného podnikání vrcholové vedení vaší společnosti?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

6. Uveďte jméno leadera / jména leaderů odpovědného podnikání ve vaší firmě.


Toto pole je NEPOVINNÉ

2. Existuje ve vaší firmě samostatné oddělení nebo člen nejvyššího vedení odpovědný za oblast udržitelnosti a CSR, kterému nižší úrovně reportují?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

3. Máte pro nejvyšší úroveň řízení odpovědného a udržitelného podnikání nastaveny indikátory a KPI?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

6.3. Uveďte, do jaké míry máte pro jednotlivé oblasti zpracovánu komplexní strategii odpovědného přístupu na základě objektivních potřeb společnosti


vize odpovědného a etického chování firmy a strategický přístup k CSR

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

odpovědný přístup k zaměstnancům včetně řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

odpovědný přístup k zákazníkům a obchodním partnerům

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

ochrana životního prostředí

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

podpora společnosti a místní komunity

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

7. Nastavujete strategii odpovědného / udržitelného podnikání na základě objektivních informací, které popisují aktuální potřeby společnosti?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

4. Posoudili jste všechny významné přímé i nepřímé vlivy a dopady činnosti a produktů vaší firmy v ekonomické, environmentální a společenské oblasti?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

5. Identifikovali jste na základě všech významných přímých i nepřímých vlivů a dopadů své zainteresované strany / stakeholdery ? Mezi stakeholdery patří skupiny, které jsou ovlivňovány činností firmy nebo které činnost firmy ovlivňují.


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

7.3. Stanovili jste si klíčové prioritní skupiny stakeholderů na základě míry ovlivnění vaší firmou či míry vlivu na vaši firmu?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

7.4. Jaké skupiny klíčových stakeholderů jste identifikovali?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

6. Uveďte, jakou formou probíhá vaše komunikace s klíčovými stakeholdery - jaké vztahy jste ve sledovaném období měli


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

7. Jakým způsobem zveřejňujete vyhodnocení zpětné vazby od stakeholderů a z ní vyplývající rizika / příležitosti pro odpovědné podnikání ve vaší firmě?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Jak?

Toto pole není povinné

7.7. Popište proces nastavení vaší strategie odpovědného / udržitelného podnikání a návazných cílů a priorit.


Toto pole je povinné

8. Uveďte, do jaké míry jste ve své strategii CSR a při volbě CSR priorit a cílů zohlednili podněty a očekávání klíčových stakeholderů.


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

9. Informujete pravidelně všechny své stakeholdery o klíčových prioritách odpovědného podnikání a jejich naplňování?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

7. Propojujete odpovědný přístup k podnikání s komerční činností firmy?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

8.1. Promítá se váš odpovědný přístup k podnikání do vlastní komerční činnosti firmy? Nastavujete na základě principů odpovědnosti a udržitelnosti své portfolio produktů a služeb?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

8.2. Uveďte, jaká část vašich strategických CSR priorit a cílů je úzce navázána na klíčové oblasti vašeho podnikání a komerční cíle společnosti. Jaká část vašich CSR aktivit přímo souvisí s vaším byznysem v lokálních podmínkách?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

8.3. Máte nastaveny systémy a indikátory pro měření efektivity využívání finančních, lidských a přírodních zdrojů?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

10. V případě nadnárodní společnosti uveďte, do jaké míry jste v lokálních prioritách a cílech odvozených od globální CSR strategie zohlednili aktuální potřeby české společnosti.


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

9. Má vaše firma jasně stanoveny priority a cíle pro klíčové oblasti a témata CSR?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

11. Má vaše firma nastavené systémy pro monitoring klíčových oblastí CSR a vyhodnocuje dlouhodobě naplňování stanovených cílů strategie CSR / udržitelného podnikání?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

8. Zapojují se do odpovědných aktivit vaší firmy všichni zaměstnanci?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

10.1. Máte v oblasti CSR dlouhodobě a jasně nastaveny procesy řízení - vyčleněny pracovní pozice, odpovědnosti, dílčí cíle, indikátory úspěchu?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

12. Promítá se ve vaší firmě odpovědné podnikání formou KPI do hodnocení výkonnosti všech úrovní zaměstnanců od nejvyššího vedení po řadové zaměstnance?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

11. Uveďte, kterým oblastem se věnujete - nakolik je máte naplněny konkrétními programy, které přinášejí změny v praxi.


Vize odpovědného chování firmy a strategický přístup k CSR

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Odpovědný přístup k zaměstnancům

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Odpovědný přístup k zákazníkům a obchodním partnerům

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Ochrana životního prostředí

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Podpora společnosti a místní komunity

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

13. Jaký je trend celkového naplňování cílů vaší strategie CSR či udržitelného podnikání v posledních 3 letech?


% naplnění cílů v roce 2013

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

% naplnění cílů v roce 2014

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

% naplnění cílů v roce 2015

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

14. Měří vaše firma investice, výsledky a dopady realizovaných CSR programů prostřednictvím standardizované metodiky (mezinárodní standardy, benchmark) či vlastní systematické a komplexní metodiky?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

15. Uveďte, jaké konkrétní nástroje pro monitoring a měření investic, výsledků a dopadů CSR programů v jednotlivých oblastech využíváte (metodiky, mezinárodní standardy, benchmark).


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

11.5. Využívá vaše firma vyhodnocení naplňování stanovených cílů a výsledky a dopady realizovaných programů na společnost pro rozvoj firemní CSR politiky a aktivit?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

16. Jaké jsou ve vaší firmě celkové náklady na vlastní realizaci CSR programů na lokální úrovni?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

9. Prezentuje či komunikuje vaše firma svou strategii, cíle, realizované aktivity a dosažené výsledky / dopady ve všech klíčových oblastech CSR formou veřejně publikované zprávy?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

10. Uveďte odkaz na váš CSR report či zprávu o udržitelném podnikání


Toto pole je NEPOVINNÉ Pokud jste na předchozí otázku odpověděli ANO

17. Jsou dosažené výsledky verifikovány třetí, nezávislou stranou?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

18. Uveďte, jakým způsobem informace / zprávu o odpovědném udržitelném podnikání komunikujete.


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

19. Jaké jsou ve vaší firmě celkové náklady na komunikaci CSR programů na lokální úrovni?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

14. Aplikujete pro všechny zaměstnance a spolupracovníky transparentní pravidla chování zahrnující principy etického byznysu?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

20. Uveďte odkaz nebo vložte do přílohy Code of conduct


Toto pole je NEPOVINNÉ

11. Setkali jste se v posledních 5 letech s negativním hodnocením či publicitou v oblastech souvisejících s odpovědností vašeho podnikání?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

12. Uveďte, o jakou negativní zpětnou vazbu se konkrétně jednalo a od které skupiny stakeholderů vzešla, jakým způsobem jste situaci vyřešili a jak podobným situacím do budoucna předcházíte.


Toto pole je NEPOVINNÉ Pokud jste na předchozí otázku odpověděli ANO

A. Odpovědný přístup k zaměstnancům

0.1. Uveďte vaše konkrétní priority a nejdůležitější kvantifikované cíle v odpovědném přístupu k zaměstnancům a nakolik se vám podařilo jednotlivé plánované cíle ve sledovaném období splnit.


Priorita 1

Toto pole je povinné

Cíl 1

Toto pole je povinné

Naplňování cíle

Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ

Cíl 2

Toto pole je NEPOVINNÉ

Naplňování cíle

Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ

Cíl 3

Toto pole je NEPOVINNÉ

Naplňování cíle

Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ

Priorita 2

Toto pole je NEPOVINNÉ

Cíl 1

Toto pole je NEPOVINNÉ

Naplňování cíle

Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ

Cíl 2

Toto pole je NEPOVINNÉ

Naplňování cíle

Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ

Cíl 3

Toto pole je NEPOVINNÉ

Naplňování cíle

Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ

1. Uveďte, na které oblasti odpovědného přístupu k zaměstnancům se zaměřujete a nakolik jsou naplněny konkrétními programy, které přinášejí hmatatelné výsledky v praxi


Transparentní a férové zacházení

Toto pole je povinné Pravidla pro férový přístup a rovné zacházení se všemi zaměstnanci, transparentní systém pro přijímání zaměstnanců a výběr a jmenování manažerů, transparentní systém odměňování pro všechny zaměstnance, dialog se zaměstnanci, systém pro management návrhů a stížností, plán na zmírnění negativních dopadů při snižování počtu pracovních míst
Toto pole je povinné Pravidla pro férový přístup a rovné zacházení se všemi zaměstnanci, transparentní systém pro přijímání zaměstnanců a výběr a jmenování manažerů, transparentní systém odměňování pro všechny zaměstnance, dialog se zaměstnanci, systém pro management návrhů a stížností, plán na zmírnění negativních dopadů při snižování počtu pracovních míst
Toto pole je povinné Pravidla pro férový přístup a rovné zacházení se všemi zaměstnanci, transparentní systém pro přijímání zaměstnanců a výběr a jmenování manažerů, transparentní systém odměňování pro všechny zaměstnance, dialog se zaměstnanci, systém pro management návrhů a stížností, plán na zmírnění negativních dopadů při snižování počtu pracovních míst
Toto pole je povinné Pravidla pro férový přístup a rovné zacházení se všemi zaměstnanci, transparentní systém pro přijímání zaměstnanců a výběr a jmenování manažerů, transparentní systém odměňování pro všechny zaměstnance, dialog se zaměstnanci, systém pro management návrhů a stížností, plán na zmírnění negativních dopadů při snižování počtu pracovních míst
Toto pole je povinné Pravidla pro férový přístup a rovné zacházení se všemi zaměstnanci, transparentní systém pro přijímání zaměstnanců a výběr a jmenování manažerů, transparentní systém odměňování pro všechny zaměstnance, dialog se zaměstnanci, systém pro management návrhů a stížností, plán na zmírnění negativních dopadů při snižování počtu pracovních míst
Toto pole je povinné Pravidla pro férový přístup a rovné zacházení se všemi zaměstnanci, transparentní systém pro přijímání zaměstnanců a výběr a jmenování manažerů, transparentní systém odměňování pro všechny zaměstnance, dialog se zaměstnanci, systém pro management návrhů a stížností, plán na zmírnění negativních dopadů při snižování počtu pracovních míst

1.1. Máte nastavená pravidla, která zajišťují pro všechny vaše zaměstnance férový přístup a rovné zacházení?


Toto pole je povinné Pravidla pro férový přístup a rovné zacházení se všemi zaměstnanci, transparentní systém pro přijímání zaměstnanců a výběr a jmenování manažerů, transparentní systém odměňování pro všechny zaměstnance, dialog se zaměstnanci, systém pro management návrhů a stížností, plán na zmírnění negativních dopadů při snižování počtu pracovních míst
Toto pole je povinné Pravidla pro férový přístup a rovné zacházení se všemi zaměstnanci, transparentní systém pro přijímání zaměstnanců a výběr a jmenování manažerů, transparentní systém odměňování pro všechny zaměstnance, dialog se zaměstnanci, systém pro management návrhů a stížností, plán na zmírnění negativních dopadů při snižování počtu pracovních míst
Toto pole je povinné Pravidla pro férový přístup a rovné zacházení se všemi zaměstnanci, transparentní systém pro přijímání zaměstnanců a výběr a jmenování manažerů, transparentní systém odměňování pro všechny zaměstnance, dialog se zaměstnanci, systém pro management návrhů a stížností, plán na zmírnění negativních dopadů při snižování počtu pracovních míst
Toto pole je povinné Pravidla pro férový přístup a rovné zacházení se všemi zaměstnanci, transparentní systém pro přijímání zaměstnanců a výběr a jmenování manažerů, transparentní systém odměňování pro všechny zaměstnance, dialog se zaměstnanci, systém pro management návrhů a stížností, plán na zmírnění negativních dopadů při snižování počtu pracovních míst


Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

1.2. Máte nastavený transparentní systém pro přijímání zaměstnanců a výběr a jmenování manažerů?


Toto pole je povinné Pravidla pro férový přístup a rovné zacházení se všemi zaměstnanci, transparentní systém pro přijímání zaměstnanců a výběr a jmenování manažerů, transparentní systém odměňování pro všechny zaměstnance, dialog se zaměstnanci, systém pro management návrhů a stížností, plán na zmírnění negativních dopadů při snižování počtu pracovních míst
Toto pole je povinné Pravidla pro férový přístup a rovné zacházení se všemi zaměstnanci, transparentní systém pro přijímání zaměstnanců a výběr a jmenování manažerů, transparentní systém odměňování pro všechny zaměstnance, dialog se zaměstnanci, systém pro management návrhů a stížností, plán na zmírnění negativních dopadů při snižování počtu pracovních míst
Toto pole je povinné Pravidla pro férový přístup a rovné zacházení se všemi zaměstnanci, transparentní systém pro přijímání zaměstnanců a výběr a jmenování manažerů, transparentní systém odměňování pro všechny zaměstnance, dialog se zaměstnanci, systém pro management návrhů a stížností, plán na zmírnění negativních dopadů při snižování počtu pracovních míst
Toto pole je povinné Pravidla pro férový přístup a rovné zacházení se všemi zaměstnanci, transparentní systém pro přijímání zaměstnanců a výběr a jmenování manažerů, transparentní systém odměňování pro všechny zaměstnance, dialog se zaměstnanci, systém pro management návrhů a stížností, plán na zmírnění negativních dopadů při snižování počtu pracovních míst


Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

1. Máte pro všechny zaměstnance nastavený transparentní systém odměňování ?


Toto pole je povinné Pravidla pro férový přístup a rovné zacházení se všemi zaměstnanci, transparentní systém pro přijímání zaměstnanců a výběr a jmenování manažerů, transparentní systém odměňování pro všechny zaměstnance, dialog se zaměstnanci, systém pro management návrhů a stížností, plán na zmírnění negativních dopadů při snižování počtu pracovních míst
Toto pole je povinné Pravidla pro férový přístup a rovné zacházení se všemi zaměstnanci, transparentní systém pro přijímání zaměstnanců a výběr a jmenování manažerů, transparentní systém odměňování pro všechny zaměstnance, dialog se zaměstnanci, systém pro management návrhů a stížností, plán na zmírnění negativních dopadů při snižování počtu pracovních míst
Toto pole je povinné Pravidla pro férový přístup a rovné zacházení se všemi zaměstnanci, transparentní systém pro přijímání zaměstnanců a výběr a jmenování manažerů, transparentní systém odměňování pro všechny zaměstnance, dialog se zaměstnanci, systém pro management návrhů a stížností, plán na zmírnění negativních dopadů při snižování počtu pracovních míst
Toto pole je povinné Pravidla pro férový přístup a rovné zacházení se všemi zaměstnanci, transparentní systém pro přijímání zaměstnanců a výběr a jmenování manažerů, transparentní systém odměňování pro všechny zaměstnance, dialog se zaměstnanci, systém pro management návrhů a stížností, plán na zmírnění negativních dopadů při snižování počtu pracovních míst


Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

2. Vedete se svými zaměstnanci dialog v průběhu celého procesu plánování a realizace aktivit? Uveďte, jaké vztahy jste ve sledovaném období se svými zaměstnanci měli.


Toto pole je povinné Pravidla pro férový přístup a rovné zacházení se všemi zaměstnanci, transparentní systém pro přijímání zaměstnanců a výběr a jmenování manažerů, transparentní systém odměňování pro všechny zaměstnance, dialog se zaměstnanci, systém pro management návrhů a stížností, plán na zmírnění negativních dopadů při snižování počtu pracovních míst
Toto pole je povinné Pravidla pro férový přístup a rovné zacházení se všemi zaměstnanci, transparentní systém pro přijímání zaměstnanců a výběr a jmenování manažerů, transparentní systém odměňování pro všechny zaměstnance, dialog se zaměstnanci, systém pro management návrhů a stížností, plán na zmírnění negativních dopadů při snižování počtu pracovních míst
Toto pole je povinné Pravidla pro férový přístup a rovné zacházení se všemi zaměstnanci, transparentní systém pro přijímání zaměstnanců a výběr a jmenování manažerů, transparentní systém odměňování pro všechny zaměstnance, dialog se zaměstnanci, systém pro management návrhů a stížností, plán na zmírnění negativních dopadů při snižování počtu pracovních míst
Toto pole je povinné Pravidla pro férový přístup a rovné zacházení se všemi zaměstnanci, transparentní systém pro přijímání zaměstnanců a výběr a jmenování manažerů, transparentní systém odměňování pro všechny zaměstnance, dialog se zaměstnanci, systém pro management návrhů a stížností, plán na zmírnění negativních dopadů při snižování počtu pracovních míst
Toto pole je povinné Pravidla pro férový přístup a rovné zacházení se všemi zaměstnanci, transparentní systém pro přijímání zaměstnanců a výběr a jmenování manažerů, transparentní systém odměňování pro všechny zaměstnance, dialog se zaměstnanci, systém pro management návrhů a stížností, plán na zmírnění negativních dopadů při snižování počtu pracovních míst


Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

3. Jak je ve vaší firmě řešen management návrhů a stížností všech zaměstnanců?


Toto pole je povinné Pravidla pro férový přístup a rovné zacházení se všemi zaměstnanci, transparentní systém pro přijímání zaměstnanců a výběr a jmenování manažerů, transparentní systém odměňování pro všechny zaměstnance, dialog se zaměstnanci, systém pro management návrhů a stížností, plán na zmírnění negativních dopadů při snižování počtu pracovních míst
Toto pole je povinné Pravidla pro férový přístup a rovné zacházení se všemi zaměstnanci, transparentní systém pro přijímání zaměstnanců a výběr a jmenování manažerů, transparentní systém odměňování pro všechny zaměstnance, dialog se zaměstnanci, systém pro management návrhů a stížností, plán na zmírnění negativních dopadů při snižování počtu pracovních míst
Toto pole je povinné Pravidla pro férový přístup a rovné zacházení se všemi zaměstnanci, transparentní systém pro přijímání zaměstnanců a výběr a jmenování manažerů, transparentní systém odměňování pro všechny zaměstnance, dialog se zaměstnanci, systém pro management návrhů a stížností, plán na zmírnění negativních dopadů při snižování počtu pracovních míst
Toto pole je povinné Pravidla pro férový přístup a rovné zacházení se všemi zaměstnanci, transparentní systém pro přijímání zaměstnanců a výběr a jmenování manažerů, transparentní systém odměňování pro všechny zaměstnance, dialog se zaměstnanci, systém pro management návrhů a stížností, plán na zmírnění negativních dopadů při snižování počtu pracovních míst


Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

4. Máte zpracovaný plán / program na zmírnění negativních dopadů při snižování počtu pracovních míst (tzv. programy outplacementu)?


Toto pole je povinné Pravidla pro férový přístup a rovné zacházení se všemi zaměstnanci, transparentní systém pro přijímání zaměstnanců a výběr a jmenování manažerů, transparentní systém odměňování pro všechny zaměstnance, dialog se zaměstnanci, systém pro management návrhů a stížností, plán na zmírnění negativních dopadů při snižování počtu pracovních míst
Toto pole je povinné Pravidla pro férový přístup a rovné zacházení se všemi zaměstnanci, transparentní systém pro přijímání zaměstnanců a výběr a jmenování manažerů, transparentní systém odměňování pro všechny zaměstnance, dialog se zaměstnanci, systém pro management návrhů a stížností, plán na zmírnění negativních dopadů při snižování počtu pracovních míst
Toto pole je povinné Pravidla pro férový přístup a rovné zacházení se všemi zaměstnanci, transparentní systém pro přijímání zaměstnanců a výběr a jmenování manažerů, transparentní systém odměňování pro všechny zaměstnance, dialog se zaměstnanci, systém pro management návrhů a stížností, plán na zmírnění negativních dopadů při snižování počtu pracovních míst
Toto pole je povinné Pravidla pro férový přístup a rovné zacházení se všemi zaměstnanci, transparentní systém pro přijímání zaměstnanců a výběr a jmenování manažerů, transparentní systém odměňování pro všechny zaměstnance, dialog se zaměstnanci, systém pro management návrhů a stížností, plán na zmírnění negativních dopadů při snižování počtu pracovních míst


Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

Pracovní podmínky a bezpečnost v práci

Toto pole je povinné Systém pravidel zaměřený na bepečnost práce, prevenci a snížení zdravotních rizik, kvalitní pracovní podmínkypro všechny zaměstnance
Toto pole je povinné Systém pravidel zaměřený na bepečnost práce, prevenci a snížení zdravotních rizik, kvalitní pracovní podmínkypro všechny zaměstnance
Toto pole je povinné Systém pravidel zaměřený na bepečnost práce, prevenci a snížení zdravotních rizik, kvalitní pracovní podmínkypro všechny zaměstnance
Toto pole je povinné Systém pravidel zaměřený na bepečnost práce, prevenci a snížení zdravotních rizik, kvalitní pracovní podmínkypro všechny zaměstnance
Toto pole je povinné Systém pravidel zaměřený na bepečnost práce, prevenci a snížení zdravotních rizik, kvalitní pracovní podmínkypro všechny zaměstnance
Toto pole je povinné Systém pravidel zaměřený na bepečnost práce, prevenci a snížení zdravotních rizik, kvalitní pracovní podmínkypro všechny zaměstnance

5. Aplikujete na své zaměstnance na všech úrovních komplexní systém pravidel zaměřený na bezpečnost práce, prevenci a snížení pracovních / zdravotních rizik?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné


Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

6. Jakým způsobem ověřujete, zda jsou ve vaší firmě zajištěny pro všechny zaměstnance kvalitní pracovní podmínky?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné


Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

Vzdělávání

Toto pole je povinné Odborné vzdělávání zaměřené na profesní rozvoj a případně rekvalifikaci, vzdělávání zaměřené na význam firemních hodnot odpovědného přístupu a pravidla chování, speciální programy zaměřené na podporu zaměstnanců za se specifickými potřebami.
Toto pole je povinné Odborné vzdělávání zaměřené na profesní rozvoj a případně rekvalifikaci, vzdělávání zaměřené na význam firemních hodnot odpovědného přístupu a pravidla chování, speciální programy zaměřené na podporu zaměstnanců za se specifickými potřebami.
Toto pole je povinné Odborné vzdělávání zaměřené na profesní rozvoj a případně rekvalifikaci, vzdělávání zaměřené na význam firemních hodnot odpovědného přístupu a pravidla chování, speciální programy zaměřené na podporu zaměstnanců za se specifickými potřebami.
Toto pole je povinné Odborné vzdělávání zaměřené na profesní rozvoj a případně rekvalifikaci, vzdělávání zaměřené na význam firemních hodnot odpovědného přístupu a pravidla chování, speciální programy zaměřené na podporu zaměstnanců za se specifickými potřebami.
Toto pole je povinné Odborné vzdělávání zaměřené na profesní rozvoj a případně rekvalifikaci, vzdělávání zaměřené na význam firemních hodnot odpovědného přístupu a pravidla chování, speciální programy zaměřené na podporu zaměstnanců za se specifickými potřebami.
Toto pole je povinné Odborné vzdělávání zaměřené na profesní rozvoj a případně rekvalifikaci, vzdělávání zaměřené na význam firemních hodnot odpovědného přístupu a pravidla chování, speciální programy zaměřené na podporu zaměstnanců za se specifickými potřebami.

7. Nabízíte svým zaměstnancům odborné vzdělávání zaměřené na jejich profesní rozvoj a případně rekvalifikaci?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné


Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

8. Nabízíte svým zaměstnancům ze znevýhodněných skupin a zaměstnancům se specifickými potřebami speciální programy zaměřené na podporu a kariérní růst?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné


Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

9. Nabízíte zaměstnancům vzdělávání zaměřené na význam firemních CSR hodnot a pravidla chování?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné


Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

10. Uveďte odkaz nebo vložte do přílohy Etický kodex či pravidla chování vašich zaměstnanců


Toto pole je NEPOVINNÉ

Péče o blaho a rozvoj zaměstnanců

Toto pole je povinné Nástroje pro sladění práce a osobního života (např. flexibilní pracovní úvazky, práce z domova, podpora péče o děti apod.), doplňkové vzdělávací programy nad rámec jejich pracovní náplně zaměřené např. na zdravý životní styl, informace o firemních programech pro rodiče apod., firemní sportovní a kulturní akce apod.
Toto pole je povinné Nástroje pro sladění práce a osobního života (např. flexibilní pracovní úvazky, práce z domova, podpora péče o děti apod.), doplňkové vzdělávací programy nad rámec jejich pracovní náplně zaměřené např. na zdravý životní styl, informace o firemních programech pro rodiče apod., firemní sportovní a kulturní akce apod.
Toto pole je povinné Nástroje pro sladění práce a osobního života (např. flexibilní pracovní úvazky, práce z domova, podpora péče o děti apod.), doplňkové vzdělávací programy nad rámec jejich pracovní náplně zaměřené např. na zdravý životní styl, informace o firemních programech pro rodiče apod., firemní sportovní a kulturní akce apod.
Toto pole je povinné Nástroje pro sladění práce a osobního života (např. flexibilní pracovní úvazky, práce z domova, podpora péče o děti apod.), doplňkové vzdělávací programy nad rámec jejich pracovní náplně zaměřené např. na zdravý životní styl, informace o firemních programech pro rodiče apod., firemní sportovní a kulturní akce apod.
Toto pole je povinné Nástroje pro sladění práce a osobního života (např. flexibilní pracovní úvazky, práce z domova, podpora péče o děti apod.), doplňkové vzdělávací programy nad rámec jejich pracovní náplně zaměřené např. na zdravý životní styl, informace o firemních programech pro rodiče apod., firemní sportovní a kulturní akce apod.
Toto pole je povinné Nástroje pro sladění práce a osobního života (např. flexibilní pracovní úvazky, práce z domova, podpora péče o děti apod.), doplňkové vzdělávací programy nad rámec jejich pracovní náplně zaměřené např. na zdravý životní styl, informace o firemních programech pro rodiče apod., firemní sportovní a kulturní akce apod.

11. Nabízíte svým zaměstnancům nástroje pro sladění práce a osobního života (např. flexibilní pracovní úvazky, práce z domova, podpora péče o děti apod.?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné


Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

12. Nabízíte svým zaměstnancům dobrovolné doplňkové vzdělávací programy nad rámec jejich pracovní náplně zaměřené např. na zdravý životní styl, informace o firemních programech pro rodiče apod.?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné


Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

1.15. Nabízíte svým zaměstnancům možnosti sportovního, kulturního či společenského rozvoje a vyžití?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné


Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

Využití potenciálu zaměstnanců

Toto pole je povinné Podpora diverzity pracovních týmů (diverzita z hlediska věku, pohlaví, původu, změněné pracovní schopnosti atd.), efektivní využívání potenciálu zaměstnanců všech věkových skupin v průběhu celé doby zaměstnání
Toto pole je povinné Podpora diverzity pracovních týmů (diverzita z hlediska věku, pohlaví, původu, změněné pracovní schopnosti atd.), efektivní využívání potenciálu zaměstnanců všech věkových skupin v průběhu celé doby zaměstnání
Toto pole je povinné Podpora diverzity pracovních týmů (diverzita z hlediska věku, pohlaví, původu, změněné pracovní schopnosti atd.), efektivní využívání potenciálu zaměstnanců všech věkových skupin v průběhu celé doby zaměstnání
Toto pole je povinné Podpora diverzity pracovních týmů (diverzita z hlediska věku, pohlaví, původu, změněné pracovní schopnosti atd.), efektivní využívání potenciálu zaměstnanců všech věkových skupin v průběhu celé doby zaměstnání
Toto pole je povinné Podpora diverzity pracovních týmů (diverzita z hlediska věku, pohlaví, původu, změněné pracovní schopnosti atd.), efektivní využívání potenciálu zaměstnanců všech věkových skupin v průběhu celé doby zaměstnání
Toto pole je povinné Podpora diverzity pracovních týmů (diverzita z hlediska věku, pohlaví, původu, změněné pracovní schopnosti atd.), efektivní využívání potenciálu zaměstnanců všech věkových skupin v průběhu celé doby zaměstnání

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

13. Aplikujete pozitivní opatření zaměřená na zvýšení diverzity pracovních týmů? (diverzita z hlediska věku, pohlaví, původu, změněné pracovní schopnosti atd.)


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné


Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

14. Aplikujete ve vaší firmě funkční systém pro age management - efektivní využívání potenciálu zaměstnanců všech věkových skupin v průběhu celé doby zaměstnání?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné


Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

2. Uveďte jeden či více nejvýznamnějších projektů a programů, které vaše firma ve sledovaném období zrealizovala v oblasti odpovědného přístupu k zaměstnancům.


Název projektu 1:

Toto pole je povinné

Cíl

Toto pole je povinné

Trvání

Toto pole je NEPOVINNÉ

Kvantifikované výstupy a výsledky:

Toto pole je NEPOVINNÉ

Odkaz / kontakt, kde je možno výsledky ověřit:

Toto pole je NEPOVINNÉ

Název projektu 2:

Toto pole je NEPOVINNÉ

Cíl

Toto pole je NEPOVINNÉ

Trvání

Toto pole je NEPOVINNÉ

Kvantifikované výstupy a výsledky:

Toto pole je NEPOVINNÉ

Odkaz / kontakt, kde je možno výsledky ověřit:

Toto pole je NEPOVINNÉ

Název projektu 3:

Toto pole je NEPOVINNÉ

Cíl

Toto pole je NEPOVINNÉ

Trvání

Toto pole je NEPOVINNÉ

Kvantifikované výstupy a výsledky:

Toto pole je NEPOVINNÉ

Odkaz / kontakt, kde je možno výsledky ověřit:

Toto pole je NEPOVINNÉ

3. Uveďte hlavní přínos realizovaných aktivit pro zaměstnance/kyně firmy. (Nakolik zlepšují pracovní podmínky a prostředí, zvyšují spokojenost a motivovanost zaměstnanců, ovlivňují pozitivně vztahy mezi firmou a zaměstnanci apod.)


Toto pole je povinné

4. Uveďte hlavní přínos realizovaných aktivit pro vaši firmu. (Nakolik pozitivně ovlivňují produktivitu práce a ekonomickou činnost firmy, zlepšují postavení firmy jako zaměstnavatele na trhu práce, zvyšují angažovanost zaměstnanců ve firmě a jejich loajalitu, snižují úroveň fluktuace, přinášejí finanční úspory v oblasti náboru pracovních sil apod.)


Toto pole je povinné

15. Uveďte, které oblasti odpovědného přístupů budete v příštím období rozvíjet


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné


Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

B. Odpovědný přístup k zákazníkům a obchodním partnerům

0.1. Uveďte vaše konkrétní priority a nejdůležitější kvantifikované cíle v odpovědném přístupu k zákazníkům a obchodním partnerům a nakolik se vám podařilo jednotlivé plánované cíle ve sledovaném období splnit.


Priorita 1

Toto pole je povinné

Cíl 1

Toto pole je povinné

Naplňování cíle

Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ

Cíl 2

Toto pole je NEPOVINNÉ

Naplňování cíle

Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ

Cíl 3

Toto pole je NEPOVINNÉ

Naplňování cíle

Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ

Priorita 2

Toto pole je NEPOVINNÉ

Cíl 1

Toto pole je NEPOVINNÉ

Naplňování cíle

Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ

Cíl 2

Toto pole je NEPOVINNÉ

Naplňování cíle

Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ

Cíl 3

Toto pole je NEPOVINNÉ

Naplňování cíle

Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ

1. Uveďte, na které oblasti odpovědného přístupu k zákazníkům a obchodním partnerům se zaměřujete a nakolik jsou naplněny konkrétními programy, které přinášejí hmatatelné výsledky v praxi


Férové obchodní podmínky

Toto pole je povinné Transparentní pravidla s obchodními partnery zahrnující principy etického byznysu a CSR, platební a smluvní podmínky s ohledem na jejich dopad na smluvní partnery, pravidla pro prevenci korupčního jednání, vzdělávání zaměstnanců v otázkách etických obchodních vztahů a předcházení korupci.
Toto pole je povinné Transparentní pravidla s obchodními partnery zahrnující principy etického byznysu a CSR, platební a smluvní podmínky s ohledem na jejich dopad na smluvní partnery, pravidla pro prevenci korupčního jednání, vzdělávání zaměstnanců v otázkách etických obchodních vztahů a předcházení korupci.
Toto pole je povinné Transparentní pravidla s obchodními partnery zahrnující principy etického byznysu a CSR, platební a smluvní podmínky s ohledem na jejich dopad na smluvní partnery, pravidla pro prevenci korupčního jednání, vzdělávání zaměstnanců v otázkách etických obchodních vztahů a předcházení korupci.
Toto pole je povinné Transparentní pravidla s obchodními partnery zahrnující principy etického byznysu a CSR, platební a smluvní podmínky s ohledem na jejich dopad na smluvní partnery, pravidla pro prevenci korupčního jednání, vzdělávání zaměstnanců v otázkách etických obchodních vztahů a předcházení korupci.
Toto pole je povinné Transparentní pravidla s obchodními partnery zahrnující principy etického byznysu a CSR, platební a smluvní podmínky s ohledem na jejich dopad na smluvní partnery, pravidla pro prevenci korupčního jednání, vzdělávání zaměstnanců v otázkách etických obchodních vztahů a předcházení korupci.
Toto pole je povinné Transparentní pravidla s obchodními partnery zahrnující principy etického byznysu a CSR, platební a smluvní podmínky s ohledem na jejich dopad na smluvní partnery, pravidla pro prevenci korupčního jednání, vzdělávání zaměstnanců v otázkách etických obchodních vztahů a předcházení korupci.

1. Aplikujete ve styku s obchodními partnery jasně nastavená transparentní pravidla zahrnující principy etického byznysu a CSR?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné


Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

2. Uveďte odkaz nebo vložte do přílohy pravidla spolupráce s obchodními partnery


Toto pole je NEPOVINNÉ

3. Uplatňujete při veškeré obchodní spolupráci principy a pravidla pro prevenci korupčního jednání?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné


Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

4. Vzděláváte pravidelně své zaměstnance v otázkách etických obchodních vztahů a předcházení korupci?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné


Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

5. Nastavujete platební a smluvní podmínky s ohledem na jejich dopad na smluvní partnery?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné


Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

Transparentní komunikace se zákazníky

Toto pole je povinné Jasně nastavená pravidla transparentní a férové komunikace se zákazníky
Toto pole je povinné Jasně nastavená pravidla transparentní a férové komunikace se zákazníky
Toto pole je povinné Jasně nastavená pravidla transparentní a férové komunikace se zákazníky
Toto pole je povinné Jasně nastavená pravidla transparentní a férové komunikace se zákazníky
Toto pole je povinné Jasně nastavená pravidla transparentní a férové komunikace se zákazníky
Toto pole je povinné Jasně nastavená pravidla transparentní a férové komunikace se zákazníky

6. Máte jasně nastavena a aplikujete pravidla transparentní a férové komunikace se svými zákazníky?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné


Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

Odpovědný výběr obchodních partnerů

Toto pole je povinné Výběr obchodních partnerů podle jejich firemní kultury a odpovědného přístupu k podnikání, průběžné ověřování odpovědného přístupu obchodních partnerů, výběr českých obchodních partnerů, získávání zpětné vazby a dialog s obchodními partnery
Toto pole je povinné Výběr obchodních partnerů podle jejich firemní kultury a odpovědného přístupu k podnikání, průběžné ověřování odpovědného přístupu obchodních partnerů, výběr českých obchodních partnerů, získávání zpětné vazby a dialog s obchodními partnery
Toto pole je povinné Výběr obchodních partnerů podle jejich firemní kultury a odpovědného přístupu k podnikání, průběžné ověřování odpovědného přístupu obchodních partnerů, výběr českých obchodních partnerů, získávání zpětné vazby a dialog s obchodními partnery
Toto pole je povinné Výběr obchodních partnerů podle jejich firemní kultury a odpovědného přístupu k podnikání, průběžné ověřování odpovědného přístupu obchodních partnerů, výběr českých obchodních partnerů, získávání zpětné vazby a dialog s obchodními partnery
Toto pole je povinné Výběr obchodních partnerů podle jejich firemní kultury a odpovědného přístupu k podnikání, průběžné ověřování odpovědného přístupu obchodních partnerů, výběr českých obchodních partnerů, získávání zpětné vazby a dialog s obchodními partnery
Toto pole je povinné Výběr obchodních partnerů podle jejich firemní kultury a odpovědného přístupu k podnikání, průběžné ověřování odpovědného přístupu obchodních partnerů, výběr českých obchodních partnerů, získávání zpětné vazby a dialog s obchodními partnery

7. Uveďte, jaká pravidla při výběru obchodních partnerů uplatňujete, případně uveďte odkaz nebo vložte do přílohy pravidla pro výběr obchodních partnerů. *


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

8. Ověřujete pravidelně, zda vaši obchodní partneři dohodnutá pravidla odpovědného podnikání dodržují?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

9. Máte nastaveny hodnoty a kritéria odpovědné spolupráce v celém dodavatelském řetězci?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

10. Máte nastaveny systémy pro řízení rizik v celém dodavatelském řetězci?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

11. Máte nastavený funkční systém pro získávání zpětné vazby a dialog se svými obchodními partnery?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

Podpora odpovědného chování zákazníků

Toto pole je povinné Obchodní partnerství s lokálními firmami, zejména malými a středními, spolupráce s dodavateli a zákazníky - společná řešení vedoucí k rozvoji regionu a udržitelnosti
Toto pole je povinné Obchodní partnerství s lokálními firmami, zejména malými a středními, spolupráce s dodavateli a zákazníky - společná řešení vedoucí k rozvoji regionu a udržitelnosti
Toto pole je povinné Obchodní partnerství s lokálními firmami, zejména malými a středními, spolupráce s dodavateli a zákazníky - společná řešení vedoucí k rozvoji regionu a udržitelnosti
Toto pole je povinné Obchodní partnerství s lokálními firmami, zejména malými a středními, spolupráce s dodavateli a zákazníky - společná řešení vedoucí k rozvoji regionu a udržitelnosti
Toto pole je povinné Obchodní partnerství s lokálními firmami, zejména malými a středními, spolupráce s dodavateli a zákazníky - společná řešení vedoucí k rozvoji regionu a udržitelnosti
Toto pole je povinné Obchodní partnerství s lokálními firmami, zejména malými a středními, spolupráce s dodavateli a zákazníky - společná řešení vedoucí k rozvoji regionu a udržitelnosti

12. Motivujete k odpovědnému a udržitelnému chování vaše zákazníky?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

13. Máte nastavený funkční systém pro získávání zpětné vazby a dialog se svými zákazníky?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

14. Máte nastavený systém komunikace a komunikujete pravidelně s asociacemi vašich spotřebitelů?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

Podpora rozvoje regionu / v místě působení

Toto pole je povinné Obchodní partnerství s lokálními firmami, zejména malými a středními, spolupráce s dodavateli a zákazníky - společná řešení vedoucí k rozvoji regionu a udržitelnosti
Toto pole je povinné Obchodní partnerství s lokálními firmami, zejména malými a středními, spolupráce s dodavateli a zákazníky - společná řešení vedoucí k rozvoji regionu a udržitelnosti
Toto pole je povinné Obchodní partnerství s lokálními firmami, zejména malými a středními, spolupráce s dodavateli a zákazníky - společná řešení vedoucí k rozvoji regionu a udržitelnosti
Toto pole je povinné Obchodní partnerství s lokálními firmami, zejména malými a středními, spolupráce s dodavateli a zákazníky - společná řešení vedoucí k rozvoji regionu a udržitelnosti
Toto pole je povinné Obchodní partnerství s lokálními firmami, zejména malými a středními, spolupráce s dodavateli a zákazníky - společná řešení vedoucí k rozvoji regionu a udržitelnosti
Toto pole je povinné Obchodní partnerství s lokálními firmami, zejména malými a středními, spolupráce s dodavateli a zákazníky - společná řešení vedoucí k rozvoji regionu a udržitelnosti

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

15. Navazujete v maximální možné míře obchodní partnerství s lokálními firmami, zejména malými a středními?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

16. Hledáte ve spolupráci se svými dodavateli a zákazníky společná řešení vedoucí k udržitelnosti?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

17. Podnikáte nebo máte pobočky mimo hranice České republiky /EU?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

1.18. Snažíte se z lokální úrovně ovlivnit pravidla odpovědného přístupu k podnikání i za hranicemi České republiky / EU nad rámec místní jurisdikce (např. v návaznosti na deklaraci lidských práv či UN Global Compact)?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

1.19. Kterých oblastí se tato pravidla týkají:


Toto pole je NEPOVINNÉ

1.20. Komunikujete se svými obchodními partnery a komunitami mimo ČR o řešení místních společenských/environmentálních problémů a podporujete rozvoj v daných regionech?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

2. Uveďte jeden či více nejvýznamnějších projektů a programů, které vaše firma ve sledovaném období zrealizovala v oblasti odpovědného přístupu k zákazníkům a obchodním partnerům


Název projektu 1:

Toto pole je povinné

Cíl

Toto pole je povinné

Trvání

Toto pole je NEPOVINNÉ

Kvantifikované výstupy a výsledky:

Toto pole je NEPOVINNÉ

Odkaz / kontakt, kde je možno výsledky ověřit:

Toto pole je NEPOVINNÉ

Název projektu 2:

Toto pole je NEPOVINNÉ

Cíl

Toto pole je NEPOVINNÉ

Trvání

Toto pole je NEPOVINNÉ

Kvantifikované výstupy a výsledky:

Toto pole je NEPOVINNÉ

Odkaz / kontakt, kde je možno výsledky ověřit:

Toto pole je NEPOVINNÉ

Název projektu 3:

Toto pole je NEPOVINNÉ

Cíl

Toto pole je NEPOVINNÉ

Trvání

Toto pole je NEPOVINNÉ

Kvantifikované výstupy a výsledky:

Toto pole je NEPOVINNÉ

Odkaz / kontakt, kde je možno výsledky ověřit:

Toto pole je NEPOVINNÉ

3. Uveďte hlavní přínos realizovaných aktivit pro zákazníky a obchodní partnery. (Nakolik podporují odpovědné obchodní vztahy, odpovědné chování zákazníků apod.)


Toto pole je povinné

4. Uveďte hlavní přínos realizovaných aktivit pro vaši firmu. (Nakolik pozitivně ovlivňují ekonomickou činnost firmy, zlepšují postavení firmy na trhu, přinášejí finanční úspory apod.)


Toto pole je povinné

18. Uveďte, které oblasti odpovědného přístupu budete v příštím období rozvíjet


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

C. Ochrana životního prostředí

0.1. Uveďte vaše konkrétní priority a nejdůležitější kvantifikované cíle v oblasti ochrany životního prostředí a nakolik se vám podařilo jednotlivé plánované cíle ve sledovaném období splnit.


Priorita 1

Toto pole je povinné

Cíl 1

Toto pole je povinné

Naplňování cíle

Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ

Cíl 2

Toto pole je NEPOVINNÉ

Naplňování cíle

Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ

Cíl 3

Toto pole je NEPOVINNÉ

Naplňování cíle

Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ

Priorita 2

Toto pole je NEPOVINNÉ

Cíl 1

Toto pole je NEPOVINNÉ

Naplňování cíle

Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ

Cíl 2

Toto pole je NEPOVINNÉ

Naplňování cíle

Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ

Cíl 3

Toto pole je NEPOVINNÉ

Naplňování cíle

Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ

1. Uveďte, na které oblasti ochrany životního prostředí se zaměřujete a nakolik jsou naplněny konkrétními programy, které přinášejí hmatatelné výsledky v praxi


Strategický management a měření dopadů firmy na ŽP

Toto pole je povinné Sledování znečištění životního prostředí způsobené činností vaší firmy v rozsahu překračujícím zákonné povinnosti, minimalizace dopadů do ŽP, certifikace ISO, hodnocení životního cyklu, environmentální hodnotící systémy, environmentální značení a ověření.
Toto pole je povinné Sledování znečištění životního prostředí způsobené činností vaší firmy v rozsahu překračujícím zákonné povinnosti, minimalizace dopadů do ŽP, certifikace ISO, hodnocení životního cyklu, environmentální hodnotící systémy, environmentální značení a ověření.
Toto pole je povinné Sledování znečištění životního prostředí způsobené činností vaší firmy v rozsahu překračujícím zákonné povinnosti, minimalizace dopadů do ŽP, certifikace ISO, hodnocení životního cyklu, environmentální hodnotící systémy, environmentální značení a ověření.
Toto pole je povinné Sledování znečištění životního prostředí způsobené činností vaší firmy v rozsahu překračujícím zákonné povinnosti, minimalizace dopadů do ŽP, certifikace ISO, hodnocení životního cyklu, environmentální hodnotící systémy, environmentální značení a ověření.
Toto pole je povinné Sledování znečištění životního prostředí způsobené činností vaší firmy v rozsahu překračujícím zákonné povinnosti, minimalizace dopadů do ŽP, certifikace ISO, hodnocení životního cyklu, environmentální hodnotící systémy, environmentální značení a ověření.
Toto pole je povinné Sledování znečištění životního prostředí způsobené činností vaší firmy v rozsahu překračujícím zákonné povinnosti, minimalizace dopadů do ŽP, certifikace ISO, hodnocení životního cyklu, environmentální hodnotící systémy, environmentální značení a ověření.

1. Měříte zněčištění životního prostředí způsobené činností vaší firmy v rozsahu překračujícím zákonné povinnosti a zveřejňujete výsledky?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

2. Uveďte, jaké nástroje pro monitoring znečištění životního prostředí vaší firmou využíváte


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

3. Je dopad vaší firmy na životní prostředí certifikován třetí stranou?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

4. Jaké systémy certifikace využíváte?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

Environmentálně šetrné materiály, výrobky a služby

Toto pole je povinné Maximílní využívání recyklovaných materiálů a environmentálně nezávadných materiálů (ve výrobním i kancelářském provozu ), minimalizace spotřeby materiálů a výrobků, maximuální využívání environmentálně šetrných výrobků a služeb, sledování efektivity využívání přírodních zdrojů, efektivní nakládání s vodou, zpětné využití výrobků nebo jejich částí, sledování dopadu firmy na biodiverzitu a opatření na její podporu
Toto pole je povinné Maximílní využívání recyklovaných materiálů a environmentálně nezávadných materiálů (ve výrobním i kancelářském provozu ), minimalizace spotřeby materiálů a výrobků, maximuální využívání environmentálně šetrných výrobků a služeb, sledování efektivity využívání přírodních zdrojů, efektivní nakládání s vodou, zpětné využití výrobků nebo jejich částí, sledování dopadu firmy na biodiverzitu a opatření na její podporu
Toto pole je povinné Maximílní využívání recyklovaných materiálů a environmentálně nezávadných materiálů (ve výrobním i kancelářském provozu ), minimalizace spotřeby materiálů a výrobků, maximuální využívání environmentálně šetrných výrobků a služeb, sledování efektivity využívání přírodních zdrojů, efektivní nakládání s vodou, zpětné využití výrobků nebo jejich částí, sledování dopadu firmy na biodiverzitu a opatření na její podporu
Toto pole je povinné Maximílní využívání recyklovaných materiálů a environmentálně nezávadných materiálů (ve výrobním i kancelářském provozu ), minimalizace spotřeby materiálů a výrobků, maximuální využívání environmentálně šetrných výrobků a služeb, sledování efektivity využívání přírodních zdrojů, efektivní nakládání s vodou, zpětné využití výrobků nebo jejich částí, sledování dopadu firmy na biodiverzitu a opatření na její podporu
Toto pole je povinné Maximílní využívání recyklovaných materiálů a environmentálně nezávadných materiálů (ve výrobním i kancelářském provozu ), minimalizace spotřeby materiálů a výrobků, maximuální využívání environmentálně šetrných výrobků a služeb, sledování efektivity využívání přírodních zdrojů, efektivní nakládání s vodou, zpětné využití výrobků nebo jejich částí, sledování dopadu firmy na biodiverzitu a opatření na její podporu
Toto pole je povinné Maximílní využívání recyklovaných materiálů a environmentálně nezávadných materiálů (ve výrobním i kancelářském provozu ), minimalizace spotřeby materiálů a výrobků, maximuální využívání environmentálně šetrných výrobků a služeb, sledování efektivity využívání přírodních zdrojů, efektivní nakládání s vodou, zpětné využití výrobků nebo jejich částí, sledování dopadu firmy na biodiverzitu a opatření na její podporu

1.5. Využíváte ve vašem provozu (výrobním i kancelářském) v maximální možné míře recyklované materiály?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

1.6. Využíváte ve vašem provozu v maximální možné míře environmentálně nezávadné materiály?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

5. Zaměřujete se na minimalizaci spotřeby materiálů a výrobků?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

6. Využíváte v maximální možné míře environmentálně šetrné výrobky a služby?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

7. Máte nastaveny systémy a indikátory pro měření efektivity využívání přírodních zdrojů?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

8. Uplatňujete ve vaší firmě zpětné využití vašich výrobků nebo jejich částí?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

9. Sledujete dopad fungování vaší firmy na biodiverzitu a uplatňujete opatření na její podporu?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

10. Zaměřujete se na efektivní nakládání s vodou?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

Efektivní využívání přírodních zdrojů a ochrana klimatu

Toto pole je povinné Identifikace a minimalizace rizik v činnosti firmy spojených s prognózami změn klimatu, maximální využívání obnovitelných zdrojů energií, opatření zaměřená na energetickou efektivitu kanceláří a budov, investice zaměřené na technologie, které jsou environmentálně šetrné a co nejefektivější z hlediska využívání přírodních zdrojů, maximálně efektivní a environmentáně šetrná logistika
Toto pole je povinné Identifikace a minimalizace rizik v činnosti firmy spojených s prognózami změn klimatu, maximální využívání obnovitelných zdrojů energií, opatření zaměřená na energetickou efektivitu kanceláří a budov, investice zaměřené na technologie, které jsou environmentálně šetrné a co nejefektivější z hlediska využívání přírodních zdrojů, maximálně efektivní a environmentáně šetrná logistika
Toto pole je povinné Identifikace a minimalizace rizik v činnosti firmy spojených s prognózami změn klimatu, maximální využívání obnovitelných zdrojů energií, opatření zaměřená na energetickou efektivitu kanceláří a budov, investice zaměřené na technologie, které jsou environmentálně šetrné a co nejefektivější z hlediska využívání přírodních zdrojů, maximálně efektivní a environmentáně šetrná logistika
Toto pole je povinné Identifikace a minimalizace rizik v činnosti firmy spojených s prognózami změn klimatu, maximální využívání obnovitelných zdrojů energií, opatření zaměřená na energetickou efektivitu kanceláří a budov, investice zaměřené na technologie, které jsou environmentálně šetrné a co nejefektivější z hlediska využívání přírodních zdrojů, maximálně efektivní a environmentáně šetrná logistika
Toto pole je povinné Identifikace a minimalizace rizik v činnosti firmy spojených s prognózami změn klimatu, maximální využívání obnovitelných zdrojů energií, opatření zaměřená na energetickou efektivitu kanceláří a budov, investice zaměřené na technologie, které jsou environmentálně šetrné a co nejefektivější z hlediska využívání přírodních zdrojů, maximálně efektivní a environmentáně šetrná logistika
Toto pole je povinné Identifikace a minimalizace rizik v činnosti firmy spojených s prognózami změn klimatu, maximální využívání obnovitelných zdrojů energií, opatření zaměřená na energetickou efektivitu kanceláří a budov, investice zaměřené na technologie, které jsou environmentálně šetrné a co nejefektivější z hlediska využívání přírodních zdrojů, maximálně efektivní a environmentáně šetrná logistika

11. Identifikujete v činnosti vaší firmy možná rizika spojená s prognózami změn klimatu a zohledňujete je při strategickém plánování a v rozhodovacích procesech?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

12. Využíváte v maximální míře obnovitelné zdroje energií?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

13. Uplatňujete ve vaší firmě opatření zaměřená na energetickou efektivitu kanceláří a budov?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

14. Mají ve vaší firmě vysokou prioritu investice zaměřené na technologie, které jsou environmentálně šetrné a co nejefektivnější z hlediska využívání přírodních zdrojů?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

15. Plánujete logistiku ve vaší firmě tak, aby byla maximálně efektivní a environmentálně šetrná?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

Environmentálně šetrné nakládání s odpady

Toto pole je povinné Hledání cest k dalšímu využití odpadů z provozu firmy (ve vlastní výrobě či jako suroviny jinde), sběr všech recyklovatelných materiálů do důvěryhodných specializovaných organizací
Toto pole je povinné Hledání cest k dalšímu využití odpadů z provozu firmy (ve vlastní výrobě či jako suroviny jinde), sběr všech recyklovatelných materiálů do důvěryhodných specializovaných organizací
Toto pole je povinné Hledání cest k dalšímu využití odpadů z provozu firmy (ve vlastní výrobě či jako suroviny jinde), sběr všech recyklovatelných materiálů do důvěryhodných specializovaných organizací
Toto pole je povinné Hledání cest k dalšímu využití odpadů z provozu firmy (ve vlastní výrobě či jako suroviny jinde), sběr všech recyklovatelných materiálů do důvěryhodných specializovaných organizací
Toto pole je povinné Hledání cest k dalšímu využití odpadů z provozu firmy (ve vlastní výrobě či jako suroviny jinde), sběr všech recyklovatelných materiálů do důvěryhodných specializovaných organizací
Toto pole je povinné Hledání cest k dalšímu využití odpadů z provozu firmy (ve vlastní výrobě či jako suroviny jinde), sběr všech recyklovatelných materiálů do důvěryhodných specializovaných organizací

16. Hledáte cesty k dalšímu využití odpadů z vašeho provozu? (ve vlastní výrobě či jako suroviny jinde)


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

1.19. Shromažďujete všechny recyklovatelné materiály a odevzdáváte je k recyklaci do důvěryhodných specializovaných organizací?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

Vzdělávání a osvěta

Toto pole je povinné Sysematické vzdělávání aměstnanců v oblasti ochrany životního prostředí své zaměstnance a jejich motivace je k uplatňování odpovědných principů na pracovišti, komunikace principů ochrany životního prostředí zákazníkům a obchodním partnerům
Toto pole je povinné Sysematické vzdělávání aměstnanců v oblasti ochrany životního prostředí své zaměstnance a jejich motivace je k uplatňování odpovědných principů na pracovišti, komunikace principů ochrany životního prostředí zákazníkům a obchodním partnerům
Toto pole je povinné Sysematické vzdělávání aměstnanců v oblasti ochrany životního prostředí své zaměstnance a jejich motivace je k uplatňování odpovědných principů na pracovišti, komunikace principů ochrany životního prostředí zákazníkům a obchodním partnerům
Toto pole je povinné Sysematické vzdělávání aměstnanců v oblasti ochrany životního prostředí své zaměstnance a jejich motivace je k uplatňování odpovědných principů na pracovišti, komunikace principů ochrany životního prostředí zákazníkům a obchodním partnerům
Toto pole je povinné Sysematické vzdělávání aměstnanců v oblasti ochrany životního prostředí své zaměstnance a jejich motivace je k uplatňování odpovědných principů na pracovišti, komunikace principů ochrany životního prostředí zákazníkům a obchodním partnerům
Toto pole je povinné Sysematické vzdělávání aměstnanců v oblasti ochrany životního prostředí své zaměstnance a jejich motivace je k uplatňování odpovědných principů na pracovišti, komunikace principů ochrany životního prostředí zákazníkům a obchodním partnerům

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

17. Vzděláváte systematicky v oblasti ochrany životního prostředí své zaměstnance a motivujete je k uplatňování odpovědných principů na pracovišti?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

18. Komunikujete principy ochrany životního prostředí svým zákazníkům a obchodním partnerům?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

2. Uveďte jeden či více nejvýznamnějších projektů a programů, které vaše firma ve sledovaném období zrealizovala v oblasti ochrany životního prostředí


Název projektu 1:

Toto pole je povinné

Cíl

Toto pole je povinné

Trvání

Toto pole je NEPOVINNÉ

Kvantifikované výstupy a výsledky:

Toto pole je NEPOVINNÉ

Odkaz / kontakt, kde je možno výsledky ověřit:

Toto pole je NEPOVINNÉ

Název projektu 2:

Toto pole je NEPOVINNÉ

Cíl

Toto pole je NEPOVINNÉ

Trvání

Toto pole je NEPOVINNÉ

Kvantifikované výstupy a výsledky:

Toto pole je NEPOVINNÉ

Odkaz / kontakt, kde je možno výsledky ověřit:

Toto pole je NEPOVINNÉ

Název projektu 3:

Toto pole je NEPOVINNÉ

Cíl

Toto pole je NEPOVINNÉ

Trvání

Toto pole je NEPOVINNÉ

Kvantifikované výstupy a výsledky:

Toto pole je NEPOVINNÉ

Odkaz / kontakt, kde je možno výsledky ověřit:

Toto pole je NEPOVINNÉ

3. Uveďte hlavní přínos realizovaných aktivit pro ochranu životního prostředí. (Nakolik zlepšují efektivnost využití zdrojů, stav ovzduší, nakládání s vodou apod.)


Toto pole je povinné

4. Uveďte hlavní přínos realizovaných aktivit pro vaši firmu. (Nakolik pozitivně ovlivňují ekonomickou činnost firmy, zlepšují postavení firmy na trhu, přinášejí finanční úspory apod.)


Toto pole je povinné

19. Uveďte, které oblasti odpovědného přístupů budete v příštím období rozvíjet


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

D. Podpora rozvoje společnosti a místní komunity

0.1. Uveďte vaše konkrétní priority a nejdůležitější kvantifikované cíle v oblasti podpory společnosti a místní komunity a nakolik se vám podařilo jednotlivé plánované cíle ve sledovaném období splnit.


Priorita 1

Toto pole je povinné

Cíl 1

Toto pole je povinné

Naplňování cíle

Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ

Cíl 2

Toto pole je NEPOVINNÉ

Naplňování cíle

Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ

Cíl 3

Toto pole je NEPOVINNÉ

Naplňování cíle

Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ

Priorita 2

Toto pole je NEPOVINNÉ

Cíl 1

Toto pole je NEPOVINNÉ

Naplňování cíle

Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ

Cíl 2

Toto pole je NEPOVINNÉ

Naplňování cíle

Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ

Cíl 3

Toto pole je NEPOVINNÉ

Naplňování cíle

Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ
Toto pole je NEPOVINNÉ

1. Uveďte, na které formy podpory společnosti a místní komunity se zaměřujete a nakolik jsou naplněny konkrétními programy, které přinášejí hmatatelné výsledky v praxi


Přímá strategická podpora místní komunity, např. vytváření pracovních míst pro osoby s hendikepem, stáže pro studenty apod.

Toto pole je NEPOVINNÉ Zohlednění potřeb společnosti a místní komunity jako je např. nezaměstnanost, zaměstnávání osob se zdravotním postižením či absolventů, podpora dětí z dětských domovů, škol, osob bez domova, znečištění životního prostředí, stáže nebo programy zaměřené na rozvoj dovedností pro kvalitní pracovní uplatnění pro studenty / učně, poskytování vhodných pracovních míst pro osoby, které obtížmně nacházejí zaměstnání (absolventům, lidem v předdůchodovém věku, osobám s hendikepem apod.)
Toto pole je NEPOVINNÉ Zohlednění potřeb společnosti a místní komunity jako je např. nezaměstnanost, zaměstnávání osob se zdravotním postižením či absolventů, podpora dětí z dětských domovů, škol, osob bez domova, znečištění životního prostředí, stáže nebo programy zaměřené na rozvoj dovedností pro kvalitní pracovní uplatnění pro studenty / učně, poskytování vhodných pracovních míst pro osoby, které obtížmně nacházejí zaměstnání (absolventům, lidem v předdůchodovém věku, osobám s hendikepem apod.)
Toto pole je NEPOVINNÉ Zohlednění potřeb společnosti a místní komunity jako je např. nezaměstnanost, zaměstnávání osob se zdravotním postižením či absolventů, podpora dětí z dětských domovů, škol, osob bez domova, znečištění životního prostředí, stáže nebo programy zaměřené na rozvoj dovedností pro kvalitní pracovní uplatnění pro studenty / učně, poskytování vhodných pracovních míst pro osoby, které obtížmně nacházejí zaměstnání (absolventům, lidem v předdůchodovém věku, osobám s hendikepem apod.)
Toto pole je NEPOVINNÉ Zohlednění potřeb společnosti a místní komunity jako je např. nezaměstnanost, zaměstnávání osob se zdravotním postižením či absolventů, podpora dětí z dětských domovů, škol, osob bez domova, znečištění životního prostředí, stáže nebo programy zaměřené na rozvoj dovedností pro kvalitní pracovní uplatnění pro studenty / učně, poskytování vhodných pracovních míst pro osoby, které obtížmně nacházejí zaměstnání (absolventům, lidem v předdůchodovém věku, osobám s hendikepem apod.)
Toto pole je NEPOVINNÉ Zohlednění potřeb společnosti a místní komunity jako je např. nezaměstnanost, zaměstnávání osob se zdravotním postižením či absolventů, podpora dětí z dětských domovů, škol, osob bez domova, znečištění životního prostředí, stáže nebo programy zaměřené na rozvoj dovedností pro kvalitní pracovní uplatnění pro studenty / učně, poskytování vhodných pracovních míst pro osoby, které obtížmně nacházejí zaměstnání (absolventům, lidem v předdůchodovém věku, osobám s hendikepem apod.)
Toto pole je NEPOVINNÉ Zohlednění potřeb společnosti a místní komunity jako je např. nezaměstnanost, zaměstnávání osob se zdravotním postižením či absolventů, podpora dětí z dětských domovů, škol, osob bez domova, znečištění životního prostředí, stáže nebo programy zaměřené na rozvoj dovedností pro kvalitní pracovní uplatnění pro studenty / učně, poskytování vhodných pracovních míst pro osoby, které obtížmně nacházejí zaměstnání (absolventům, lidem v předdůchodovém věku, osobám s hendikepem apod.)

1. Vycházíte při zpracování koncepce podpory komunity z objektivních dat, která vyjadřují aktuální potřeby společnosti a místní komunity jako je např. nezaměstnanost, zaměstnávání osob se zdravotním postižením či absolventů, podpora dětí z dětských domovů, škol, osob bez domova, znečištění životního prostředí, apod.?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

2. Nabízíte studentům / učňům stáže nebo programy zaměřené na rozvoj dovedností pro kvalitní pracovní uplatnění?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

3. Poskytujete vhodná pracovní místa osobám, které ve vašem regionu obtížně nacházejí zaměstnání (absolventům, lidem v předdůchodovém věku, osobám s hendikepem apod.)?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

Komerční činnosti s veřejně prospěšným přínosem

Toto pole je povinné Výsledky komerční činnosti firmy pro rozvoj a podporu společnosti a místní komunity (speciální zboží a služby, veřejně prospěšné informace - např. výsledky výzkumů apod.)
Toto pole je povinné Výsledky komerční činnosti firmy pro rozvoj a podporu společnosti a místní komunity (speciální zboží a služby, veřejně prospěšné informace - např. výsledky výzkumů apod.)
Toto pole je povinné Výsledky komerční činnosti firmy pro rozvoj a podporu společnosti a místní komunity (speciální zboží a služby, veřejně prospěšné informace - např. výsledky výzkumů apod.)
Toto pole je povinné Výsledky komerční činnosti firmy pro rozvoj a podporu společnosti a místní komunity (speciální zboží a služby, veřejně prospěšné informace - např. výsledky výzkumů apod.)
Toto pole je povinné Výsledky komerční činnosti firmy pro rozvoj a podporu společnosti a místní komunity (speciální zboží a služby, veřejně prospěšné informace - např. výsledky výzkumů apod.)
Toto pole je povinné Výsledky komerční činnosti firmy pro rozvoj a podporu společnosti a místní komunity (speciální zboží a služby, veřejně prospěšné informace - např. výsledky výzkumů apod.)

4. Nabízíte pro rozvoj a podporu společnosti a místní komunity výsledky komerční činnosti vaší firmy (speciální zboží a služby, veřejně prospěšné informace - např. výsledky výzkumů apod.)


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

Zapojení zaměstnanců - firemní dobrovolnictví, zaměstnanecké sbírky

Toto pole je povinné Motivace a zapojení zaměstnanců do podpory společnosti a místní komunity (firemní dobrovolnictví, zaměstnanecké sbírky apod.)
Toto pole je povinné Motivace a zapojení zaměstnanců do podpory společnosti a místní komunity (firemní dobrovolnictví, zaměstnanecké sbírky apod.)
Toto pole je povinné Motivace a zapojení zaměstnanců do podpory společnosti a místní komunity (firemní dobrovolnictví, zaměstnanecké sbírky apod.)
Toto pole je povinné Motivace a zapojení zaměstnanců do podpory společnosti a místní komunity (firemní dobrovolnictví, zaměstnanecké sbírky apod.)
Toto pole je povinné Motivace a zapojení zaměstnanců do podpory společnosti a místní komunity (firemní dobrovolnictví, zaměstnanecké sbírky apod.)
Toto pole je povinné Motivace a zapojení zaměstnanců do podpory společnosti a místní komunity (firemní dobrovolnictví, zaměstnanecké sbírky apod.)

5. Nabízíte všem svým zaměstnancům programy pro zapojení do podpory společnosti a místní komunity a motivujete je k jejich využívání (firemní dobrovolnictví, zaměstnanecké sbírky apod.)?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

Přímá spolupráce s místními organizacemi, odborná pomoc

Toto pole je povinné Motivace a zapojení zaměstnanců do podpory společnosti a místní komunity (firemní dobrovolnictví, zaměstnanecké sbírky apod.)
Toto pole je povinné Motivace a zapojení zaměstnanců do podpory společnosti a místní komunity (firemní dobrovolnictví, zaměstnanecké sbírky apod.)
Toto pole je povinné Motivace a zapojení zaměstnanců do podpory společnosti a místní komunity (firemní dobrovolnictví, zaměstnanecké sbírky apod.)
Toto pole je povinné Motivace a zapojení zaměstnanců do podpory společnosti a místní komunity (firemní dobrovolnictví, zaměstnanecké sbírky apod.)
Toto pole je povinné Motivace a zapojení zaměstnanců do podpory společnosti a místní komunity (firemní dobrovolnictví, zaměstnanecké sbírky apod.)
Toto pole je povinné Motivace a zapojení zaměstnanců do podpory společnosti a místní komunity (firemní dobrovolnictví, zaměstnanecké sbírky apod.)

6. Máte nastavený systém komunikace a komunikujete pravidelně s místními orgány veřejné správy? Uveďte, jaké vztahy jste ve sledovaném období s místními orgány veřejné správy měli


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

7. Máte nastavený systém komunikace a spolupracujete pravidelně s místními neziskovými organizacemi, školami a dalšími lokálními stakeholdery? Uveďte, jaké vztahy jste ve sledovaném období s místními stakeholdery měli


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

Finanční podpora veřejně prospěšných aktivit

Toto pole je povinné Podpora společenského života v mstě působení firmy, např. sportovní a kulturní akce pro veřejnost, zájmová činnost a volnočasové aktivity mládeže apod.
Toto pole je povinné Podpora společenského života v mstě působení firmy, např. sportovní a kulturní akce pro veřejnost, zájmová činnost a volnočasové aktivity mládeže apod.
Toto pole je povinné Podpora společenského života v mstě působení firmy, např. sportovní a kulturní akce pro veřejnost, zájmová činnost a volnočasové aktivity mládeže apod.
Toto pole je povinné Podpora společenského života v mstě působení firmy, např. sportovní a kulturní akce pro veřejnost, zájmová činnost a volnočasové aktivity mládeže apod.
Toto pole je povinné Podpora společenského života v mstě působení firmy, např. sportovní a kulturní akce pro veřejnost, zájmová činnost a volnočasové aktivity mládeže apod.
Toto pole je povinné Podpora společenského života v mstě působení firmy, např. sportovní a kulturní akce pro veřejnost, zájmová činnost a volnočasové aktivity mládeže apod.

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

8. Podporujete společenský život v místě působení firmy, např. sportovní a kulturní akce pro veřejnost, zájmovou činnost a volnočasové aktivity mládeže apod.?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

2. Uveďte jeden či více nejvýznamnějších projektů a programů, které vaše firma ve sledovaném období zrealizovala v oblasti podpory rozvoje společnosti a místní komunity


Název projektu 1:

Toto pole je povinné

Cíl

Toto pole je povinné

Trvání

Toto pole je NEPOVINNÉ

Kvantifikované výstupy a výsledky:

Toto pole je NEPOVINNÉ

Odkaz / kontakt, kde je možno výsledky ověřit:

Toto pole je NEPOVINNÉ

Název projektu 2:

Toto pole je NEPOVINNÉ

Cíl

Toto pole je NEPOVINNÉ

Trvání

Toto pole je NEPOVINNÉ

Kvantifikované výstupy a výsledky:

Toto pole je NEPOVINNÉ

Odkaz / kontakt, kde je možno výsledky ověřit:

Toto pole je NEPOVINNÉ

Název projektu 3:

Toto pole je NEPOVINNÉ

Cíl

Toto pole je NEPOVINNÉ

Trvání

Toto pole je NEPOVINNÉ

Kvantifikované výstupy a výsledky:

Toto pole je NEPOVINNÉ

Odkaz / kontakt, kde je možno výsledky ověřit:

Toto pole je NEPOVINNÉ

3. Uveďte hlavní přínos realizovaných aktivit pro společnost a místní komunitu (nakolik napomáhají rozvoji společenského života, zaměstnanosti apod.)


Toto pole je povinné

4. Uveďte hlavní přínos realizovaných aktivit pro vaši firmu. (Nakolik pozitivně ovlivňují image firmy, zlepšují vaši pozici pro spolupráci s místními orgány, zvyšují loajalitu zaměstnanců apod.)


Toto pole je povinné

9. Uveďte, které oblasti odpovědného přístupů budete v příštím období rozvíjet


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole není povinné

Přílohy

Prohlášení:

Rozšířená verze:

Uzavření:

Přihlášení
Nemáte-li přihlašovací údaje, zaregistrujte se.


 

Pro uchazeče kategorie Odpovědný reporting:

Máte-li zprávu o společenské odpovědnosti i v tištěné podobě, zašlete pro účely hodnocení komise 3 výtisky na adresu BPS 
Děkujeme!

 

 

 

 

TOP OF 2017 podporují: