TOP Odpovědná malá firma 2017
cena společnosti Plzeňský Prazdroj

V přihlášce není nutné vyplnit všechny rubriky.
V nepovinných polích můžete uvést doplňující informace tam, kde to považujete za nutné pro představení vašeho přístupu k odpovědnému podnikání, který následně posoudí odborná komise.

 

Do formuláře lze vstupovat opakovaně a vracet se k jeho vyplňování.

 

Přihlášku může odeslat pouze registrovaný a přihlášený uživatel

 

Odpovědný reporting 2017


Cena pro firmu, která komplexně, transparentně a efektivně měří a komunikuje své aktivity v oblasti odpovědného a udržitelného podnikání.

 

Do této kategorie se můžete přihlásit zde:  

 

 

Zprávu o společenské odpovědnosti vložte zde:

 

1. Kolik let je vaše firma aktivní v oblasti odpovědného a udržitelného podnikání?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole je NEpovinné

2. Jsou principy odpovědného a udržitelného podnikání základní součástí vaší firemní vize a hodnot?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole je NEpovinné

3. Jaké jsou hlavní cíle politiky odpovědného a udržitelného přístupu ve vaší firmě?


Toto pole je povinné Zaškrtněte max. 5 položek.
Toto pole je povinné Zaškrtněte max. 5 položek.
Toto pole je povinné Zaškrtněte max. 5 položek.
Toto pole je povinné Zaškrtněte max. 5 položek.
Toto pole je povinné Zaškrtněte max. 5 položek.
Toto pole je povinné Zaškrtněte max. 5 položek.
Toto pole je povinné Zaškrtněte max. 5 položek.
Toto pole je povinné Zaškrtněte max. 5 položek.
Toto pole je povinné Zaškrtněte max. 5 položek.
Toto pole je povinné Zaškrtněte max. 5 položek.
Toto pole je povinné Zaškrtněte max. 5 položek.
Toto pole je povinné Zaškrtněte max. 5 položek.

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

4. Je nositelem myšlenky odpovědného a udržitelného podnikání vrcholové vedení vaší společnosti?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole je NEpovinné

5. Uveďte jméno leadera / jména leaderů odpovědného podnikání ve vaší firmě.


Toto pole je NEPOVINNÉ

Počet znaků: 0

6. Zapojují se do odpovědných aktivit vaší firmy všichni zaměstnanci?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole je NEpovinné

7. Uveďte, kterým oblastem se věnujete - nakolik je máte naplněny konkrétními programy, které přinášejí změny v praxi.


Odpovědný přístup k zaměstnancům

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Odpovědný přístup k zákazníkům a obchodním partnerům

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Odpovědný přístup k životnímu prostředí

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Podpora společnosti a místní komunity

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace k rozčlenění vašich odpovědných aktivit

Toto pole je NEpovinné

8. Propojujete odpovědný přístup k podnikání s komerční činností firmy? Vycházejí vaše odpovědné aktivity z povahy vašeho byznysu?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole je NEpovinné

9. Nastavujete na základě principů odpovědnosti a udržitelnosti své produkty a služby?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole je NEpovinné

9. Nastavujete své aktivity v oblasti odpovědného podnikání na základě objektivních informací, které popisují aktuální potřeby společnosti?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole je NEpovinné

10. Nakolik jste v oblasti odpovědného podnikání spolupracovali se svými zaměstnanci? Uveďte, jaké jste měli vztahy.


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole je NEpovinné

11. Nakolik jste v oblasti odpovědného podnikání spolupracovali s lidmi vně firmy (se svými obchodními partnery, zákazníky a místními organizacemi)? Uveďte, jaké jste měli vztahy.


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole je NEpovinné

12. Aplikujete pro všechny zaměstnance a spolupracovníky transparentní pravidla chování zahrnující principy etického byznysu?


Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole je NEpovinné

A. Odpovědný přístup k zaměstnancům

1. Uveďte, na které oblasti odpovědného přístupu k zaměstnancům se zaměřujete a nakolik jsou naplněny konkrétními programy, které přinášejí hmatatelné výsledky v praxi.


Transparentní a férové zacházení

Toto pole je povinné Pravidla pro férový přístup a rovné zacházení se všemi zaměstnanci, transparentní systém pro přijímání zaměstnanců a výběr a jmenování manažerů, transparentní systém odměňování pro všechny zaměstnance, dialog se zaměstnanci, systém pro management návrhů a stížností, plán na zmírnění negativních dopadů při snižování počtu pracovních míst
Toto pole je povinné Pravidla pro férový přístup a rovné zacházení se všemi zaměstnanci, transparentní systém pro přijímání zaměstnanců a výběr a jmenování manažerů, transparentní systém odměňování pro všechny zaměstnance, dialog se zaměstnanci, systém pro management návrhů a stížností, plán na zmírnění negativních dopadů při snižování počtu pracovních míst
Toto pole je povinné Pravidla pro férový přístup a rovné zacházení se všemi zaměstnanci, transparentní systém pro přijímání zaměstnanců a výběr a jmenování manažerů, transparentní systém odměňování pro všechny zaměstnance, dialog se zaměstnanci, systém pro management návrhů a stížností, plán na zmírnění negativních dopadů při snižování počtu pracovních míst
Toto pole je povinné Pravidla pro férový přístup a rovné zacházení se všemi zaměstnanci, transparentní systém pro přijímání zaměstnanců a výběr a jmenování manažerů, transparentní systém odměňování pro všechny zaměstnance, dialog se zaměstnanci, systém pro management návrhů a stížností, plán na zmírnění negativních dopadů při snižování počtu pracovních míst
Toto pole je povinné Pravidla pro férový přístup a rovné zacházení se všemi zaměstnanci, transparentní systém pro přijímání zaměstnanců a výběr a jmenování manažerů, transparentní systém odměňování pro všechny zaměstnance, dialog se zaměstnanci, systém pro management návrhů a stížností, plán na zmírnění negativních dopadů při snižování počtu pracovních míst
Toto pole je povinné Pravidla pro férový přístup a rovné zacházení se všemi zaměstnanci, transparentní systém pro přijímání zaměstnanců a výběr a jmenování manažerů, transparentní systém odměňování pro všechny zaměstnance, dialog se zaměstnanci, systém pro management návrhů a stížností, plán na zmírnění negativních dopadů při snižování počtu pracovních míst

Pracovní podmínky a bezpečnost v práci

Toto pole je povinné Systém pravidel zaměřený na bepečnost práce, prevenci a snížení zdravotních rizik, kvalitní pracovní podmínky pro všechny zaměstnance
Toto pole je povinné Systém pravidel zaměřený na bepečnost práce, prevenci a snížení zdravotních rizik, kvalitní pracovní podmínky pro všechny zaměstnance
Toto pole je povinné Systém pravidel zaměřený na bepečnost práce, prevenci a snížení zdravotních rizik, kvalitní pracovní podmínky pro všechny zaměstnance
Toto pole je povinné Systém pravidel zaměřený na bepečnost práce, prevenci a snížení zdravotních rizik, kvalitní pracovní podmínky pro všechny zaměstnance
Toto pole je povinné Systém pravidel zaměřený na bepečnost práce, prevenci a snížení zdravotních rizik, kvalitní pracovní podmínky pro všechny zaměstnance
Toto pole je povinné Systém pravidel zaměřený na bepečnost práce, prevenci a snížení zdravotních rizik, kvalitní pracovní podmínky pro všechny zaměstnance

Vzdělávání

Toto pole je povinné Odborné vzdělávání zaměřené na profesní rozvoj a případně rekvalifikaci, vzdělávání zaměřené na význam firemních hodnot odpovědného přístupu a pravidla chování, speciální programy zaměřené na podporu zaměstnanců za se specifickými potřebami.
Toto pole je povinné Odborné vzdělávání zaměřené na profesní rozvoj a případně rekvalifikaci, vzdělávání zaměřené na význam firemních hodnot odpovědného přístupu a pravidla chování, speciální programy zaměřené na podporu zaměstnanců za se specifickými potřebami.
Toto pole je povinné Odborné vzdělávání zaměřené na profesní rozvoj a případně rekvalifikaci, vzdělávání zaměřené na význam firemních hodnot odpovědného přístupu a pravidla chování, speciální programy zaměřené na podporu zaměstnanců za se specifickými potřebami.
Toto pole je povinné Odborné vzdělávání zaměřené na profesní rozvoj a případně rekvalifikaci, vzdělávání zaměřené na význam firemních hodnot odpovědného přístupu a pravidla chování, speciální programy zaměřené na podporu zaměstnanců za se specifickými potřebami.
Toto pole je povinné Odborné vzdělávání zaměřené na profesní rozvoj a případně rekvalifikaci, vzdělávání zaměřené na význam firemních hodnot odpovědného přístupu a pravidla chování, speciální programy zaměřené na podporu zaměstnanců za se specifickými potřebami.
Toto pole je povinné Odborné vzdělávání zaměřené na profesní rozvoj a případně rekvalifikaci, vzdělávání zaměřené na význam firemních hodnot odpovědného přístupu a pravidla chování, speciální programy zaměřené na podporu zaměstnanců za se specifickými potřebami.

Péče o blaho a rozvoj zaměstnanců

Toto pole je povinné Nástroje pro sladění práce a osobního života (např. flexibilní pracovní úvazky, práce z domova, podpora péče o děti apod.), doplňkové vzdělávací programy nad rámec jejich pracovní náplně zaměřené např. na zdravý životní styl, informace o firemních programech pro rodiče apod., firemní sportovní a kulturní akce apod.
Toto pole je povinné Nástroje pro sladění práce a osobního života (např. flexibilní pracovní úvazky, práce z domova, podpora péče o děti apod.), doplňkové vzdělávací programy nad rámec jejich pracovní náplně zaměřené např. na zdravý životní styl, informace o firemních programech pro rodiče apod., firemní sportovní a kulturní akce apod.
Toto pole je povinné Nástroje pro sladění práce a osobního života (např. flexibilní pracovní úvazky, práce z domova, podpora péče o děti apod.), doplňkové vzdělávací programy nad rámec jejich pracovní náplně zaměřené např. na zdravý životní styl, informace o firemních programech pro rodiče apod., firemní sportovní a kulturní akce apod.
Toto pole je povinné Nástroje pro sladění práce a osobního života (např. flexibilní pracovní úvazky, práce z domova, podpora péče o děti apod.), doplňkové vzdělávací programy nad rámec jejich pracovní náplně zaměřené např. na zdravý životní styl, informace o firemních programech pro rodiče apod., firemní sportovní a kulturní akce apod.
Toto pole je povinné Nástroje pro sladění práce a osobního života (např. flexibilní pracovní úvazky, práce z domova, podpora péče o děti apod.), doplňkové vzdělávací programy nad rámec jejich pracovní náplně zaměřené např. na zdravý životní styl, informace o firemních programech pro rodiče apod., firemní sportovní a kulturní akce apod.
Toto pole je povinné Nástroje pro sladění práce a osobního života (např. flexibilní pracovní úvazky, práce z domova, podpora péče o děti apod.), doplňkové vzdělávací programy nad rámec jejich pracovní náplně zaměřené např. na zdravý životní styl, informace o firemních programech pro rodiče apod., firemní sportovní a kulturní akce apod.

Využití potenciálu zaměstnanců

Toto pole je povinné Podpora diverzity pracovních týmů (diverzita z hlediska věku, pohlaví, původu, změněné pracovní schopnosti atd.), efektivní využívání potenciálu zaměstnanců všech věkových skupin v průběhu celé doby zaměstnání
Toto pole je povinné Podpora diverzity pracovních týmů (diverzita z hlediska věku, pohlaví, původu, změněné pracovní schopnosti atd.), efektivní využívání potenciálu zaměstnanců všech věkových skupin v průběhu celé doby zaměstnání
Toto pole je povinné Podpora diverzity pracovních týmů (diverzita z hlediska věku, pohlaví, původu, změněné pracovní schopnosti atd.), efektivní využívání potenciálu zaměstnanců všech věkových skupin v průběhu celé doby zaměstnání
Toto pole je povinné Podpora diverzity pracovních týmů (diverzita z hlediska věku, pohlaví, původu, změněné pracovní schopnosti atd.), efektivní využívání potenciálu zaměstnanců všech věkových skupin v průběhu celé doby zaměstnání
Toto pole je povinné Podpora diverzity pracovních týmů (diverzita z hlediska věku, pohlaví, původu, změněné pracovní schopnosti atd.), efektivní využívání potenciálu zaměstnanců všech věkových skupin v průběhu celé doby zaměstnání
Toto pole je povinné Podpora diverzity pracovních týmů (diverzita z hlediska věku, pohlaví, původu, změněné pracovní schopnosti atd.), efektivní využívání potenciálu zaměstnanců všech věkových skupin v průběhu celé doby zaměstnání

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole je NEPOVINNÉ

Počet znaků: 0

2. Uveďte nejvýznamnější projekty a programy, které vaše firma ve sledovaném období zrealizovala v oblasti odpovědného přístupu k zaměstnancům.


Toto pole je povinné

Počet znaků: 0

3. Uveďte hlavní přínos realizovaných projektů pro zaměstnance/kyně firmy.


Toto pole je povinné Nakolik realizované projekty zlepšují pracovní podmínky a prostředí, zvyšují spokojenost a motivovanost zaměstnanců, ovlivňují pozitivně vztahy mezi firmou a zaměstnanci apod.

Počet znaků: 0

4. Uveďte hlavní přínos realizovaných projektů pro vaši firmu.


Toto pole je povinné Nakolik pozitivně ovlivňují produktivitu práce a ekonomickou činnost firmy, zlepšují postavení firmy jako zaměstnavatele na trhu práce, zvyšují angažovanost zaměstnanců ve firmě a jejich loajalitu, snižují úroveň fluktuace, přinášejí finanční úspory v oblasti náboru pracovních sil apod.

Počet znaků: 0

B. Odpovědný přístup k zákazníkům a obchodním partnerům

1. Uveďte, na které oblasti odpovědného přístupu k zákazníkům a obchodním partnerům se zaměřujete a nakolik jsou naplněny konkrétními programy, které přinášejí hmatatelné výsledky v praxi


Férové obchodní podmínky

Toto pole je povinné Transparentní pravidla s obchodními partnery zahrnující principy etického byznysu a CSR, platební a smluvní podmínky s ohledem na jejich dopad na smluvní partnery, pravidla pro prevenci korupčního jednání, vzdělávání zaměstnanců v otázkách etických obchodních vztahů a předcházení korupci.
Toto pole je povinné Transparentní pravidla s obchodními partnery zahrnující principy etického byznysu a CSR, platební a smluvní podmínky s ohledem na jejich dopad na smluvní partnery, pravidla pro prevenci korupčního jednání, vzdělávání zaměstnanců v otázkách etických obchodních vztahů a předcházení korupci.
Toto pole je povinné Transparentní pravidla s obchodními partnery zahrnující principy etického byznysu a CSR, platební a smluvní podmínky s ohledem na jejich dopad na smluvní partnery, pravidla pro prevenci korupčního jednání, vzdělávání zaměstnanců v otázkách etických obchodních vztahů a předcházení korupci.
Toto pole je povinné Transparentní pravidla s obchodními partnery zahrnující principy etického byznysu a CSR, platební a smluvní podmínky s ohledem na jejich dopad na smluvní partnery, pravidla pro prevenci korupčního jednání, vzdělávání zaměstnanců v otázkách etických obchodních vztahů a předcházení korupci.
Toto pole je povinné Transparentní pravidla s obchodními partnery zahrnující principy etického byznysu a CSR, platební a smluvní podmínky s ohledem na jejich dopad na smluvní partnery, pravidla pro prevenci korupčního jednání, vzdělávání zaměstnanců v otázkách etických obchodních vztahů a předcházení korupci.
Toto pole je povinné Transparentní pravidla s obchodními partnery zahrnující principy etického byznysu a CSR, platební a smluvní podmínky s ohledem na jejich dopad na smluvní partnery, pravidla pro prevenci korupčního jednání, vzdělávání zaměstnanců v otázkách etických obchodních vztahů a předcházení korupci.

Transparentní komunikace se zákazníky

Toto pole je povinné Jasně nastavená pravidla transparentní a férové komunikace se zákazníky
Toto pole je povinné Jasně nastavená pravidla transparentní a férové komunikace se zákazníky
Toto pole je povinné Jasně nastavená pravidla transparentní a férové komunikace se zákazníky
Toto pole je povinné Jasně nastavená pravidla transparentní a férové komunikace se zákazníky
Toto pole je povinné Jasně nastavená pravidla transparentní a férové komunikace se zákazníky
Toto pole je povinné Jasně nastavená pravidla transparentní a férové komunikace se zákazníky

Odpovědný výběr obchodních partnerů

Toto pole je povinné Výběr obchodních partnerů podle jejich firemní kultury a odpovědného přístupu k podnikání, průběžné ověřování odpovědného přístupu obchodních partnerů, výběr českých obchodních partnerů, získávání zpětné vazby a dialog s obchodními partnery
Toto pole je povinné Výběr obchodních partnerů podle jejich firemní kultury a odpovědného přístupu k podnikání, průběžné ověřování odpovědného přístupu obchodních partnerů, výběr českých obchodních partnerů, získávání zpětné vazby a dialog s obchodními partnery
Toto pole je povinné Výběr obchodních partnerů podle jejich firemní kultury a odpovědného přístupu k podnikání, průběžné ověřování odpovědného přístupu obchodních partnerů, výběr českých obchodních partnerů, získávání zpětné vazby a dialog s obchodními partnery
Toto pole je povinné Výběr obchodních partnerů podle jejich firemní kultury a odpovědného přístupu k podnikání, průběžné ověřování odpovědného přístupu obchodních partnerů, výběr českých obchodních partnerů, získávání zpětné vazby a dialog s obchodními partnery
Toto pole je povinné Výběr obchodních partnerů podle jejich firemní kultury a odpovědného přístupu k podnikání, průběžné ověřování odpovědného přístupu obchodních partnerů, výběr českých obchodních partnerů, získávání zpětné vazby a dialog s obchodními partnery
Toto pole je povinné Výběr obchodních partnerů podle jejich firemní kultury a odpovědného přístupu k podnikání, průběžné ověřování odpovědného přístupu obchodních partnerů, výběr českých obchodních partnerů, získávání zpětné vazby a dialog s obchodními partnery

Podpora odpovědného chování zákazníků

Toto pole je povinné Motivace zákazníků k odpovědnému a udržitelnému chování, získávání zpětné vazby a dialog se zákazníky
Toto pole je povinné Motivace zákazníků k odpovědnému a udržitelnému chování, získávání zpětné vazby a dialog se zákazníky
Toto pole je povinné Motivace zákazníků k odpovědnému a udržitelnému chování, získávání zpětné vazby a dialog se zákazníky
Toto pole je povinné Motivace zákazníků k odpovědnému a udržitelnému chování, získávání zpětné vazby a dialog se zákazníky
Toto pole je povinné Motivace zákazníků k odpovědnému a udržitelnému chování, získávání zpětné vazby a dialog se zákazníky
Toto pole je povinné Motivace zákazníků k odpovědnému a udržitelnému chování, získávání zpětné vazby a dialog se zákazníky

2. Uveďte nejvýznamnější projekty a programy, které vaše firma ve sledovaném období zrealizovala v oblasti odpovědného přístupu k zákazníkům a obchodním partnerům


Toto pole je povinné

Počet znaků: 0

3. Uveďte hlavní přínos realizovaných projektů pro zákazníky a obchodní partnery.


Toto pole je povinné Nakolik realizované projekty podporují odpovědné obchodní vztahy, odpovědné chování zákazníků apod.

Počet znaků: 0

4. Uveďte hlavní přínos realizovaných projektů pro vaši firmu.


Toto pole je povinné Nakolik pozitivně ovlivňují ekonomickou činnost firmy, zlepšují postavení firmy na trhu, přinášejí finanční úspory apod.

Počet znaků: 0

C. Ochrana životního prostředí

1. Uveďte, na které oblasti ochrany životního prostředí se zaměřujete a nakolik jsou naplněny konkrétními programy, které přinášejí hmatatelné výsledky v praxi


Řízení dopadů firmy na ŽP

Toto pole je povinné Sledování zněčištění žitovního prostředí způsobené činností vaší firmy v rozsahu překračujícím zákonné povinnosti, minimalizace dopadů, certifikace dopadů na životní prostředí třetí stranou, ISO, environmentální značky
Toto pole je povinné Sledování zněčištění žitovního prostředí způsobené činností vaší firmy v rozsahu překračujícím zákonné povinnosti, minimalizace dopadů, certifikace dopadů na životní prostředí třetí stranou, ISO, environmentální značky
Toto pole je povinné Sledování zněčištění žitovního prostředí způsobené činností vaší firmy v rozsahu překračujícím zákonné povinnosti, minimalizace dopadů, certifikace dopadů na životní prostředí třetí stranou, ISO, environmentální značky
Toto pole je povinné Sledování zněčištění žitovního prostředí způsobené činností vaší firmy v rozsahu překračujícím zákonné povinnosti, minimalizace dopadů, certifikace dopadů na životní prostředí třetí stranou, ISO, environmentální značky
Toto pole je povinné Sledování zněčištění žitovního prostředí způsobené činností vaší firmy v rozsahu překračujícím zákonné povinnosti, minimalizace dopadů, certifikace dopadů na životní prostředí třetí stranou, ISO, environmentální značky
Toto pole je povinné Sledování zněčištění žitovního prostředí způsobené činností vaší firmy v rozsahu překračujícím zákonné povinnosti, minimalizace dopadů, certifikace dopadů na životní prostředí třetí stranou, ISO, environmentální značky

Environmentálně šetrné materiály, výrobky a služby

Toto pole je povinné Maximální využívání recyklovaných materiálů a environmentálně nezávadných materiálů (ve výrobním i kancelářském provozu ), minimalizace spotřeby materiálů a výrobků, maximální využívání ekologicky šetrných výrobků a služeb, sledování efektivity využívání přírodních zdrojů, efektivní nakládání s vodou, zpětné využití výrobků nebo jejich částí, sledování dopadu firmy na biodiverzitu a opatření na její podporu
Toto pole je povinné Maximální využívání recyklovaných materiálů a environmentálně nezávadných materiálů (ve výrobním i kancelářském provozu ), minimalizace spotřeby materiálů a výrobků, maximální využívání ekologicky šetrných výrobků a služeb, sledování efektivity využívání přírodních zdrojů, efektivní nakládání s vodou, zpětné využití výrobků nebo jejich částí, sledování dopadu firmy na biodiverzitu a opatření na její podporu
Toto pole je povinné Maximální využívání recyklovaných materiálů a environmentálně nezávadných materiálů (ve výrobním i kancelářském provozu ), minimalizace spotřeby materiálů a výrobků, maximální využívání ekologicky šetrných výrobků a služeb, sledování efektivity využívání přírodních zdrojů, efektivní nakládání s vodou, zpětné využití výrobků nebo jejich částí, sledování dopadu firmy na biodiverzitu a opatření na její podporu
Toto pole je povinné Maximální využívání recyklovaných materiálů a environmentálně nezávadných materiálů (ve výrobním i kancelářském provozu ), minimalizace spotřeby materiálů a výrobků, maximální využívání ekologicky šetrných výrobků a služeb, sledování efektivity využívání přírodních zdrojů, efektivní nakládání s vodou, zpětné využití výrobků nebo jejich částí, sledování dopadu firmy na biodiverzitu a opatření na její podporu
Toto pole je povinné Maximální využívání recyklovaných materiálů a environmentálně nezávadných materiálů (ve výrobním i kancelářském provozu ), minimalizace spotřeby materiálů a výrobků, maximální využívání ekologicky šetrných výrobků a služeb, sledování efektivity využívání přírodních zdrojů, efektivní nakládání s vodou, zpětné využití výrobků nebo jejich částí, sledování dopadu firmy na biodiverzitu a opatření na její podporu
Toto pole je povinné Maximální využívání recyklovaných materiálů a environmentálně nezávadných materiálů (ve výrobním i kancelářském provozu ), minimalizace spotřeby materiálů a výrobků, maximální využívání ekologicky šetrných výrobků a služeb, sledování efektivity využívání přírodních zdrojů, efektivní nakládání s vodou, zpětné využití výrobků nebo jejich částí, sledování dopadu firmy na biodiverzitu a opatření na její podporu

Efektivní využívání přírodních zdrojů a ochrana klimatu

Toto pole je povinné Identifikace a minimalizace rizik v činnosti firmy spojených s prognózami změn klimatu, maximální využívání obnovitelných zdrojů energií, opatření zaměřená na energetickou efektivitu kanceláří a budov, investice zaměřené na technologie, které jsou ekologicky šetrné a co nejefektivější z hlediska využívání přírodních zdrojů, maximálně efektivní a ekologicky šetrná logistika
Toto pole je povinné Identifikace a minimalizace rizik v činnosti firmy spojených s prognózami změn klimatu, maximální využívání obnovitelných zdrojů energií, opatření zaměřená na energetickou efektivitu kanceláří a budov, investice zaměřené na technologie, které jsou ekologicky šetrné a co nejefektivější z hlediska využívání přírodních zdrojů, maximálně efektivní a ekologicky šetrná logistika
Toto pole je povinné Identifikace a minimalizace rizik v činnosti firmy spojených s prognózami změn klimatu, maximální využívání obnovitelných zdrojů energií, opatření zaměřená na energetickou efektivitu kanceláří a budov, investice zaměřené na technologie, které jsou ekologicky šetrné a co nejefektivější z hlediska využívání přírodních zdrojů, maximálně efektivní a ekologicky šetrná logistika
Toto pole je povinné Identifikace a minimalizace rizik v činnosti firmy spojených s prognózami změn klimatu, maximální využívání obnovitelných zdrojů energií, opatření zaměřená na energetickou efektivitu kanceláří a budov, investice zaměřené na technologie, které jsou ekologicky šetrné a co nejefektivější z hlediska využívání přírodních zdrojů, maximálně efektivní a ekologicky šetrná logistika
Toto pole je povinné Identifikace a minimalizace rizik v činnosti firmy spojených s prognózami změn klimatu, maximální využívání obnovitelných zdrojů energií, opatření zaměřená na energetickou efektivitu kanceláří a budov, investice zaměřené na technologie, které jsou ekologicky šetrné a co nejefektivější z hlediska využívání přírodních zdrojů, maximálně efektivní a ekologicky šetrná logistika
Toto pole je povinné Identifikace a minimalizace rizik v činnosti firmy spojených s prognózami změn klimatu, maximální využívání obnovitelných zdrojů energií, opatření zaměřená na energetickou efektivitu kanceláří a budov, investice zaměřené na technologie, které jsou ekologicky šetrné a co nejefektivější z hlediska využívání přírodních zdrojů, maximálně efektivní a ekologicky šetrná logistika

Ekologicky šetrné nákládání s odpady

Toto pole je povinné Hledání cest k dalšímu využití odpadů z provozu firmy (ve vlastní výrobě či jako suroviny jinde), sběr všech recyklovatelných materiálů do důvěryhodných specializovaných organizací
Toto pole je povinné Hledání cest k dalšímu využití odpadů z provozu firmy (ve vlastní výrobě či jako suroviny jinde), sběr všech recyklovatelných materiálů do důvěryhodných specializovaných organizací
Toto pole je povinné Hledání cest k dalšímu využití odpadů z provozu firmy (ve vlastní výrobě či jako suroviny jinde), sběr všech recyklovatelných materiálů do důvěryhodných specializovaných organizací
Toto pole je povinné Hledání cest k dalšímu využití odpadů z provozu firmy (ve vlastní výrobě či jako suroviny jinde), sběr všech recyklovatelných materiálů do důvěryhodných specializovaných organizací
Toto pole je povinné Hledání cest k dalšímu využití odpadů z provozu firmy (ve vlastní výrobě či jako suroviny jinde), sběr všech recyklovatelných materiálů do důvěryhodných specializovaných organizací
Toto pole je povinné Hledání cest k dalšímu využití odpadů z provozu firmy (ve vlastní výrobě či jako suroviny jinde), sběr všech recyklovatelných materiálů do důvěryhodných specializovaných organizací

Vzdělávání a osvěta

Toto pole je povinné Systematické vzdělávání zaměstnanců v oblasti ochrany životního prostředí a jejich motivace k uplatňování odpovědných principů na pracovišti, komunikace principů ochrany životního prostředí zákazníkům a obchodním partnerům
Toto pole je povinné Systematické vzdělávání zaměstnanců v oblasti ochrany životního prostředí a jejich motivace k uplatňování odpovědných principů na pracovišti, komunikace principů ochrany životního prostředí zákazníkům a obchodním partnerům
Toto pole je povinné Systematické vzdělávání zaměstnanců v oblasti ochrany životního prostředí a jejich motivace k uplatňování odpovědných principů na pracovišti, komunikace principů ochrany životního prostředí zákazníkům a obchodním partnerům
Toto pole je povinné Systematické vzdělávání zaměstnanců v oblasti ochrany životního prostředí a jejich motivace k uplatňování odpovědných principů na pracovišti, komunikace principů ochrany životního prostředí zákazníkům a obchodním partnerům
Toto pole je povinné Systematické vzdělávání zaměstnanců v oblasti ochrany životního prostředí a jejich motivace k uplatňování odpovědných principů na pracovišti, komunikace principů ochrany životního prostředí zákazníkům a obchodním partnerům
Toto pole je povinné Systematické vzdělávání zaměstnanců v oblasti ochrany životního prostředí a jejich motivace k uplatňování odpovědných principů na pracovišti, komunikace principů ochrany životního prostředí zákazníkům a obchodním partnerům

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole je NEPOVINNÉ

Počet znaků: 0

2. Uveďte nejvýznamnější projekty a programy, které vaše firma ve sledovaném období zrealizovala v oblasti ochrany životního prostředí:


Toto pole je povinné

Počet znaků: 0

3. Uveďte hlavní přínos realizovaných projektů pro ochranu životního prostředí.


Toto pole je povinné Nakolik realizované projekty zlepšují efektivnost využití zdrojů, stav ovzduší, nakládání s vodou apod.

Počet znaků: 0

4. Uveďte hlavní přínos realizovaných projektů pro vaši firmu.


Toto pole je povinné Nakolik pozitivně ovlivňují ekonomickou činnost firmy, zlepšují postavení firmy na trhu, přinášejí finanční úspory apod.

Počet znaků: 0

D. Podpora rozvoje společnosti a místní komunity

1. Uveďte, na které formy podpory společnosti a místní komunity se zaměřujete a nakolik jsou naplněny konkrétními programy, které přinášejí hmatatelné výsledky v praxi


Přímá strategická podpora místní komunity, např. vytváření pracovních míst pro osoby s hendikepem, stáže pro studenty apod.

Toto pole je povinné Zohlednění potřeb společnosti a místní komunity jako je např. nezaměstnanost, zaměstnávání osob se zdravotním postižením či absolventů, podpora dětí z dětských domovů, škol, osob bez domova, znečištění životního prostředí, stáže nebo programy zaměřené na rozvoj dovedností pro kvalitní pracovní uplatnění pro studenty / učně, poskytování vhodných pracovních míst pro osoby, které obtížmně nacházejí zaměstnání (absolventům, lidem v předdůchodovém věku, osobám s hendikepem apod.)
Toto pole je povinné Zohlednění potřeb společnosti a místní komunity jako je např. nezaměstnanost, zaměstnávání osob se zdravotním postižením či absolventů, podpora dětí z dětských domovů, škol, osob bez domova, znečištění životního prostředí, stáže nebo programy zaměřené na rozvoj dovedností pro kvalitní pracovní uplatnění pro studenty / učně, poskytování vhodných pracovních míst pro osoby, které obtížmně nacházejí zaměstnání (absolventům, lidem v předdůchodovém věku, osobám s hendikepem apod.)
Toto pole je povinné Zohlednění potřeb společnosti a místní komunity jako je např. nezaměstnanost, zaměstnávání osob se zdravotním postižením či absolventů, podpora dětí z dětských domovů, škol, osob bez domova, znečištění životního prostředí, stáže nebo programy zaměřené na rozvoj dovedností pro kvalitní pracovní uplatnění pro studenty / učně, poskytování vhodných pracovních míst pro osoby, které obtížmně nacházejí zaměstnání (absolventům, lidem v předdůchodovém věku, osobám s hendikepem apod.)
Toto pole je povinné Zohlednění potřeb společnosti a místní komunity jako je např. nezaměstnanost, zaměstnávání osob se zdravotním postižením či absolventů, podpora dětí z dětských domovů, škol, osob bez domova, znečištění životního prostředí, stáže nebo programy zaměřené na rozvoj dovedností pro kvalitní pracovní uplatnění pro studenty / učně, poskytování vhodných pracovních míst pro osoby, které obtížmně nacházejí zaměstnání (absolventům, lidem v předdůchodovém věku, osobám s hendikepem apod.)
Toto pole je povinné Zohlednění potřeb společnosti a místní komunity jako je např. nezaměstnanost, zaměstnávání osob se zdravotním postižením či absolventů, podpora dětí z dětských domovů, škol, osob bez domova, znečištění životního prostředí, stáže nebo programy zaměřené na rozvoj dovedností pro kvalitní pracovní uplatnění pro studenty / učně, poskytování vhodných pracovních míst pro osoby, které obtížmně nacházejí zaměstnání (absolventům, lidem v předdůchodovém věku, osobám s hendikepem apod.)
Toto pole je povinné Zohlednění potřeb společnosti a místní komunity jako je např. nezaměstnanost, zaměstnávání osob se zdravotním postižením či absolventů, podpora dětí z dětských domovů, škol, osob bez domova, znečištění životního prostředí, stáže nebo programy zaměřené na rozvoj dovedností pro kvalitní pracovní uplatnění pro studenty / učně, poskytování vhodných pracovních míst pro osoby, které obtížmně nacházejí zaměstnání (absolventům, lidem v předdůchodovém věku, osobám s hendikepem apod.)

Komerční činnosti s veřejně prospěšným přínosem

Toto pole je povinné Výsledky komerční činnosti firmy pro rozvoj a podporu společnosti a místní komunity (speciální zboží a služby, veřejně prospěšné informace - např. výsledky výzkumů apod.)
Toto pole je povinné Výsledky komerční činnosti firmy pro rozvoj a podporu společnosti a místní komunity (speciální zboží a služby, veřejně prospěšné informace - např. výsledky výzkumů apod.)
Toto pole je povinné Výsledky komerční činnosti firmy pro rozvoj a podporu společnosti a místní komunity (speciální zboží a služby, veřejně prospěšné informace - např. výsledky výzkumů apod.)
Toto pole je povinné Výsledky komerční činnosti firmy pro rozvoj a podporu společnosti a místní komunity (speciální zboží a služby, veřejně prospěšné informace - např. výsledky výzkumů apod.)
Toto pole je povinné Výsledky komerční činnosti firmy pro rozvoj a podporu společnosti a místní komunity (speciální zboží a služby, veřejně prospěšné informace - např. výsledky výzkumů apod.)
Toto pole je povinné Výsledky komerční činnosti firmy pro rozvoj a podporu společnosti a místní komunity (speciální zboží a služby, veřejně prospěšné informace - např. výsledky výzkumů apod.)

Zapojení zaměstnanců - firemní dobrovolnictví, zaměstnanecké sbírky

Toto pole je povinné Motivace a zapojení zaměstnanců do podpory společnosti a místní komunity (firemní dobrovolnictví, zaměstnanecké sbírky apod.)
Toto pole je povinné Motivace a zapojení zaměstnanců do podpory společnosti a místní komunity (firemní dobrovolnictví, zaměstnanecké sbírky apod.)
Toto pole je povinné Motivace a zapojení zaměstnanců do podpory společnosti a místní komunity (firemní dobrovolnictví, zaměstnanecké sbírky apod.)
Toto pole je povinné Motivace a zapojení zaměstnanců do podpory společnosti a místní komunity (firemní dobrovolnictví, zaměstnanecké sbírky apod.)
Toto pole je povinné Motivace a zapojení zaměstnanců do podpory společnosti a místní komunity (firemní dobrovolnictví, zaměstnanecké sbírky apod.)
Toto pole je povinné Motivace a zapojení zaměstnanců do podpory společnosti a místní komunity (firemní dobrovolnictví, zaměstnanecké sbírky apod.)

Přímá spolupráce s místními organizacemi, odborná pomoc

Toto pole je povinné Pravidelná komunikace s místními orgány veřejné správy, s místními neziskovými organizacemi, školami a dalšími místními aktéry
Toto pole je povinné Pravidelná komunikace s místními orgány veřejné správy, s místními neziskovými organizacemi, školami a dalšími místními aktéry
Toto pole je povinné Pravidelná komunikace s místními orgány veřejné správy, s místními neziskovými organizacemi, školami a dalšími místními aktéry
Toto pole je povinné Pravidelná komunikace s místními orgány veřejné správy, s místními neziskovými organizacemi, školami a dalšími místními aktéry
Toto pole je povinné Pravidelná komunikace s místními orgány veřejné správy, s místními neziskovými organizacemi, školami a dalšími místními aktéry
Toto pole je povinné Pravidelná komunikace s místními orgány veřejné správy, s místními neziskovými organizacemi, školami a dalšími místními aktéry

Finanční podpora veřejně prospěšných aktivit

Toto pole je povinné Podpora společenského života v místě působení firmy, např. sportovní a kulturní akce pro veřejnost, zájmová činnost a volnočasové aktivity mládeže apod.
Toto pole je povinné Podpora společenského života v místě působení firmy, např. sportovní a kulturní akce pro veřejnost, zájmová činnost a volnočasové aktivity mládeže apod.
Toto pole je povinné Podpora společenského života v místě působení firmy, např. sportovní a kulturní akce pro veřejnost, zájmová činnost a volnočasové aktivity mládeže apod.
Toto pole je povinné Podpora společenského života v místě působení firmy, např. sportovní a kulturní akce pro veřejnost, zájmová činnost a volnočasové aktivity mládeže apod.
Toto pole je povinné Podpora společenského života v místě působení firmy, např. sportovní a kulturní akce pro veřejnost, zájmová činnost a volnočasové aktivity mládeže apod.
Toto pole je povinné Podpora společenského života v místě působení firmy, např. sportovní a kulturní akce pro veřejnost, zájmová činnost a volnočasové aktivity mládeže apod.

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Toto pole je NEPOVINNÉ

Počet znaků: 0

2. Uveďte nejvýznamnější projekty a programy, které vaše firma ve sledovaném období zrealizovala v oblasti podpory rozvoje společnosti a místní komunity


Toto pole je povinné

Počet znaků: 0

3. Uveďte hlavní přínos realizovaných projektů pro společnost a místní komunitu


Toto pole je povinné nakolik napomáhají rozvoji společenského života, zaměstnanosti apod.

Počet znaků: 0

4. Uveďte hlavní přínos realizovaných projektů pro vaši firmu.


Toto pole je povinné Nakolik pozitivně ovlivňují image firmy, zlepšují vaši pozici pro spolupráci s místními orgány, zvyšují loajalitu zaměstnanců apod.

Počet znaků: 0

Přílohy

 

 

Prohlášení:

Uzavření:

Přihlášení
Nemáte-li přihlašovací údaje, zaregistrujte se.


 

Pro uchazeče kategorie Odpovědný reporting:
Máte-li zprávu o společenské odpovědnosti i v tištěné podobě, zašlete pro účely hodnocení komise 3 výtisky na adresu BPS.  
Děkujeme!

 

 

 

TOP OF 2017 podporují: